Cechové boje

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanieČo sú to Cechové boje?

Guild battlegrounds backgroundmap rd6.png

Každých 14 dní sa cechy stretnú na bojisku, ktoré bude trvať 11 dní. Cechy budú bojovať o provincie na mape, ktoré vytvárajú víťazné body a tak sa rozhodne o tom najlepšom cechu. Podľa výkonu vášho cechu, sa budete posúvať v ligovom systéme smerom hore alebo dole. Posun v lige hore bude znamenať náročnejšie cechové boje, keďže váš cech bude pri postupovaní čeliť čoraz viac súťaživým súperom.

Ako získam prístup k Cechovým bojom?

Podobne ako ostatné funkcie vo Forge of Empires, prístup k Cechovým bojom sa objaví v blízkosti vášho mesta. Keď sa stanete členom cechu a odomknete si technológiu Vojenská taktika, získate prístup k tejto funkcii. Po odomknutí uvidíte v blízkosti vášho mesta, hneď vedľa vašej kultúrnej usadlosti, prístupový bod.

Pred odomknutím Po odomknutí
V_SS_StoneAge_BattlegroundRuins.png
V_SS_IronAge_BattlegroundCopper.png

Kliknite na budovu Cechových bojov pre otvorenie vzrušujúcej novej PvP funkcie!

Ako sa môžem zúčastniť Cechových bojov?

Každý zápas na bojisku sa bude odohrávať na mape s 5-8 cechmi, ktoré budú proti sebe bojovať počas 11 dní. Mapa sa skladá z fixného počtu provincií. Každý cech bude na začiatku umiestnený na okrajoch mapy v hlavnej provincii, v ktorej bude sídliť jeho veliteľstvo (rozdelenie mapy by malo poskytovať čo najrovnomernejšiu vzdialenosť medzi cechmi). Tieto hlavné provincie sa nedajú prebrať inými cechmi.

Startingspotgbg.png

Po dokončení každého bojiska nastane trojdenná prestávka, kedy si budú môcť cechy odpočinúť, zozbierať svoje odmeny a pripraviť sa na ďalšie boje. Skóre cechu sa potom aktualizuje a členovia budú môcť vidieť, či v ligovom rebríčku postúpili vyššie alebo klesli nižšie.

Vlajky dobývania - Útočenie a Vyjednávanie

Cechy môžu útočiť iba na provincie, ktoré susedia s jednou z ich vlastných provincií. Akonáhle cech zaútočí na susednú provinciu, zobrazí sa v cieľovej provincii "vlajka dobývania". Každá akcia cechu s najvyšším pokrokom zvýši silu vlajky, až dokým nenadobudne plnú silu a provincia tak bude zabraná:

Gbgconquestflag1.png

Následne bude dobytá provincia počas nasledujúcich 4 hodín "zamknutá", čo znamená, že žiadny cech nebude môcť pokročiť v jej dobývaní a v ďalšom posilňovaní vlajky. Pri dobývaní bude zobrazená vlajka cechu s najväčším pokrokom, ostatné cechy budú označené malými farebnými štítmi vedľa vlajky. Kliknutím na provinciu môžete skontrolovať podrobný zoznam cechov a ich pokrok.

Gbgconquestflag2.png

Ktorýkoľvek člen cechu môže kliknúť na túto provinciu, otvoriť jej okno a prispieť k jej dobytiu. Aby ste získali body, máte k dispozícii dve možnosti: útok alebo vyjednávanie. Zloženie nepriateľských jednotiek a náklady na vyjednávanie budú záležať od doby útočiaceho hráča. Vyjednávanie poskytne viac pokroku ako boj, keďže si vyžaduje viac času a zdrojov na dokončenie.

Keď je dosiahnuté určité množstvo pokroku, provincia bude dobytá. Počet potrebných pokrokov záleží od ligy - vyššie ligy si vyžadujú aj viac pokrokov.


Liga ->
guild_battlegrounds_league_copper.png
Medená
guild_battlegrounds_league_silver.png
Strieborná
guild_battlegrounds_league_gold.png
Zlatá
guild_battlegrounds_league_platinum.png
Platinová
guild_battlegrounds_league_diamond.png
Diamantová
Potrebné pokroky 40 70 100 130 160

Ako je uvedené vyššie, provincia, ktorá bola práve prebraná, bude zamknutá počas štyroch nasledujúcich hodín, čo dá novému vlastníkovi nejaký čas, aby získal víťazné body alebo postavil provinčné budovy. Počas zamknutia nemôžu ostatné cechy pokračovať v dobývaní, resp. pridávaniu pokroka k ich vlajke dobývania.

Bránenie provincií

Nie je žiadny spôsob priameho bránenia získaných provincií. Jediná cesta, ako ubrániť provincie vášho cechu, je pokúšať sa prebrať provincie útočiaceho cechu skôr, ako ich preberú oni vám. V tomto prípade, ak protivníkov cech stratí všetky susediace provincie, stratia taktiež všetko pokrok, ktorý spravili vo vašej provincii.

Zameranie sa na provincie

Pre všetkých zakladateľov, vodcov a dôstojníkov v cechu sme pridali úplne novú funkciu. Táto nová funkcia dáva členom cechu s týmito hodnosťami možnosť smerovať svoj cech, aby sa zameral alebo ignoroval, na konkrétne provincie na mape. Pre prístup k tejto funkcii stačí jednoducho kliknúť na provinciu a vybrať si možnosť na zameranie sa alebo na ignorovanie danej provincie. To potom poskytne vizuálnu odozvu pre ostatných členov cechu, na ktorých provinciách by mali začať pracovať a ktorým sa majú vyhnúť. Táto funkcia neobmedzuje interakciu s inými provinciami a je navrhnutá tak, aby pomáhala pri koordinácii, ale neodstraňovala slobodu ľudí pri výbere spôsobu hrania.

Provincie je možné označiť signálom "Zamerať sa" alebo "Ignorovať", ak ich nevlastní cech a dajú sa nastaviť, aj keď je provincia momentálne zablokovaná. Akonáhle váš cech získa danú provinciu, signál na zameranie sa bude bude odstránený.

Focus.png

Rebríček bojiska

Po kliknutí na ligový znak sa zobrazí rebríček, v ktorom sa nachádzajú všetky zúčastnené cechy v aktuálne bojujúcej skupine; ich umiestnenie v rebríčku; názvy cechov; počet provincií, ktoré cechy vlastnia; aktuálny počet víťazných bodov za hodinu; počet ligových bodov, ktoré cech získa alebo stratí za umiestnenie, a odmena za dané umiestnenie.

MMR1.PNG

Víťazné body

Víťazné body sa používajú na meranie a počítanie bodov v aktuálnom bojisku. Resetujú sa vždy, keď sa zapojíte do nového. Každá provincia vo vlastníctve cechu poskytne raz za hodinu víťazné body. Provincie nachádzajúce sa v strede mapy poskytujú najvyšší počet víťazných bodov, preto je dobré ich získať čo najskôr a udržať si ich tak dlho, ako sa len dá, aby ste maximalizovali svoj počet víťazných bodov!

Sťaženie

Každý jednotlivý člen cechu bude získavať "sťaženie" za každý úspešný boj alebo vyjednávanie v rámci Cechových bojov. Zvýši sa vždy o jeden stupeň po dokončení úspešnej akcie. Čím je sťaženie väčšie, tým budú boje a vyjednávanie ťažšie. Sťaženie je percentuálna hodnota, ktorá priamo ovplyvňuje (útok a obrana) posilnenia pre brániacu armádu a úroveň náročnosti vyjednávania, ktorým bude hráč čeliť.

Attritionicongbg.png

V určitý bod sa stane útočenie alebo vyjednávanie nemožným, keďže brániace armády budú príliš silné a vyjednávanie sa stane príliš zložité alebo nákladné. Staženie sa však resetuje každý deň o polnoci (serverového času) na 0%.

Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
0 0% 1
1 2% 1
2 4% 1
3 6% 1
4 9% 1
5 12% 2
6 15% 2
7 19% 2
8 23% 3
9 27% 3
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
10 32% 3
11 37% 3
12 42% 3
13 48% 3
14 54% 3
15 61% 4
16 68% 4
17 75% 4
18 83% 4
19 91% 4
Úroveň sťaženia Bonus brániacej armády Násobiteľ vyjednávania
20 99% 4
21 108% 4
22 117% 5
23 126% 5
24 136% 5
25 146% 5
26 157% 5
27 168% 5
28 179% 5
29 191% 6
30 203% 6

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje, môžete sa pozrieť na tabuľku tuto: Tabuľka sťaženia. Tabuľka ukazuje sťaženie do hodnoty 100, dá sa však dosiahnuť aj vyššia hodnota.

Ligový systém

Aby sme zabezpečili, že medzi zúčastnenými cechmi na mape nebude žiaden podstatný rozdiel, budeme mať ligový systém, ktorý bude zložený z piatich rôznych líg: Medená, Strieborná, Zlatá, Platinová a Diamantová. Nové cechy budú vždy umiestnené v medenej lige.

Medená Strieborná Zlatá Platinová Diamantová
guild_battlegrounds_league_copper.png guild_battlegrounds_league_silver.png guild_battlegrounds_league_gold.png guild_battlegrounds_league_platinum.png guild_battlegrounds_league_diamond.png

Po spustení funkcie bude každému existujúcemu cechu pridelené počiatočné umiestnenie v lige. Vypočíta sa podľa priemernej aktivity a počtu členov cechu. Účelom je spustiť funkciu s vhodnejšími zloženiami bojísk, avšak už po niekoľkých sezónach bude vaše miesto v lige odrážať váš skutočný výkon.

Ligové body

Ligové body cechu (známe ako MMR) rozhodujú o tom, do ktorej ligy bude cech umiestnený. Cech za každú účasť v Cechových bojoch získa alebo stratí ligové body v závislosti od jeho umiestnenia v lige.

Počet získaných ligových bodov nemôže nikdy klesnúť pod 0 alebo presiahnuť 1000.

Liga Ligové body
guild_battlegrounds_league_diamond.png
Diamantová
901-1000
guild_battlegrounds_league_platinum.png
Platinová
651-900
guild_battlegrounds_league_gold.png
Zlatá
351-650
guild_battlegrounds_league_silver.png
Strieborná
101-350
guild_battlegrounds_league_copper.png
Medená
0-100

Ligové body budú upravené podľa umiestnenia a počtu protivníkov na bojisku (viď. tabuľka nižšie):

Umiestnenie 8 cechov 7 cechov 6 cechov 5 cechov
1. miesto +175 +150 +125 +100
2. miesto +125 +100 +75 +50
3. miesto +75 +50 +25 0
4. miesto +25 0 -25 -50
5. miesto -25 -50 -75 -100
6. miesto -75 -100 -125
7. miesto -125 -150
8. miesto -175

Provinčné budovyBtn guild battlegrounds buildings.png

Každá provincia môže mať od 0 do 3 voľných miest, v ktorých sa dajú stavať budovy. Ktokoľvek z cechu môže darovať tovary do cechovej pokladnice, aby pomohol uhradiť náklady na výstavbu, ale iba členovia so špeciálnymi právami ("Bojový staviteľ") môžu tieto budovy stavať v provinciách, ktoré vlastní ich cech. Tieto práva majú automaticky všetci zakladatelia a vodcovia.

Náklady na provinčné budovy sú určené podľa dôb, ktoré sú zastúpené v cechu (tovary v cechovej pokladnici). Budovy majú svoju dobu výstavby a je možné ich výstavbu kedykoľvek zrušiť, alebo odstrániť budovu a uvoľniť tak miesto pre inú. V takom prípade sa ale vynaložené prostriedky nevracajú naspäť do cechovej pokladnice.
Keď je provincia dobytá iným cechom, každá budova (vrátane tých vo výstavbe) má 50% šancu, že bude buď zničená alebo zostane novému vlastníkovi. Celkovo je k dispozícii 9 rôznych strategických budov, takže sa uistite, že si vyberiete múdro.

Stanovište a Pevnosť

Tieto budovy navyšujú počet pokrokov, ktoré potrebujú vaši protivníci na dobytie vašej provincie.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_outpost.png Stanovište Táto provincia vyžaduje +10% pokrokov, aby bola dobytá. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
5:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_fortress.png Pevnosť Táto provincia vyžaduje +30% pokrokov, aby bola dobytá. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
6:00:00

Návnady a Pasce

Ak vaši protivníci bojujú/vyjednávajú v provincii, ktorá obsahuje jednu z týchto budov, je šanca, že utrpia dvojnásobné sťaženie.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_decoys.png Návnady Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 15% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
4:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_traps.png Pasce Ak nepriateľ bojuje alebo vyjednáva s vlastníkom tejto provincie, je 45% šanca, že tento nepriateľ utrpí dvojnásobné sťaženie. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
5:00:00

Strážna veža a Obliehací tábor

Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_watchtower.png Strážna veža Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 8% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia. 500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
1:00:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_siege_camp.png Obliehací tábor Ak členovia cechu, ktorý vlastní túto provinciu, zaútočia na provincie, ktoré susedia s touto provincou, je 24% šanca, že sa nezvýši ich úroveň sťaženia. 3,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
2:00:00

Vlajka a Socha

Táto provincia vytvorí viac Víťazných bodov.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_banner.png Vlajka Táto provincia vytvorí o 10% viac Víťazných bodov. 250
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
0:30:00
guild_battlegrounds_sector_buildings_statue.png Socha Táto provincia vytvorí o 30% viac Víťazných bodov. 1,500
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
1:00:00

Palác

Táto provincia vytvorí viac Víťazných bodov a nepriateľské cechy budú potrebovať viac pokrokov, aby ju dobyli.

Budova Názov Vlastnosti Náklady Čas výstavby
guild_battlegrounds_sector_buildings_palace.png Palác Táto provincia bude potrebovať +30% viac pokrokov, aby bola dobytá a vytvorí o 75% viac Víťazných bodov. 12,000
icon_great_building_bonus_guild_goods.png
6:00:00

OdmenyNa bojisku môžete získať okamžité, dočasné a trvalé odmeny. Po každom úspešnom boji alebo vyjednávaní, je šanca na získanie bodov výskumu, jednotiek, útočných posilnení, tovarov, diamantov a úlomkov Sochy cti. Kvalita týchto odmien záleží od vašej ligy! Váš cech môže získať dočasné body prestíže podľa svojej aktuálnej ligy, berte však na vedomie, že ich môžete aj stratiť, ak sa v lige prepadnete nižšie. Medzi trvalé odmeny patrí sila cechu (podľa umiestnenia v cechových bojoch - získané množstvo záleží podľa ligy) a môžete taktiež získať aj úlomky Súpravy výberu Sochy cti.

GBGRewards6.png

Poznámka: Na 50% bude okamžitá odmena jeden úlomok zo Súpravy výberu Sochy cti.

Socha cti – úr. 1 Socha cti – úr. 2 Socha cti – úr. 3 Socha cti – úr. 4
R_SS_MultiAge_Battlegrounds1a.png
R_SS_MultiAge_Battlegrounds1b.png
R_SS_MultiAge_Battlegrounds1c.png
R_SS_MultiAge_Battlegrounds1d.png
Socha cti – úr. 5 Socha cti – úr. 6 Socha cti – úr. 7 Socha cti – úr. 8
R_SS_MultiAge_Battlegrounds1e.png
R SS MultiAge Battlegrounds1f.png R SS MultiAge Battlegrounds1g.png R SS MultiAge Battlegrounds1h.png
Cesta k víťazstvu
RoadToVictoryandSoHDisconnect2.png
Táto budova je dostupná exkluzívne pre účastníkov diamantových a platinových líg v Cechových bojoch. Cesta k víťazstvu má schopnosť "reťazenia" (tak ako ju má napríklad Zimný vlak zo Zimnej udalosti 2019) a môžete ju pripojiť k Soche cti. Po pripojení zvýši produkciu Sochy cti o 5 náhodných tovarov z vašej doby a taktiež poskytne 5% bonus do obrany pre vaše útočiace armády. Pozrite si ju v akcii so všetkými tromi vizuálnymi variáciami:

Cechové odmeny

Keď sa bojisko skončí, cechy môžu získať rozličné odmeny podľa ich umiestnenia:

  • Prestíž podľa aktuálnej ligy a umiestnenia;
  • Moc cechu podľa umiestnenia v rámci bojiska
  • Úlomky Sochy cti

Tabuľka odmien

rank.png
Miesto
guild_battlegrounds_league_copper.png
Medená
guild_battlegrounds_league_silver.png
Strieborná
guild_battlegrounds_league_gold.png
Zlatá
guild_battlegrounds_league_platinum.png
Platinová
guild_battlegrounds_league_diamond.png
Diamantová
icon_fragment.png
Úlomky
clan_power.png
Moc
icon_fragment.png
Úlomky
clan_power.png
Moc
icon_fragment.png
Úlomky
clan_power.png
Moc
icon_fragment.png
Úlomky
clan_power.png
Moc
icon_fragment.png
Úlomky
clan_power.png
Moc
1
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_1.png
13 54,600 39 163,800 65 273,000 91 382.200 130 546.000
2
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_2.png
12 47.900 35 143,500 57 239,000 80 334,800 114 478,200
3
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_3.png
11 43,300 31 129,700 52 216,100 73 302,600 103 432,200
4
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_4.png
10 40,800 30 122,300 49 203,000 68 285,200 97 407,400
5
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_5.png
10 40,400 29 121,000 48 201,600 68 282,300 96 403,200
6
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_6.png
10 39,900 29 119,700 48 199,000 67 279,300 95 399,000
7
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_7.png
10 39,500 28 118,500 47 197,400 66 276,400 94 394,800
8
reward_icon_guild_battlegrounds_chest_8.png
10 39,100 28 117,200 47 195,300 66 273,500 93 390,600
  • Počet úlomkov je iba informatívny, skutočný stav si môžete pozrieť v hre.

Individuálne odmeny

Okrem odmien pre váš cech, sú tu aj individuálne odmeny, ktoré môžete získať, keď prispejete bojom alebo vyjednávaním. Máte šancu na zisk bodov výskumu, tovarov, vojenských jednotiek, útočných posilnení a dokonca aj diamantov.