Cechy

Z Forge of Empires - Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Cechy sú dôležitou súčasťou hry. Ako člen cechu hráte so svojimi priateľmi, alebo sa spájate s inými hráčmi a budujete prospešné spoločenstvá. V cechu sa jednoduchšie obchoduje, a máte prístup do cechovného fóra či na cechovný chat.


Uvidíte, že členstvo v cechu má svoje výhody, členovia vás budú pravidelne navštevovať a vylepšovať vaše budovy. Tak isto je aj výmena tovarov oveľa jednoduchšia a často aj výrazne výhodnejšia. Ale nezabúdajte, že podobné správanie sa očakáva aj od Vás.

Môžete sa tiež pripojiť k boji a bojovať so svojím cechom v CvC alebo se zapojiť do cechovej expedície a získať sílu pre svoj cech a osobné odmeny pre seba.

Ako sa pridať do cechu alebo Vytvoriť cech

Požiadavky:

Musíte mať v strome technológií vyskúmané Kováčstvo.


Cechy môžete otvoriť z dvoch miest v hre:

Guild Menu.png


Z tlačidla Globálne v systéme správ (len v prehliadači) alebo úplne vpravo na sociálnej lište.


Guild admin new.PNG

Ak nie ste členom žiadneho cechu, vaše menu vyzerá ako na obrázku vyššie.


V menu si môžete vybrať či chcete prijať pozvánku niektorého z navrhovaných cechov, prijať pozvánku do cechu alebo vytvoriť cech

Ako opustiť cech

Musíte vstúpiť do menu cechu a na záložku členov.

A potom kliknite na červené X vedľa vášho hráčskeho mena


Leave Guild.PNG


Pamätajte, že ak opustíte cech, nemôžete sa do neho vrátiť po dobu 7 dní.


Správa cechu

Okno správy cechu má 5 záložiek, ale len 4 sú viditeľné všetkým členom. Piata záložka "Administrácia" požaduje mať práva "Vodca" alebo "Zakladateľ"


Guild Profile basic.PNG

Viac info na Správa cechu a Práva cechuCechová pokladnica

Cechová pokladnica je veľmi dôležitá pre cechy kvôli účasti v CvC a Cechových expedíciach.

Tovary sú umiestnené do cechovej pokladnice vždy keď člen cechu pozbiera produkciu zo svojej Hvezdárne, Atómia a Oblúku, ale členovia môžu tovary darovať aj priamo z tejto záložky

Guild treasury.PNG

Vyberiete tovar, zadáte množstvo a stlačíte tlačidlo Darovať.

Darovanie do cechovej pokladnice pridáva danému členovi automaticky body do rebríčka.

Overení členovia cechu môžu v CvC použiť tovary z pokladnice na odomykanie sektorov, obrany, atď. a Zakladatelia môžu tieto tovary použiť na odomknutie .vyšších úrovní Cechovej expedície

Cechové fórum

Cechové fórum je dôležité miesto, kde môžu členovia cechu diskutovať, ukladať dôležité informácie a pravidlá cechu, obchodovať a uvádzať absencie. Členovia s právami Moderátora môžu upravovať tieto fóra, vytvárať nové a vytvárať tajné fóra pre členov vedenia cechu

Guild Forum.PNG


Úrovne cechu a bonusy

Úrovne cechu

Guild Level.PNG

Zvyšovanie úrovne cechu bude zvyšovať postavenie cechu v rebríčku a poskytovať bonusy pre členov. Niektoré bonusy pomôžu vášmu cechu na mapách v CvC, kým iné poslužia každému členovi individuálne. Momentálne je v hre 60 Úrovní cechu.

Rebríček cechov

Rebríček cechov je kalkulovaný každý deň o 20.00. Cechy sú zoradené podľa prestíže.

Prestíž je vypočítaná ako súčet sily všetkých sektorov vlastnených cechom + bonus prestíže za úroveň cechu

Tri najlepšie cechy získajú bonus 15%, 10% a 5%


Ranking guild.PNG


Cechové šampionáty

Cechové šampionáty pomáhajú Expedíciám dostať ich na úplne inú úroveň a poskytujú súperenie medzi rôznymi svetmi!

Každý týždeň bude váš cech daný do skupiny až so 6 podobne veľkými cechmi z ostatných svetov našej jazykovej verzie. Počas 6 dní trvajaúcej Expedície, budete mať možnosť s nimi súperiť. Musíte sa snažiť, aby čo najaviac vašich členov dokončilo Expedíciu, aby ste sa dostali na vrchol rebríčka!