Cechové expedície

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Čo sú to Cechové expedície?

Cechové expedície sú kooperatívnou hernou funkciou pre rôzne platformy, v ktorej si s kamarátmi z cechu razíte cestu cez množstvo lokalít a získavate osobné odmeny a moc cechu.

Expedície sa začínajú automaticky každý utorok a trvajú 6 dní. Každý hráč, ktorý je členom cechu a v čase začiatku expedície dosiahol Dobu železnú, môže prispieť k úspechu svojho cechu tým, že sa zúčastní prebiehajúcej expedície. Dostanete sa k nej prostredníctvom tlačidiel z hernej ponuky.

Ak sa k cechu pripojíte alebo ho vytvoríte v čase, keď sa už expedície začali, budete musieť počkať do nasledujúceho utorka, kým sa začne nová expedícia.

Mapa expedície

ExpeditionMap.png

Ako môžete vidieť, mapa v prvých troch úrovniach je ladená do prostredia džungle a sprevádza ju zodpovedajúca hudba. Každý člen cechu má svoju vlastnú individuálnu mapu, ktorú musí dokončiť, ale všetci členovia zdieľajú spoločný cieľ, zobrazený na lište v hornej časti obrazovky (alebo v spodnej časti, ak hráte prostredníctvom našej mobilnej aplikácie).

Na lište sa spočítavajú Expedičné body nazbierané vašim cechom. Zakaždým, keď dosiahnete nový cieľ, váš cech získa cechovú moc. Moc pre váš cech sa pripočítava každý deň, keď sa uskutoční denný prepočet. Kliknutím na lištu si môžete zobraziť ďalšie podrobnosti.

ExpeditionGoalBar.png

Expedičné body pochádzajú z hlavného prvku, ktorý si všimnete na mape - rôznych miest (nazývaných Stretnutia). Tie sa dajú vyriešiť buď bojom, alebo prostredníctvom vyjednávacej minihry. Vždy, keď vyriešite stretnutie, budete si môcť z truhlice po ňom vybrať aj osobnú odmenu a prejsť na ďalšie stretnutie.

Hmla, ukrývajúca mapu expedície mizne postupne v závislosti od toho, ako postupujete ďalej, a odkrýva nové stretnutia a truhlice s odmenami. Majte na pamäti, že „väčšie“ stretnutia sú vždy väčšou výzvou než tie „menšie“. Ak sa na mape expedície stratíte, zlatá šípka vám vždy ukáže vašu aktuálnu pozíciu.

Riešenie stretnutí

Počet po sebe idúcich pokusov o vyriešenie stretnutia je obmedzený na 8 a zakaždým, keď začnete boj alebo miniete zdroje vo vyjednávacej hre, odoberiete sa 1 bod pokusu. Počet pokusov, ktoré vám ešte zostávajú, môžete vidieť na lište pokusov:

ExpeditionAttempts.png

Keď vám dôjdu, môžete počkať, kým sa obnovia (dostanete 1 za hodinu), alebo si ich kúpiť za medaily (alebo diamanty). Cena medailí za každý pokus sa zvýši, keď si ich kúpite viac. Na konci expedície sa cena vynuluje, takže každý týždeň budete mať nový začiatok.

Bez ohľadu na výsledok vášho pokusu prispejete nejakými expedičnými bodmi do lišty pokroku cechu (samozrejme, ak prehráte, nebude to až tak veľa). Ciele cechu závisia od počtu a éry členov cechu (tie sú stanovené pri začiatku expedície, nezmenia sa, ani keď v priebehu týždňa získate alebo stratíte členov cechu) a delia sa medzi všetkých členov cechu.

Boj

Ako sme už spomenuli, stretnutia môžete riešiť dvoma spôsobmi - bojom alebo vyjednávaním. Boj by vám už mal byť známy, pretože je rovnaký ako všade v hre (mapa kontinentu, PvP a CvC).

Doba jednotiek a celková obtiažnosť stretnutí závisí od vášho vlastného pokroku v technologickom strome výskumu na začiatku expedície. Môžete tiež čeliť dvojvlnovým bitkám, ako aj jednotkám so zvýšeným útokom/obranou v závislosti od vlastnej éry.

Vyjednávanie

Keď prvýkrát stlačíte tlačidlo Vyjednávanie, uvidíte, že vás osloví päť miestnych obyvateľov. Každý z nich od vás bude chcieť určitú vec, ale nepovie vám, ktorá to je! Budete si môcť vybrať a ponúknuť im zdroje:

NegotiationGame1.png

Po výbere zdrojov môžete stlačiť tlačidlo "Vyjednávanie" (v tomto okamihu sa z panela pokusov stiahne 1 pokus). Nezabudnite, že tieto zdroje budete rozdávať miestnym obyvateľom zo svojich osobných zásob. Miestni obyvatelia vám potom poskytnú spätnú väzbu o vašom odhade, ktorá bude vyzerať takto:

NegotiationGameFeedback.png
  • Správne - vaša ponuka bola prijatá! Tento zdroj však môžu chcieť aj iní miestni obyvatelia (hoci nie nevyhnutne).
  • Nesprávna osoba - vaša ponuka bola zamietnutá. Ale aspoň jeden ďalší miestny obyvateľ hľadá tento zdroj!
  • Nesprávne - vaša ponuka bola zamietnutá a tento zdroj nepotrebuje žiadny miestny obyvateľ (v ďalšom ťahu bude v okne pre výber zdroja zošednutý).

Pravdepodobne ste si všimli, že v okne pre vyjednávanie je nápis "Ťahy" - je to preto, lebo miestni obyvatelia chcú, aby ste im dali správne zdroje v 3 ťahoch. Zakaždým, keď vyberiete 5 zdrojov a stlačíte tlačidlo "Vyjednávať", miniete jeden ťah:

NegotationGame2.png

Keď miniete všetky 3 ťahy, môžete si kúpiť ťah za diamanty alebo sa pokusu vzdať a vrátiť sa neskôr. Ak sa rozhodnete vzdať a skúsiť to neskôr, súbor surovín, z ktorých si môžete vybrať, zostane rovnaký, ale to, čo kto chce spomedzi miestnych obyvateľov, sa náhodne zmení.

Opevnenia

Na 5. úrovni Cechovej expedícii budete môcť stavať opevnenia, ktoré vám poskytnú bonus len na dané stretnutie. Je možné postaviť opevnenie, ktoré pomôže pri obrane aj pri vyjednávaní. Prečítajte si viac informácií o opevneniach tuto.

Úrovne obtiažnosti expedície

Mapu Cechovej expedície môžete dokončiť za týždeň nie len raz, ale až päťkrát! Ak chcete mapu zdolať znova, musíte odomknúť vyššie obtiažnosti (úroveň II, III,IV a V ). Kliknutím na ikonu hviezdičky v ľavom hornom rohu otvoríte prehľad obtiažností:

Ge5 Unlock.png

Ako môžete vidieť, predvolená obtiažnosť je I a je k dispozícii zadarmo. Na odomknutie vyšších obtiažností musí vodca alebo zakladateľ cechu zaplatiť tovar z cechovej pokladnice. Tovar však môže do cechovej pokladnice darovať každý, len jeho míňanie je obmedzené na vodcov/zakladateľov.

Náklady na odomknutie obtiažností závisia od éry a počtu členov vášho cechu v čase expedície. Každý hráč vo vašom cechu si vytvorí náklady na základe svojej éry. Váš cech bude musieť zaplatiť kumulatívne náklady za všetkých členov cechu, aby sa odomkla obtiažnosť. Odomknutie obtiažnosti ju sprístupní všetkým členom cechu, ktorí sa zúčastňujú aktuálnej expedície.

Úrovne obtiažnosti expedície Popis
En ge logo.png

Prvé 3 úrovne v Cechovej expedícii sú pôvodné úrovne a pozostávajú z 3 rôznych máp, z ktorých každá obsahuje 16 stretnutí, ktoré musíte zdolať. Považujú sa za základ Cechových expedícií, a preto sa 3x 16 stretnutí počíta aj ako 100% dokončenie Šampionátov cechov.

GuildExpedition4.png

Cechová expedícia - úroveň 4 predstavila úplne novú mapu sopky a niekoľko vylepšení, vďaka ktorým prinášajú Cechové expedície ešte väčšie odmeny a výzvy. Obsahuje šesť vylepšení budov z Cechových expedícií a novú súpravu na zmenšenie.

GEX5 logo.png

Cechová expedícia - úroveň 5 má podobný formát ako predchádzajúce úrovne, ale s určitým zvratom! Podobne ako na predchádzajúcich úrovniach vás čaká 16 stretnutí, ktoré budete musieť zdolať, ale na tejto úrovni bude vaša armáda namiesto posilnenia útočnej armády používať posilnenie obrany mesta! Môžete samozrejme vyjednávať tak ako v predchádzajúcich úrovniach expedície, ak si však vyberiete možnosť boja - pozor! V tomto prípade sa namiesto bonusov pre útočnú armádu použijú bonusy pre obrannú armádu vášho mesta.
Cechové šampionáty

Cechové šampionáty posúvajú expedície na úplne inú úroveň a umožňujú súperenie cechov naprieč svetmi!

Championships topbar.png


Každý týždeň bude váš cech zoskupený až so 7 podobne veľkými náhodnými cechmi z rôznych svetov slovenskej jazykovej verzie. Počas 6 dní trvajúcej expedície budete môcť s nimi súťažiť. Uistite sa, že Cechovú expedíciu dokončí čo najviac vašich spoluhráčov z cechu, aby ste sa dostali na samotný vrchol rebríčka!

Odmeny

Chrám relikvií

Chrám relikvií je Veľkolepá budova vytvorená špeciálne pre fanúšikov cechových expedícií. Plány na výstavbu chrámu môžete získať buď vyriešením stretnutí na mape expedícii, alebo prispievaním do Chrámov relikvií ostatných hráčov.

TempleOfRelics.png

Táto VB má jediný pasívny bonus - Hľadanie relikvií.

Relikvie

RelicsOnMap.png


Ge hud relic inactive.png

Hľadanie relikvií vám dáva šancu nájsť špeciálne odmeny vždy, keď vyriešite stretnutie v expedícii. Na mape expedície nájdete ikonu na pravej strane - keď je zvýraznená, znamená to, že na mape sa nachádza aspoň 1 relikvia, ktorú môžete získať. Ak sa relikvia nachádza pod zahmlenou oblasťou, budete musieť na mape postupovať ďalej, aby hmla zmizla a vy ste mohli relikviu zozbierať. Pred postupom na ďalšiu obtiažnosť sa uistite, že ste zozbierali všetky relikvie, pretože všetky nezbierané relikvie zmiznú!

Ge hud relic.png

Odmeny sú rozdelené do 3 skupín, pričom každá z nich predstavuje iný typ relikvie - bežnú, neobvyklú a vzácnu. Samozrejme, že šanca na získanie obyčajnej relikvie je vyššia a na získanie vzácnej relikvie nižšia. To sa však mení s tým, ako sa zvyšuje úroveň vášho Chrámu relikvií - šance na získanie vzácnej relikvie sa s každou úrovňou zvyšujú, zatiaľ čo tie na získanie obyčajnej relikvie sa znižujú.

Tu je prehľad toho, aké odmeny vám tieto relikvie môžu priniesť, a príslušná pravdepodobnosť získania týchto konkrétnych odmien.

Ge relic common.png Bežná (strieborná) Ge relic uncommon.png Neobvyklá (zlatá) Ge relic rare.png Vzácna (nefritová)
20 bodov výskumu 100 bodov výskumu Terasová farma
25 tovarov (1 typ) 200 tovarov (1 typ) Posvätná stráž nebies
5 ľahkých jednotiek 10 Rogueov Fontána mladosti
5 streleckých jednotiek Obradný plameň Menšia renovácia
5 rýchlych jednotiek Kmeňové námestie Väčšia renovácia
5 ťažkých jednotiek Malý balíček medailí Uloženie budovy
5 delostreleckých jednotiek
2 x plánik VB
Prastará tvár
Brána slnečného boha

Vylepšenia budov

Keďže vieme, ako sú u vás mnohých Cechové expedície obľúbené, náš vývojársky tím sa rozhodol urobiť niekoľko vylepšení, aby boli expedície ešte obohacujúcejšie a ale aj náročnejšie. Vďaka tomu prinášame šesť nových súprav vylepšení pre budovy z Cechových expedícií a novú súpravu na zmenšenie. Tieto vylepšenia sa dajú získať zo štvrtej úrovne expedície:

Budova predtým Renokit.png Budova potom Renokit.png Budova potom
FaceAncient.png

Prastará tvár
Reward icon upgrade kit face of the ancient.png
FaceAncient 2.png
Prastará tvár - úr. 2
Brána slnečného boha
GateOfTheSunGodLvl1.png
GateOfTheSunGodUpKit.png
Brána slnečného boha - úr. 2
GateOfTheSunGodLvl2.png
Obradný plameň
RitualFlame1.png
Reward icon upgrade kit ritual flame.png
Obradný plameň - úr. 2
RitualFlame2.png
Reward icon upgrade kit ritual flame.png
Väčší obradný plameň
(CE obtiažnosť 5)
GreatRitualFlame.png
Kmeňové námestie R SS MultiAge Expedition16a.png
Reward icon upgrade kit tribal square.png
Kmeňové námestie - úr. 2 R SS MultiAge Expedition16c.png
Terasová farma P SS MultiAge Expedition16.png
Reward icon upgrade kit terrace farm.png
Terasová farma - úr. 2 P SS MultiAge Expedition16b.png
Posvätná stráž nebies
SacredSky1.png
Reward icon upgrade kit sacred sky.png
Posvätná stráž nebies - úr. 2
SacredSky2.png
Reward icon upgrade kit sacred sky.png
Božská stráž nebies
(CE obtiažnosť 5)
DivineSkyW.png
Fontána mladosti
Fountain1.png
Reward icon shrink kit fountain of youth.png
Malá fontána mladosti
Fountain2.png