Cechy

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Cechy sú dôležitou súčasťou hry. V cechu môžete hrať spolu so svojimi priateľmi alebo môžete získať nových priateľov a nové známosti, ktoré vám pomôžu v rôznych aspektoch hry. Obchodovanie sa stáva jednoduchším, pretože získate prístup na cechový trh, kde nepotrebujete Body výskumu na výmenu tovarov. V cechovom chate a na cechovom fóre môžete získať pomoc a podporu iných hráčov.


Môžete podporiť svoj cech návštevou a následnou pomocou jednotlivým členom cechu motiváciou a zdokonalením ich budov. Väčšina členov vám túto pomoc najskôr oplatí. Tiež sa môžete zapojiť do bojov a bojovať bok po boku s ostatnými členmi cechu v cechových vojnách (CvC) alebo sa pripojte k cechovej expedícii a získajte silu pre váš cech a individuálne odmeny pre seba.

Môžete sa tiež pripojiť k boji a bojovať so svojím cechom v CvC alebo sa zapojiť do cechovej expedície a získať sílu pre svoj cech a osobné odmeny pre seba.

Ako sa pridať do cechu alebo Vytvoriť cech

Požiadavky:

Aby ste sa mohli pripojiť k cechu, alebo si vytvoriť vlastný, musíte najprv vyskúmať technológiu Kováčstvo.


Do cechového okna sa môžete dostať dvoma spôsobmi:

Guild Menu.png


Cez tlačidlo Globálne na lište správ (len v prehliadači), alebo cez tlačidlo úplne vpravo na sociálnej lište.


Guild admin new.PNG

Ak ste ešte nevstúpili do cechu, cechové menu vyzerá ako na obrázku hore.


V cechovom menu si môžete vybrať z nasledujúcich možností: vstúpiť do jedného z navrhnutých cechov, prijať pozvánku do cechu alebo vytvoriť cech

Ako opustiť cech

Cech môžete opustiť cez cechové menu v záložke "Členovia"

Tu kliknite na červené "X" vedľa vášho nicku.


Leave Guild.PNG


Pamätajte, že akonáhle opustíte cech, nemôžete sa doň ho najbližších 7 dní vrátiť.


Správa cechu

Cechové menu má 5 záložiek, ale len 4 sú viditeľné pre všetkých členov. Piatu záložku "Administrácia" vidia len členovia s právami "zakladateľ" a "vodca".

MMR3.png

Viď Správa cechu a Cechové práva pre viac informácii.

Cechová pokladnica

Pokladnica cechu je veľmi dôležitá pre cechy, ktoré sa zúčastňujú na CvC alebo na Cechových expedíciách.

Tovary smerujú do pokladnice cechu každý krát, keď člen cechu pozbiera produkciu svojej Hvezdárne, Atómia a Oblúka. Hráči však môžu prispieť do pokladnice aj priamo z tejto záložky:

Guild treasury.PNG

Najprv vyberiete tovar, ktorým chcete prispieť, potom jeho množstvo a nakoniec to potvrdíte tlačítkom Prispejte.

Prispievanie do pokladnice dáva hráčovi body do rebríčka.

Dôveryhodní členovia môžu používať tovary z cechovej pokladnice na platbu za obliehaciu armádu a odomykanie obrany v CvC. Vodcovia a zakladatelia môžu použiť tovary na odomknutie vyšších úrovní obtiažnosti v expedíciách.

Cechové fórum

Cechové fórum je miesto, kde môžu členovia cechu navzájom komunikovať a ukladať dôležitú informáciu, ako napríklad pravidlá cechu, pravidlá obchodovania a oznámenia o neprítomnosti hráčov. Hráči s právami moderátora môžu na fóre vytvárať nové témy ako pre všetkých hráčov, tak aj skryté témy, viditeľné len pre vodcov a moderátorov.

Guild Forum.PNG


Úrovne cechu a bonusy

Guild Level.PNG

Zvyšovanie úrovní cechu zlepší jeho pozíciu v rebríčku cechov a poskytne bonusy všetkým jeho členom. Niektoré bonusy využijete v bojoch Cech proti Cechu (CvC), iné sú zase určené pre všetkých členov cechu. Úrovne cechu sú v rozmedzí 1-100.

Rebríček cechov

Poradie cechov v rebríčku sa prepočítava každý deň o 20:00 hod. Cechy sú zoradené podľa prestíže.

Prestíž cechu pozostáva zo sily všetkých sektorov, ktoré sú vo vlastníctve cechu + bonus prestíže, ktorý cech získava v závislosti od svojej úrovne

Top 3 cechy v rebríčku navyše získajú bonus 15%, 10% a 5%


Ranking guild.PNG