Výskum

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadať

Strom technológií

Small fp.png
Potrebné BV
Icon coins.png
Potrebné Mince
Small supplie.png
Potrebné Zásoby
Small goods.png
Potrebné Tovary
Tech icon.png
Získané predmety
Technológia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Sa community.png Kmeňové spoločenstvo 3 0 0
Technológia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ba stilt houses.png Domy na koloch 3 0 0 House icon.png Deco icon.png
Ba spears.pngKopije 3 0 0 Military icon.png ContinentMap icon.png
Ba pottery.png Keramika 3 0 0 Supplie icon.png
Ba wheel.png Koleso 4 0 0 Expansion icon.png
Ba construction.png Budova 5 0 0 Cultural icon.png
Ba slingshots.png Praky 5 200 0 Military icon.png
Ba chalets.png Chaty 5 100 200 House icon.png
Ba cultivation.png Pestovanie 6 200 100 Supplie icon.png Treasurehunt icon.png
Ba tools.png Nástroje 3 0 100 Expansion icon.png
Ba growing.png Vinárstvo 5 0 300 Good icon.png Good icon.png
Ba horseback riding.png Jazdectvo 6 250 0 Military icon.png
Ba thatched houses.png Domy so slamenou strechou 6 150 200 House icon.png Deco icon.png
Ba stonework.png Práca z kameňa 5 0 500 Good icon.png Good icon.png
Ba woodwork.png Práca z dreva 5 200 100 Good icon.png
Ba phalanx.png Zovretý šík 8 0 200 Military icon.png
Ba smithery.png Kováčstvo 8 350 0 Supplie icon.png Guild icon.png
Ba teaching.png Výučba 7 200 50 Cultural icon.png Deco icon.png
Ba craftwork.png Ručná práca 6 0 0 2 Albaster icon.png 2 Cypress icon.png Expansion icon.png
Ba paths.png Cesty 7 0 100 Road icon.png
Ba siege weapons.png Obliehacie zbrane 9 500 0 Military icon.png
Ba brewing.png Varenie piva 10 150 150 Cultural icon.png Deco icon.png
Ba manuring.png Hnojenie 8 0 300 Expansion icon.pngAge icon.png
Doba/Éra
Doba bronzová - Doba železná - Raný stredovek - Vrcholný stredovek - Neskorý stredovek - Koloniálny vek - Priemyselná éra - Progresívna doba - Moderná éra - Postmoderá éra - Súčasná éra - Zajtra - Budúcnosť - Arktická budúcnosť - Oceánska budúcnosť - Virtuálna budúcnosť - Kozmický vek Mars - Kozmický vek Pás asteroidov - Kozmický vek Venuša - Kozmický vek Mesiac Jupitera

Zhrnutie

Doba/Éra Age icon.png BV Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Small supplie.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný stredovek 505 34 000 65 250
Vrcholný stredovek 733 53 500 194 000
Neskorý stredovek 1 072 155 000 427 500
Koloniálny vek 1 000 115 337 421 870
Priemyselná éra 1 140 303 000 1 495 000
Progresívna doba 1 430 514 111 2 026 111
Moderná éra 1 440 1 251 000 3 410 000
Postmoderná éra 1 680 5 030 000 7 120 000
Súčasná éra 1 530 10 025 914 12 351 147
Zajtra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budúcnosť 1 887 21 176 100 29 181 200
Arktická budúcnosť 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánska budúcnosť 9 667 134 800 000 127 400 000
Virtuálna budúcnosť 6 369 233 700 000 262 000 000
Kozmický vek Mars 8 445 250 000 000 180 000 000
Kozmický vek Pás asteroidov 11 295 365 000 000 355 000 000
Kozmický vek Venuša 12 045 290 000 000 375 000 000
Kozmický vek Mesiac Jupitera 12 045 290 000 000 375 000 000
Celkom 66 702 1 388 809 537 1 436 626 716


Nová éra

S každou novou érou sa zobrazí "gratulačné" okienko, ktoré vám nie len oznámi, čo je nové a čo ešte len príde v ére, ktorú ste práve odomkli, ale získate aj malú odmenu. Nasledujúca tabuľka ukazuje obsah balíčkov, ktoré dostanete pri prechode do danej éry.

Doba bronz. Doba želez. Ranný stred. Vrchol. stred. Neskor. stred. Kolon. vek Priem. éra Progr. doba
MinceIcon coins.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
ZásobySmall supplie.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
BVSmall fp.png 2 10 10 10 10 10 10 10
MedailySmall medal.png 5 20 40 80 150 250 400 600
Moder. éra Post. éra Súčas. éra Zajtra Budúc. Arktic. bud. Oceán. bud. Virtual. bud.
Mince
Icon coins.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
Zásoby
Small supplie.png
12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 28,000 32,000 37,000
BV
Small fp.png
10 10 10 10 10 10 10 10
Medaile
Small medal.png
900 1,250 1,600 2,200 2,400 2,600 2,800 3,200
Kozmický vek Mars Kozmický vek Pás asteroidov Kozmický vek Venuša Kozmický vek Mesiac Jupitera
Mince
Icon coins.png
45,000 55,000 67,000 67,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000 54,000 64,000 64,000
BV
Small fp.png
10 10 10 10
Medaily
Small medal.png
3,600 4,100 4,700 4,700