Rozhranie

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation


Úvod

Rozhranie vo Forge of Empires je veľmi jednoduché a ľahko sa používa. Aj keď je tam veľa podobností medzi prehliadačovou a mobilnou verziou hry, v niektorých dôležitých veciach sa líšia


Prehliadačové rozhranie
<imagemap> Image:desktopUI.png|center

rect 96 79 130 154 Univerzum#Zadávatelia úloh rect 97 157 131 196 Vyzdvihnúť všetky dokončené výrobky rect 95 42 301 65 Top_left rect 452 48 594 66 Top_right rect 533 63 587 87 Správy a chat#Chat rect 631 125 660 210 Status_bar_desktop rect 98 311 207 368 Hlavná lišta rect 99 369 208 384 Settings rect 230 314 505 387 Sociálna lišta rect 595 44 642 65 Diamanty rect 629 88 667 125 Offer rect 338 39 416 76 Lišta bodov výskumu </imagemap>Mobilné rozhranie <imagemap> Image:mobileUI_openmenu1.jpg|center|Alt=Modile User Interface|

rect 149 104 252 132 Aplikácia - vľavo hore rect 157 134 190 231 Univerzum#Postavy rect 249 303 287 344 Univerzum#Mapa sveta rect 166 308 210 355 Aplikácia - vľavo dole#Stavba rect 209 309 245 350 Aplikácia - vľavo dole#Výskum rect 288 303 324 344 Aplikácia - vľavo dole#Správa armády rect 325 306 356 342 Aplikácia - vľavo dole#Trhovisko rect 365 299 396 335 Aplikácia - vľavo dole#Inventár rect 403 296 434 332 Aplikácia - vľavo dole#Nastavenia rect 310 90 399 115 Horná stredná strana mobilu rect 410 79 591 110 Aplikácia - vpravo hore rect 546 283 609 330 Aplikácia_-_vpravo_dole </imagemap>
<imagemap> image:mobileUI_menu2.jpg|right rect 86 133 146 196 Aplikácia_-_vpravo_dole#Správy rect 150 133 210 196 Aplikácia_-_vpravo_dole#Expedície rect 214 133 274 196 Aplikácia_-_vpravo_dole#Cech rect 278 133 338 196 Aplikácia_-_vpravo_dole#Veľkolepé budovy rect 342 133 410 196 Aplikácia_-_vpravo_dole#Sociálna lišta </imagemap>

Kliknutím na každú ikonu budete presmerovaní do príslušného článku.