Cechové boje

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadať
GBG 2021 Banner.pngČo sú to Cechové boje?

Cechové boje umožňujú porovnať cechom svoje schopnosti v boji, stratégiu a silu proti iným cechom na mape bojiska. Existujú rôzne mapy bojiska s rôznymi výzvami a odmenami, na ktorých sa môžu zúčastnené cechy navzájom vyzývať a získavať osobné aj cechové odmeny, ako aj cechové body sily.

Cechy sa spájajú podľa líg, kde bojujú o provincie na jednej z máp. Každá vlastnená provincia poskytne danému cechu každú hodinu určitý počet víťazných bodov. Počet víťazných bodov rozhoduje o konečnom poradí na bojisku a v závislosti od výkonu vášho cechu sa tento môže v ligovom systéme pohybovať smerom nahor alebo nadol. Posun v lige hore bude znamenať náročnejšie cechové boje, keďže váš cech bude pri postupovaní čeliť čoraz viac súťaživým súperom. ale zároveň bude možnosť získať ešte lepšie odmeny pre členov cechu, ako aj pre cech.

Mapy

Vulkán Vodopádové súostrovie
Guild battlegrounds backgroundmap rd6.png
Guild Battlegrounds 2021.png

Od decembra 2021 sa mapy začali striedať (to znamená, že keď ste si zahrali jednu mapu, bude nasledovať ďalšia). Okrem toho, že sa bude mapa striedať, bude rovnaká pre celý svet. Preto každý na serveri zažije rovnakú mapu v rovnakom čase! Kliknite na mapu Cechových bojov a dozviete sa viac o konkrétnom bojisku!

Ako získam prístup k Cechovým bojom?

Podobne ako ostatné funkcie vo Forge of Empires, prístup k Cechovým bojom sa objaví v blízkosti vášho mesta. Keď sa stanete členom cechu a odomknete si technológiu Vojenská taktika, získate prístup k tejto funkcii. Po odomknutí uvidíte v blízkosti vášho mesta, hneď vedľa vašej kultúrnej usadlosti, prístupový bod - novú budovu.

Pred odomknutím Po odomknutí
V_SS_StoneAge_BattlegroundRuins.png
V_SS_IronAge_BattlegroundCopper.png

Kliknite na budovu Cechových bojov pre otvorenie vzrušujúcej novej PvP funkcie!

Ako sa môžem zúčastniť Cechových bojov?

Každý zápas na bojisku sa odohráva na mape s 5-8 cechmi, ktoré budú proti sebe bojovať počas 11 dní. Mapa sa skladá z fixného počtu provincií. Každý cech je na začiatku umiestnený na okrajoch mapy v hlavnej provincii, v ktorej bude sídliť jeho veliteľstvo (rozdelenie mapy by malo poskytovať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi cechmi). Tieto hlavné provincie sa nedajú prebrať inými cechmi.

Startingspotgbg.png

Po dokončení každého bojiska nastáva trojdňová prestávka, počas ktorej si môžu cechy odpočinúť, zozbierať svoje odmeny a pripraviť sa na ďalšie boje. Skóre cechu sa potom aktualizuje a členovia budú môcť vidieť, či v ligovom rebríčku postúpili vyššie alebo klesli nižšie.


Základy

Provincie

Každé bojisko pozostáva z niekoľkých provincií. Nájsť konkrétnu provinciu je jednoduché, pretože názov odráža jej polohu na mape bojiska.

Province Names.png

Každá provincia je označená písmenom a číslom. Písmeno označuje smer a sektor (tj. D je juhozápadný sektor) a číslo kruhu, v ktorom sa provincia nachádza (tj. 1 je kruh 1). Aby sme vám umožnili presnejšie nájsť provinciu, pridali sme písmeno, ktoré označuje polohu provincie v rámci sektora a kruhu.

Vlajky dobývania - Útočenie a Vyjednávanie

Cechy môžu útočiť iba na provincie, ktoré susedia s jednou z ich vlastných provincií. Akonáhle cech zaútočí na susednú provinciu, zobrazí sa v cieľovej provincii "vlajka dobývania". Každá akcia cechu s najvyšším pokrokom zvýši silu vlajky, až dokým nenadobudne plnú silu a provincia tak bude zabraná:

Gbgconquestflag1.png

Následne bude dobytá provincia počas nasledujúcich 4 hodín "zamknutá", čo znamená, že žiadny cech nebude môcť pokročiť v jej dobývaní a v ďalšom posilňovaní vlajky. Pri dobývaní bude zobrazená vlajka cechu s najväčším pokrokom, ostatné cechy budú označené malými farebnými štítmi vedľa vlajky. Kliknutím na provinciu môžete skontrolovať podrobný zoznam cechov a ich pokrok.

Gbgconquestflag2.png

Ktorýkoľvek člen cechu môže kliknúť na túto provinciu, otvoriť jej okno a prispieť k jej dobytiu. Aby ste získali body, máte k dispozícii dve možnosti: útok alebo vyjednávanie. Zloženie nepriateľských jednotiek a náklady na vyjednávanie budú záležať od doby útočiaceho hráča. Vyjednávanie poskytne viac pokroku ako boj, keďže si vyžaduje viac času a zdrojov na dokončenie.

Keď je dosiahnuté určité množstvo pokroku, provincia bude dobytá. Počet potrebných pokrokov záleží od ligy - vyššie ligy si vyžadujú aj viac pokrokov.


Liga ->
guild_battlegrounds_league_copper.png
Medená
guild_battlegrounds_league_silver.png
Strieborná
guild_battlegrounds_league_gold.png
Zlatá
guild_battlegrounds_league_platinum.png
Platinová
guild_battlegrounds_league_diamond.png
Diamantová
Potrebné pokroky 40 70 100 130 160


Ako je uvedené vyššie, provincia, ktorá bola práve prebraná, bude zamknutá počas štyroch nasledujúcich hodín, čo dá novému vlastníkovi nejaký čas, aby získal víťazné body alebo postavil provinčné budovy. Počas zamknutia nemôžu ostatné cechy pokračovať v dobývaní, resp. pridávaniu pokroka k ich vlajke dobývania.

Bránenie provincií

Nie je žiadny spôsob priameho bránenia získaných provincií. Jediná cesta, ako ubrániť provincie vášho cechu, je pokúšať sa prebrať provincie útočiaceho cechu skôr, ako ich preberú oni vám. V tomto prípade, ak protivníkov cech stratí všetky susediace provincie, stratia taktiež všetko pokrok, ktorý spravili vo vašej provincii.

Zameranie sa na provincie

Funkcia zamerania sa na provinciu dáva členom cechu s hodnosťami zakladateľa, vodcu či dôstojníka, možnosť smerovať svoj cech, aby sa zameral alebo ignoroval, na konkrétne provincie na mape. Pre prístup k tejto funkcii stačí jednoducho kliknúť na provinciu a vybrať si možnosť na zameranie sa alebo na ignorovanie danej provincie. To potom poskytne vizuálnu odozvu pre ostatných členov cechu, na ktorých provinciách by mali začať pracovať a ktorým sa majú vyhnúť. Táto funkcia neobmedzuje interakciu s inými provinciami a je navrhnutá tak, aby pomáhala pri koordinácii, ale neodstraňovala slobodu ľudí pri výbere spôsobu hrania.

Provincie je možné označiť signálom "Zamerať sa" alebo "Ignorovať", ak ich nevlastní cech a dajú sa nastaviť, aj keď je provincia momentálne zablokovaná. Akonáhle váš cech získa danú provinciu, signál na zameranie sa bude bude odstránený.

FocusMek.PNG


Záznamy bojiska

Battleground Logs.png


Typ záznamu Popis
Stratená provincia Tento záznam ukazuje, kedy váš cech stratil vlastníctvo provincie a ktorý cech si ju podmanil
Dobytá provincia Keď je provincia dobytá vaším cechom, váš cech dostane teraz dodatočné informácie o tom, ktorý hráč vykonal poslednú akciu na jej dobytie. Zobrazí sa aj cech, od ktorého bola provincia dobytá (pokiaľ ju nevlastnil žiadny cech, zobrazí sa iba názov provincie a dobyvateľ).
Oznam o narušení Tento záznam vás bude informovať o členovi cechu, ktorý podnikol akciu voči ingorovanej provincii. Tak budete ihneď vedieť, kto vo vašom cechu nedodržiava pokyny! .Dôležité - Čo sa týka záznamu o "narušení", toto sa zobrazí iba členom daného cechu a iba pri prvom útoku jednotlivého člena cechu v daný deň na provinciu, ktorá bola "narušená".

Ďalšie útoky v priebehu dňa na rovnakú provinciu nevytvoria nové záznamy. Avšak ďalší útok na ďalší deň (na tú istú provinciu) opäť vytvorí nový záznam o narušení.

Záznamy o výstavbe Tento záznam zobrazí informáciu o postavenej alebo zničenej budove na bojisku vaším cechom. Zobrazí sa názov provincie a kto budovu postavil/zničil.

Rebríček bojiska

Cechy si vždy môžu pozrieť, koľko už získali víťazných bodov. Po kliknutí na ligový znak sa zobrazí rebríček, v ktorom sa nachádzajú všetky zúčastnené cechy v aktuálne bojujúcej skupine; ich umiestnenie v rebríčku; názvy cechov; počet provincií, ktoré cechy vlastnia; aktuálny počet víťazných bodov za hodinu; počet ligových bodov, ktoré cech získa alebo stratí za umiestnenie, a náhľad odmeny za dané umiestnenie:

MMR1.PNG

Víťazné body

Víťazné body sa používajú na meranie a počítanie bodov v aktuálnom bojisku. Resetujú sa vždy, keď sa zapojíte do nového. Každá provincia vo vlastníctve cechu poskytne raz za hodinu víťazné body. Provincie nachádzajúce sa v strede mapy poskytujú najvyšší počet víťazných bodov, preto je dobré ich získať čo najskôr a udržať si ich tak dlho, ako sa len dá, aby ste maximalizovali svoj počet víťazných bodov!

Sťaženie

Za každý úspešný boj alebo vyjednávanie v rámci Cechových bojov, získava každý jednotlivý člen cechu tzv. "sťaženie". Sťaženie je percentuálna hodnota, ktorá priamo ovplyvňuje (útok a obrana) posilnenia pre brániacu armádu a úroveň náročnosti vyjednávania, ktorým bude hráč čeliť.

Attritionicongbg.png

V určitý bod sa stane útočenie alebo vyjednávanie nemožným, keďže brániace armády budú príliš silné a vyjednávanie sa stane príliš zložité alebo nákladné. Staženie sa však resetuje každý deň o polnoci (serverového času) na 0%.

Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
0 0% 1
1 2% 1
2 4% 1
3 6% 1
4 8% 1
5 10% 1
6 15% 2
7 20% 2
8 25% 2
9 30% 2
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
10 35% 2
11 40% 2
12 45% 2
13 50% 2
14 60% 3
15 70% 3
16 80% 3
17 90% 3
19 100% 3
19 120% 4
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
20 140% 4
21 160% 4
22 180% 4
23 200% 4
24 220% 5
25 240% 5
26 260% 5
27 280% 5
28 300% 5
29 320% 6
30 340% 6

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje, môžete sa pozrieť na tabuľku tuto: Tabuľka sťaženia. Tabuľka ukazuje sťaženie do hodnoty 100, dá sa však dosiahnuť aj vyššia hodnota.

Ligový systém

Aby sme zabezpečili, že medzi zúčastnenými cechmi na mape nebude žiaden podstatný rozdiel, máme ligový systém, ktorý je zložený z piatich rôznych líg: Medená, Strieborná, Zlatá, Platinová a Diamantová. Nové cechy budú vždy umiestnené v medenej lige.


Medená liga Strieborná liga Zlatá liga Platinová liga Diamantová liga
guild_battlegrounds_league_copper.png guild_battlegrounds_league_silver.png guild_battlegrounds_league_gold.png guild_battlegrounds_league_platinum.png guild_battlegrounds_league_diamond.png

Ligové body

Ligové body cechu (známe predtým ako MMR) rozhodujú o tom, do ktorej ligy bude cech umiestnený. Cech za každú účasť v Cechových bojoch získa alebo stratí ligové body v závislosti od jeho konečného umiestnenia v lige.

Počet získaných ligových bodov nemôže nikdy klesnúť pod 0 alebo presiahnuť 1000.

Liga Ligové body
guild_battlegrounds_league_diamond.png
Diamantová
901-1000
guild_battlegrounds_league_platinum.png
Platinová
651-900
guild_battlegrounds_league_gold.png
Zlatá
351-650
guild_battlegrounds_league_silver.png
Strieborná
101-350
guild_battlegrounds_league_copper.png
Medená
0-100


Ligové body sú upravené podľa umiestnenia a počtu protivníkov na bojisku (viď. tabuľka nižšie):

Umiestnenie 8 cechov 7 cechov 6 cechov 5 cechov
1. miesto +175 +150 +125 +100
2. miesto +125 +100 +75 +50
3. miesto +75 +50 +25 0
4. miesto +25 0 -25 -50
5. miesto -25 -50 -75 -100
6. miesto -75 -100 -125
7. miesto -125 -150
8. miesto -175


Provinčné budovyBtn guild battlegrounds buildings.png

Každá provincia môže mať od 0 do 3 voľných miest, v ktorých sa dajú stavať budovy. Ktokoľvek z cechu môže darovať tovary do cechovej pokladnice, aby pomohol uhradiť náklady na výstavbu, ale iba členovia so špeciálnymi právami ("Bojový staviteľ") môžu tieto budovy stavať v provinciách, ktoré vlastní ich cech. Tieto práva majú automaticky všetci zakladatelia a vodcovia.

Náklady na provinčné budovy sú určené podľa dôb, ktoré sú zastúpené v cechu (tovary v cechovej pokladnici). Budovy majú svoju dobu výstavby a je možné ich výstavbu kedykoľvek zrušiť, alebo odstrániť budovu a uvoľniť tak miesto pre inú. V takom prípade sa ale vynaložené prostriedky nevracajú naspäť do cechovej pokladnice.
Keď je provincia dobytá iným cechom, každá budova (vrátane tých vo výstavbe) má 50% šancu, že bude buď zničená alebo zostane novému vlastníkovi. Celkovo je k dispozícii 9 rôznych strategických budov, takže sa uistite, že si vyberiete múdro.

Stanovište a Pevnosť

Tieto budovy navyšujú počet pokrokov, ktoré potrebujú vaši protivníci na dobytie vašej provincie.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_outpost.png Stanovište Táto provincia vyžaduje +10% pokrokov, aby bola dobytá. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
5:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_fortress.png Pevnosť Táto provincia vyžaduje +30% pokrokov, aby bola dobytá. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
6:00:00

Návnady a Pasce

Ak vaši protivníci bojujú/vyjednávajú v provincii, ktorá obsahuje jednu z týchto budov, je šanca, že utrpia dvojnásobné sťaženie.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_decoys.png Návnady Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 15% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
4:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_traps.png Pasce Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 45% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
5:00:00

Strážna veža a Obliehací tábor

Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_watchtower.png Strážna veža Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 8% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
1:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_siege_camp.png Obliehací tábor Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 24% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
2:00:00

Vlajka a Socha

Táto provincia vytvorí viac Víťazných bodov.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_banner.png Vlajka Táto provincia vytvorí o 10% viac Víťazných bodov. 250
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
0:30:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_statue.png Socha Táto provincia vytvorí o 30% viac Víťazných bodov. 1,500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
1:00:00

Palác

Táto provincia vytvorí viac Víťazných bodov a nepriateľské cechy budú potrebovať viac pokrokov, aby ju dobyli.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_palace.png Palác Táto provincia bude potrebovať +30% viac pokrokov, aby bola dobytá a vytvorí o 75% viac Víťazných bodov. 12,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
6:00:00