Cechové boje

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
GBG 2021 Banner.pngČo sú to Cechové boje?

Cechové boje umožňujú porovnať cechom svoje schopnosti v boji, stratégiu a silu proti iným cechom na mape bojiska. Existujú rôzne mapy bojiska s rôznymi výzvami a odmenami, na ktorých sa môžu zúčastnené cechy navzájom vyzývať a získavať osobné aj cechové odmeny, ako aj cechové body sily.

Cechy su umiestnené do líg, kde bojujú o provincie na jednej z máp. Každá vlastnená provincia poskytne danému cechu každú hodinu určitý počet víťazných bodov. Počet víťazných bodov rozhoduje o konečnom poradí na bojisku a v závislosti od výkonu vášho cechu sa tento môže v ligovom systéme pohybovať smerom nahor alebo nadol. Posun v lige hore bude znamenať náročnejšie cechové boje, keďže váš cech bude pri postupovaní čeliť čoraz viac súťaživým súperom, ale zároveň bude možnosť získať ešte lepšie odmeny pre členov cechu, ako aj pre cech.

Mapy

Vulkán Vodopádové súostrovie
Guild battlegrounds backgroundmap rd6.png
Guild Battlegrounds 2021.png

Od decembra 2021 sa mapy začali striedať (to znamená, že keď si zahráte jednu mapu, bude nasledovať ďalšia). Okrem toho, že sa bude mapa striedať, bude rovnaká pre celý svet. Preto každý na serveri zažije rovnakú mapu v rovnakom čase! Kliknite na mapu Cechových bojov a dozviete sa viac o konkrétnom bojisku!

Ako získam prístup k Cechovým bojom?

Podobne ako ostatné funkcie vo Forge of Empires, prístup k Cechovým bojom sa objaví v blízkosti vášho mesta. Keď sa stanete členom cechu a odomknete si technológiu Vojenská taktika, získate prístup k tejto funkcii. Po odomknutí uvidíte v blízkosti vášho mesta, hneď vedľa vašej kultúrnej usadlosti, prístupový bod - novú budovu.

Pred odomknutím Po odomknutí
V SS StoneAge BattlegroundRuins.png V SS IronAge BattlegroundCopper.png

Kliknite na budovu Cechových bojov pre otvorenie vzrušujúcej novej PvP funkcie!

Ako sa môžem zúčastniť Cechových bojov?

Každý zápas na bojisku sa odohráva na mape s 5-8 cechmi, ktoré budú proti sebe bojovať počas 11 dní. Mapa sa skladá z fixného počtu provincií. Každý cech je na začiatku umiestnený na okrajoch mapy v hlavnej provincii, v ktorej bude sídliť jeho veliteľstvo (rozdelenie mapy by malo poskytovať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi cechmi). Tieto hlavné provincie sa nedajú prebrať inými cechmi.

Startingspotgbg.png

Po dokončení každého bojiska nastáva trojdňová prestávka, počas ktorej si môžu cechy odpočinúť, zozbierať svoje odmeny a pripraviť sa na ďalšie boje. Skóre cechu sa potom aktualizuje a členovia budú môcť vidieť, či v ligovom rebríčku postúpili vyššie alebo klesli nižšie.

Základy

Provincie

Každé bojisko pozostáva z niekoľkých provincií. Nájsť konkrétnu provinciu je jednoduché, pretože názov odráža jej polohu na mape bojiska.

Province Names.png

Každá provincia je označená písmenom a číslom. Písmeno označuje smer a sektor (tj. D je juhozápadný sektor) a číslo kruhu, v ktorom sa provincia nachádza (tj. 1 je kruh 1). Aby sme vám umožnili presnejšie nájsť provinciu, pridali sme písmeno, ktoré označuje polohu provincie v rámci sektora a kruhu.

Vlajky dobývania - Útočenie a Vyjednávanie

Cechy môžu útočiť iba na provincie, ktoré susedia s jednou z ich vlastných provincií. Akonáhle cech zaútočí na susednú provinciu, zobrazí sa v cieľovej provincii "vlajka dobývania". Každá akcia cechu s najvyšším pokrokom zvýši silu vlajky, až dokým nenadobudne plnú silu a provincia tak bude zabraná:

Gbgconquestflag1.png

Následne bude dobytá provincia počas nasledujúcich 4 hodín "zamknutá", čo znamená, že žiadny cech nebude môcť pokročiť v jej dobývaní a v ďalšom posilňovaní vlajky. Pri dobývaní bude zobrazená vlajka cechu s najväčším pokrokom, ostatné cechy budú označené malými farebnými štítmi vedľa vlajky. Kliknutím na provinciu môžete skontrolovať podrobný zoznam cechov a ich pokrok.

Gbgconquestflag2.png

Ktorýkoľvek člen cechu môže kliknúť na túto provinciu, otvoriť jej okno a prispieť k jej dobytiu. Aby ste získali body, máte k dispozícii dve možnosti: útok alebo vyjednávanie. Zloženie nepriateľských jednotiek a náklady na vyjednávanie budú záležať od doby útočiaceho hráča. Vyjednávanie poskytne viac pokroku ako boj, keďže si vyžaduje viac času a zdrojov na dokončenie.

Keď je dosiahnuté určité množstvo pokroku, provincia bude dobytá. Počet potrebných pokrokov záleží od ligy - vyššie ligy si vyžadujú aj viac pokrokov.

Liga -> Guild battlegrounds league copper.png Medená Guild battlegrounds league silver.png Strieborná Guild battlegrounds league gold.png Zlatá Guild battlegrounds league platinum.png Platinová Guild battlegrounds league diamond.png Diamantová
Potrebné pokroky 40 70 100 130 200/220*

! *200 pre Vodopádové súostrovie, 220 pre Vulkán

Ako je uvedené vyššie, provincia, ktorá bola práve prebraná, bude zamknutá počas štyroch nasledujúcich hodín, čo dá novému vlastníkovi nejaký čas, aby získal víťazné body alebo postavil provinčné budovy. Počas zamknutia nemôžu ostatné cechy pokračovať v dobývaní, resp. pridávaniu pokroka k ich vlajke dobývania.


Bránenie provincií

Nie je žiadny spôsob priameho bránenia získaných provincií. Jediná cesta, ako ubrániť provincie vášho cechu, je pokúšať sa prebrať provincie útočiaceho cechu skôr, ako ich preberú oni vám. V tomto prípade, ak protivníkov cech stratí všetky susediace provincie, stratia taktiež všetko pokrok, ktorý spravili vo vašej provincii.

Zameranie sa na provincie

Funkcia zamerania sa na provinciu dáva členom cechu s hodnosťami zakladateľa, vodcu či dôstojníka, možnosť smerovať svoj cech, aby sa zameral alebo ignoroval, na konkrétne provincie na mape. Pre prístup k tejto funkcii stačí jednoducho kliknúť na provinciu a vybrať si možnosť na zameranie sa alebo na ignorovanie danej provincie. To potom poskytne vizuálnu odozvu pre ostatných členov cechu, na ktorých provinciách by mali začať pracovať a ktorým sa majú vyhnúť. Táto funkcia neobmedzuje interakciu s inými provinciami a je navrhnutá tak, aby pomáhala pri koordinácii, ale neodstraňovala slobodu ľudí pri výbere spôsobu hrania.

Provincie je možné označiť signálom "Zamerať sa" alebo "Ignorovať", ak ich nevlastní cech a dajú sa nastaviť, aj keď je provincia momentálne zablokovaná. Akonáhle váš cech získa danú provinciu, signál na zameranie sa bude bude odstránený.

FocusMek.PNG

Záznamy bojiska

Battleground Logs.png
Typ záznamu Popis
Stratená provincia Tento záznam ukazuje, kedy váš cech stratil vlastníctvo provincie a ktorý cech si ju podmanil
Dobytá provincia Keď je provincia dobytá vaším cechom, váš cech dostane teraz dodatočné informácie o tom, ktorý hráč vykonal poslednú akciu na jej dobytie. Zobrazí sa aj cech, od ktorého bola provincia dobytá (pokiaľ ju nevlastnil žiadny cech, zobrazí sa iba názov provincie a dobyvateľ).
Oznam o narušení Tento záznam vás bude informovať o členovi cechu, ktorý podnikol akciu voči ingorovanej provincii. Tak budete ihneď vedieť, kto vo vašom cechu nedodržiava pokyny! Dôležité - Čo sa týka záznamu o "narušení", toto sa zobrazí iba členom daného cechu a iba pri prvom útoku jednotlivého člena cechu v daný deň na provinciu, ktorá bola "narušená".

Ďalšie útoky v priebehu dňa na rovnakú provinciu nevytvoria nové záznamy. Avšak ďalší útok na ďalší deň (na tú istú provinciu) opäť vytvorí nový záznam o narušení.

Záznamy o výstavbe Tento záznam zobrazí informáciu o postavenej alebo zničenej budove na bojisku vaším cechom. Zobrazí sa názov provincie a kto budovu postavil/zničil.


Rebríček bojiska

Cechy si vždy môžu pozrieť, koľko už získali víťazných bodov. Po kliknutí na ligový znak sa zobrazí rebríček, v ktorom sa nachádzajú všetky zúčastnené cechy v aktuálne bojujúcej skupine; ich umiestnenie v rebríčku; názvy cechov; počet provincií, ktoré cechy vlastnia; aktuálny počet víťazných bodov za hodinu; celkový počet ligových bodov, počet ligových bodov, ktoré cech získa alebo stratí za umiestnenie, a náhľad odmeny za dané umiestnenie:

MMR1-2.PNG

Majstrovstvá Cechových bojov

Počas šiestich sezón bude váš cech súťažiť s ostatnými cechmi na vašom bojisku o skutočne jedinečné ceny - najprv pre cechy Diamantovej ligy. Ak chcete skontrolovať aktuálne trvanie majstrovstiev a aktuálnu odmenu Diamantovej ligy, kliknite v Cechových bojoch na tento symbol v pravom hornom rohu obrazovky:

Flag.png

Svoj pokrok na bojiskách a šampionáte môžete sledovať v novom rebríčku. Tlačidlo rebríčka teraz štandardne zobrazuje rebríček založený na cechoch a bojiskách.

RankingsNew-2.png

Poradie je založené; po prvé na ligových bodoch, ktoré váš cech aktuálne má, po druhé na počte víťazstiev na bojisku v aktuálnom šampionáte, po tretie na celkovom počte víťazných bodov nazbieraných v aktuálnom šampionáte a nakoniec na úrovni cechu.

Víťazné body

Víťazné body sa používajú na meranie a počítanie bodov v aktuálnom bojisku. Resetujú sa vždy, keď sa zapojíte do nového. Každá provincia vo vlastníctve cechu poskytne raz za hodinu víťazné body. Provincie nachádzajúce sa v strede mapy poskytujú najvyšší počet víťazných bodov, preto je dobré ich získať čo najskôr a udržať si ich tak dlho, ako sa len dá, aby ste maximalizovali svoj počet víťazných bodov!

Víťazné body sa zbierajú normálne počas každej sezóny bojov v rámci majstrovstiev a používajú sa na určenie poradia v rebríčku.

Sťaženie

Za každý úspešný boj alebo vyjednávanie v rámci Cechových bojov, získava každý jednotlivý člen cechu tzv. "sťaženie". Sťaženie je percentuálna hodnota, ktorá priamo ovplyvňuje (útok a obrana) posilnenia pre brániacu armádu a úroveň náročnosti vyjednávania, ktorým bude hráč čeliť. Možno ho znížiť umiestnením budov, avšak zníženie nikdy nesmie presiahnuť 80%.

Attritionicongbg.png

V určitý bod sa stane útočenie alebo vyjednávanie nemožným, keďže brániace armády budú príliš silné a vyjednávanie sa stane príliš zložité alebo nákladné. Úrovne sťaženia každého člena cechu si je možné pozrieť v karte Členskej aktivity.

Member activity gbg.png

Staženie sa resetuje každý deň o polnoci (serverového času) na 0%.

Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
0 0% 1
1 1% 1
2 2% 1
3 3% 1
4 4% 1
5 5% 1
6 6% 1
7 7% 1
8 8% 1
9 9% 1
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
10 11% 1
11 13% 2
12 15% 2
13 17% 2
14 19% 2
15 21% 2
16 23% 3
17 25% 3
18 27% 3
19 29% 3
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
20 39% 3
21 49% 3
22 59% 3
23 69% 4
24 79% 5
25 89% 5
26 99% 5
27 109% 5
28 119% 5
29 129% 5
30 139% 5

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje, môžete sa pozrieť na tabuľku tuto Tabuľka sťaženia

Ligový systém

Aby sme zabezpečili, že medzi zúčastnenými cechmi na mape nebude žiaden podstatný rozdiel, máme ligový systém, ktorý je zložený z piatich rôznych líg: Medená, Strieborná, Zlatá, Platinová a Diamantová. Nové cechy budú vždy umiestnené v medenej lige.


Medená Strieborná Zlatá Platinová Diamantová
Guild battlegrounds league copper.png Guild battlegrounds league silver.png Guild battlegrounds league gold.png Guild battlegrounds league platinum.png Guild battlegrounds league diamond.png

Ligové body

Ligové body cechu (LB) rozhodujú o tom, do ktorej ligy bude cech umiestnený. Cech za každú účasť v Cechových bojoch získa alebo stratí ligové body v závislosti od jeho konečného umiestnenia v lige.

Počet získaných ligových bodov nemôže nikdy klesnúť pod 0 alebo presiahnuť 1000.

Liga Ligové body
Guild battlegrounds league diamond.png
Diamantová
901-1000
Guild battlegrounds league platinum.png
Platinová
651-900
Guild battlegrounds league gold.png
Zlatá
351-650
Guild battlegrounds league silver.png
Strieborná
101-350
Guild battlegrounds league copper.png
Medená
0-100


Ligové body sú upravené podľa umiestnenia a počtu protivníkov na bojisku (viď. tabuľka nižšie):

Umiestnenie 8 cechov 7 cechov 6 cechov 5 cechov
1. miesto +175 +150 +125 +100
2. miesto +125 +100 +75 +50
3. miesto +75 +50 +25 0
4. miesto +25 0 -25 -50
5. miesto -25 -50 -75 -100
6. miesto -75 -100 -125
7. miesto -125 -150
8. miesto -175

Provinčné budovyBtn guild battlegrounds buildings.png

Každá provincia môže mať od 0 do 3 voľných miest, v ktorých sa dajú stavať budovy. Ktokoľvek z cechu môže darovať tovary do cechovej pokladnice, aby pomohol uhradiť náklady na výstavbu, ale iba členovia so špeciálnymi právami ("Bojový dôstojník") môžu tieto budovy stavať v provinciách, ktoré vlastní ich cech. Tieto práva majú automaticky všetci zakladatelia a vodcovia.
Náklady na provinčné budovy sú určené podľa dôb, ktoré sú zastúpené v cechu (tovary v cechovej pokladnici). Budovy majú svoju dobu výstavby a je možné ich výstavbu kedykoľvek zrušiť, alebo odstrániť budovu a uvoľniť tak miesto pre inú. V takom prípade sa ale vynaložené prostriedky nevracajú naspäť do cechovej pokladnice.
Keď je provincia dobytá iným cechom, každá budova (vrátane tých vo výstavbe) má 50% šancu, že bude buď zničená alebo zostane novému vlastníkovi. Celkovo je k dispozícii 9 rôznych strategických budov, takže sa uistite, že si vyberiete múdro.Návnady, Pasce a Strážna veža

Tri pôvodné budovy v Cechových bojoch. Ak vaši nepriatelia bojujú/vyjednávajú v provincii s pascami alebo návnadami, existuje šanca, že utrpia dvojnásobné sťaženie.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby Cena za okamž. dokončenie
Guild battlegrounds sector buildings decoys-a7af7a7d0.png Návnady Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 15% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 500 Icon guild goods.png 4:00:00 50 Premium-3c0dba348.png
Guild battlegrounds sector buildings traps-8caf5730f.png Pasce Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 45% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 3,000 Icon guild goods.png 5:00:00 50 Premium-3c0dba348.png
Guild battlegrounds sector buildings watchtower-879aed4e2.png Strážna veža Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 8% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia. 500 Icon guild goods.png 1:00:00 50 Premium-3c0dba348.pngPoľné cechové tábory

Tieto budovy je možné postaviť v počiatočných cechových provinciách. Poskytujú 26-80% zníženie šance na získanie oslabenia (iba priľahlé provincie). Všetky provincie vďaka nim generujú o 25-100% viac Víťazných bodov. Každá počiatočná cechová provincia má jedno stavebné miesto.

Počiatočné cechové provincie sa nedajú dobyť inými cechmi.

Budova Názov Vlastnosti Poloha Náklady Čas výstavby Cena za okamž. dokončenie
ImprovisedGuildFieldcamp.png Provizórny poľný tábor cechu Ak členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 26% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 25% viac Víťazných bodov. Počiatočná provincia cechu 25000 Icon guild goods.png 6:00:00 100 Premium-3c0dba348.png
Fieldcamp1.png Poľný tábor cechu Ak členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 52% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 50% viac Víťazných bodov. Počiatočná provincia cechu 40000 Icon guild goods.png 12:00:00 180 Premium-3c0dba348.png
FortifiedGuildFieldcamp.png Opevnený poľný tábor cechu Ak členovia cechov vlastniacich túto provinciu pokročia do priľahlých provincií, majú 80% šancu na nezvýšenie ich úrovne sťaženia. Váš cech vygeneruje o 100% viac Víťazných bodov. Počiatočná provincia cechu 75000 Icon guild goods.png 24:00:00 250 Premium-3c0dba348.png

Kasárne

Tieto budovy je možné postaviť iba na voľnom mieste, okrem počiatočnej cechovej provincie. Poskytujú 20-60% zníženie šance na získanie sťaženia (iba priľahlé provincie). Táto provincia si taktiež vyžaduje o 5-30% viac pokrokov na jej dobytie.

Budova Názov Vlastnosti Poloha Náklady Čas výstavby Cena za okamž. dokončenie
ImprovisedBaracks.png Provizórne kasárne
 • 20% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +5% pokrokov
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 2800 Icon guild goods.png 2:00:00 50 Premium-3c0dba348.png
Barracks.png Kasárne
 • 40% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +10% pokrokov
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 5000 Icon guild goods.png 2:30:00 90 Premium-3c0dba348.png
FortifiedGuildFieldcamp.png Opevnené kasárne
 • 60% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +30% pokrokov
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 6800 Icon guild goods.png 3:00:00 125Premium-3c0dba348.png

Veliteľské stanovište cechu


Veliteľské stanovište cechu poskytuje 20-60% zníženie šance na získanie sťaženia (iba priľahlé provincie), navýši potrebné pokroky na dobytie provincie o 5-30% a taktiež vygeneruje každú hodinu o 15-100% viac Víťazných bodov.

Budova Názov Vlastnosti Poloha Náklady Čas výstavby Cena za okamž. dokončenie
ImprovisedGuildCommandPost.png Provizórne veliteľské stanovište cechu
 • 20% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +5% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 15% viac Víťazných bodov.
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 2900 Icon guild goods.png 2:00:00 50 Premium-3c0dba348.png
ForwardGuildCommandPost.png Predsunuté veliteľské stanovište cechu
 • 40% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +10% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 30% viac Víťazných bodov.
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 5200 Icon guild goods.png 2:30:00 90 Premium-3c0dba348.png
FortifiedGuildCommandpost.png Opevnené veliteľské stanovište cechu
 • 60% šanca nezískať sťaženie (iba priľahlé provincie)
 • Táto provincia si na dobytie vyžaduje o +30% pokrokov
 • Táto provincia generuje o 100% viac Víťazných bodov.
Prázdny slot, okrem počiatočnej provincie 7000 Icon guild goods.png 3:00:00 125 Premium-3c0dba348.png

Cechové boje - odmeny

Diamantová liga - odmeny

Veža šampiónov

Začnime tým najsilnejším prírastkom - Vežou šampiónov! Táto budova je odmenou za šampionát, ktorá je špecifická pre Diamantovú ligu. A nielen to, nové odmeny boli navrhnuté s ohľadom na rotáciu, takže po každých majstrovstvách sa vám môže objaviť aktualizovaná odmena a šanca získať tú, ktorú ste chceli, môže byť preč!


Veža šampiónov - úr. 1 Veža šampiónov - úr. 2
TowerOfChampions1.png TowerOfChampions2.png
Poskytuje:
Poskytuje:
 • 12-50% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 • 36-103% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 • Nevyžaduje si pripojenie cestou
 • 23-80% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 • 55-155% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 • Nevyžaduje si pripojenie cestou
Produkcia
Produkcia
 • 18 bodov výskumu
 • 100 cechových tovarov
 • 40 bodov výskumu
 • 400 cechových tovarov

Úloha získať Vežu šampiónov skutočne nie je jednoduchá. Vyhrajte na majstrovstvách aspoň 5 bojísk diamantovej ligy, aby ste získali dostatok úlomkov na odomknutie úplne novej Veže šampiónov na úrovni 2!


Turnajový areál

To však nie je všetko! Za každú bitku alebo vyjednávanie v Diamantovej lige máte šancu získať úlomky novej limitovanej budovy - Turnajového areálu!


Turnajový areál
TourneyGrounds.png

Aktívne počas:

14 dní

Poskytuje:

Posilnenia:

 • 30-125% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových bojoch
 • 73-207% útok a obrana pre útočnú a obrannú armádu v Cechových expedíciách
 • Nevyžaduje si pripojenie cestou

Vulkán - odmeny

Po skončení bojiska môžu cechy získať rôzne odmeny, ktoré závisia od ich umiestnenia:

 • Prestíž podľa aktuálnej ligy a umiestnenia;
 • Moc cechu podľa umiestnenia v rámci bojiska
 • Úlomky Súpravy výberu Sochy cti (SvSC). Účastníci diamantových líg, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste, dostanú okrem úlomkov SvSC aj špeciálne odmeny diamantovej ligy. Spočiatku to budú úlomky Súpravy výberu Veže šampiónov (SvVeŠ)

Tabuľka cechových odmien

Icon rank.png
Miesto
Guild battlegrounds league copper.png
Medená
Guild battlegrounds league silver.png
Strieborná
Guild battlegrounds league gold.png
Zlatá
Guild battlegrounds league platinum.png
Platinová
Guild battlegrounds league diamond.png
Diamantová
Icon fragment.png
Úlomky SvSC
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvSC
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvSC
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvSC
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvVeŠ
Icon fragment.png
Úlomky SvSC
Clan power.png
Moc
1 Reward icon guild battlegrounds chest 1.png 50 54,600 100 163,800 125 273,000 150 382.200 3000 200 546.000
2 Reward icon guild battlegrounds chest 2.png 40 47.900 80 143,500 100 239,000 120 334,800 1000 160 478,200
3 Reward icon guild battlegrounds chest 3.png 38 43,300 75 129,700 94 216,100 113 302,600 500 150 432,200
4 Reward icon guild battlegrounds chest 4.png 35 40,800 70 122,300 88 203,000 105 285,200 0 140 407,400
5 Reward icon guild battlegrounds chest 5.png 33 40,400 65 121,000 81 201,600 98 282,300 0 130 403,200
6 Reward icon guild battlegrounds chest 6.png 30 39,900 60 119,700 75 199,000 90 279,300 0 120 399,000
7 Reward icon guild battlegrounds chest 7.png 28 39,500 55 118,500 69 197,400 83 276,400 0 110 394,800
8 Reward icon guild battlegrounds chest 8.png 25 39,100 50 117,200 63 195,300 75 273,500 0 100 390,600
GBGRewards6.png

Individuálne odmeny

Okrem odmien pre váš cech, sú tu aj individuálne odmeny. Vždy keď prispejete bojom alebo vyjednávaním, máte šancu získať nejaké Body výskumu, Tovary, Vojenské jednotky, Mince alebo dokonca Diamanty.

Poznámka: V 40% prípadoch bude okamžitou odmenou 1 úlomok Súpravy výberu Sochy cti alebo v Diamantovej lige v 15% prípadoch 3 úlomky a v 25% prípadoch 1 úlomok Turnajového areálu.

Socha cti guild_battlegrounds_road_to_victory-06395d2d3.png je špeciálna budova, ktorú môžete získať v Cechových bojoch ako odmenu na mape Vulkán.

Socha cti je vylepšovateľná budova s 8 úrovňami. Produkuje mince, moc cechu, cechové tovary a body výskumu za 24 hodín. Tovar je rovnomerne rozdelený medzi tovar podľa doby budovy. Vylepšenie Sochy cti si vyžaduje použitie predmetu Vylepšenie Sochy cti Reward icon upgrade kit statue of honor.png ktoré sa dá získať ako možnosť v Súprave výberu Sochy cti zatiaľ čo ostatné možnosti sú Cesta k víťazstvu alebo Socha cti - úr. 1

Socha cti má s Cestou k víťazstvu schopnosť reťazenia. Produkciu a bonusy Sochy cti možno zvýšiť pripojením budov Cesta k víťazstvu k soche. Keď je pripojená, Cesta k víťazstvu zvyšuje produkciu Sochy cti o 5 náhodných tovarov z vášho veku, ako aj o 5% zvyšuje obranu útočiacich armád. Množstvo ciest, ktoré možno k soche pridať, je obmedzené len veľkosťou vášho mesta a dostupnosťou cesty. Ďalšie cesty musia byť správne zarovnané a môžu byť pripojené len k pravej dolnej časti sochy. Cesta k víťazstvu prichádza v troch rôznych vizuálnych variantoch.

Socha cti - úr. 1 Socha cti - úr. 2 Socha cti - úr. 3 Socha cti - úr. 4
SoH1.png SoH2.png SoH3.png SoH4.png
Socha cti - úr. 5 Socha cti - úr. 6 Socha cti - úr. 7 Socha cti - úr. 8
SoH5.png SoH6.png SoH7.png SoH8.png
Cesta k víťazstvu
RoadToVictoryandSoHDisconnect2.pngVodopádové súostrovie - odmeny

Váš cech získava dočasné body prestíže podľa svojej aktuálnej ligy, ale nezabúdajte, že pri poklese v lige ich môžete aj rovnako stratiť. Pre vás a váš cech však máme aj trvalé odmeny: Cech môže získať moc cechu podľa svojho umiestnenia v rámci bojiska (množstvo sa tiež škáluje podľa ligy) a zároveň môžete získať úlomky pre Súpravu výberu Veľkého slona (SvVS), v ktorej si môžete vybrať medzi Veľkým slonom na úrovni 1, Vylepšením Veľkého slona a Dúhovou záhradou (reťazovou časťou)! Účastníci diamantových líg, ktorí sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste, dostanú okrem úlomkov SvVS aj špeciálne odmeny diamantovej ligy. Spočiatku to budú úlomky Súpravy výberu Veže šampiónov (SvVeŠ)


GBGRewards6.png

Tabuľka cechových odmien

Icon rank.png
Miesto
Guild battlegrounds league copper.png
Medená
Guild battlegrounds league silver.png
Strieborná
Guild battlegrounds league gold.png
Zlatá
Guild battlegrounds league platinum.png
Platinová
Guild battlegrounds league diamond.png
Diamantová
Icon fragment.png
Úlomky SvVS
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvVS
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvVS
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvVS
Clan power.png
Moc
Icon fragment.png
Úlomky SvVeŠ
Icon fragment.png
Úlomky SvVS
Clan power.png
Moc
1 Reward icon guild battlegrounds chest 1.png 50 54,600 100 163,800 125 273,000 150 382.200 3000 200 546.000
2 Reward icon guild battlegrounds chest 2.png 40 47.900 80 143,500 100 239,000 120 334,800 1000 160 478,200
3 Reward icon guild battlegrounds chest 3.png 38 43,300 75 129,700 94 216,100 113 302,600 500 150 432,200
4 Reward icon guild battlegrounds chest 4.png 35 40,800 70 122,300 88 203,000 105 285,200 0 140 407,400
5 Reward icon guild battlegrounds chest 5.png 33 40,400 65 121,000 81 201,600 98 282,300 0 130 403,200
6 Reward icon guild battlegrounds chest 6.png 30 39,900 60 119,700 75 199,000 90 279,300 0 120 399,000
7 Reward icon guild battlegrounds chest 7.png 28 39,500 55 118,500 69 197,400 83 276,400 0 110 394,800
8 Reward icon guild battlegrounds chest 8.png 25 39,100 50 117,200 63 195,300 75 273,500 0 100 390,600

Veľký slon

Veľký slon je vylepšovateľná budova (4x3) s 8 úrovňami. Po vylepšení získate rôzne bonusy, ktoré zahŕňajú posilnenie produkcie mincí, body výskumu, tovary do pokladnice cechu ako aj zvýšenie moci cechu! Nakoniec, a to je asi pre vás najdôležitejšie, je tu aj útočný bonus pre vaše útočné armády!

Na jeho ôsmej a poslednej úrovni sa stretnete s výberom troch konečných možností. Je to voľba, ktorá odráža rozmanitosť rolí, ktoré slon zastával po celé veky! Rozhodnete sa zamestnať svojho Veľkého slona v boji, obchode alebo ako podporu? Rozhodnutie je iba na vás!

Veľký slon je špeciálna budova, ktorú môžete získať v Cechových bojoch ako odmenu na mape Vodopádového súostrovia.


Veľký slon - úr. 1 Veľký slon - úr. 2 Veľký slon - úr. 3 Veľký slon - úr. 4
R SS MultiAge Battlegrounds3a.png R SS MultiAge Battlegrounds3b.png R SS MultiAge Battlegrounds3c.png R SS MultiAge Battlegrounds3d.png
Veľký slon - úr. 5 Veľký slon - úr. 6 Veľký slon - úr. 7
R SS MultiAge Battlegrounds3e.png R SS MultiAge Battlegrounds3f.png R SS MultiAge Battlegrounds3g.png
Sloní bazár Slonia citadela Slonia šľachta
R SS MultiAge Battlegrounds3h.png R SS MultiAge Battlegrounds3i.png R SS MultiAge Battlegrounds3j.png

Dúhová záhrada

Dúhová záhrada je doplnok reťazovej budovy Veľký slon.

Môžete postaviť jeden z troch možných vzhľadov budovy a posilniť tak hodnoty svojho Veľkého slona!

Dúhová záhrada
D SS MultiAge Battlegrounds4.png D SS MultiAge Battlegrounds4b.png D SS MultiAge Battlegrounds4c.png
Po pripojení poskytne Spokojnosť, obranné posilnenie pre útočnú armádu, 3 tovary a 1 bod výskumu


Dôležitý tip - keďže ide o reťazovú budovu, na získanie určitých bonusov musí byť prepojená s Veľkým slonom.


Individuálne odmeny

Okrem odmien pre váš cech, sú tu aj individuálne odmeny. Vždy keď prispejete bojom alebo vyjednávaním, máte šancu získať nejaké Body výskumu, Tovary, Vojenské jednotky, Zásoby alebo dokonca Diamanty.

Poznámka: V 40% prípadoch bude okamžitou odmenou 1 úlomok Súpravy výberu Veľkého slona alebo v Diamantovej lige v 15% prípadoch 3 úlomky a v 25% prípadoch 1 úlomok Turnajového areálu.