Zoznam jednotiek

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
(Presmerované z Jednotky)
Jump to navigation

Žiadna éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_rogue-8dbaf4fa6.jpg
Rogue
Žiadna éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
200 100 1 1 14 Žiadne Žiadne
rogue-7ce5fb12a.png

Tajná identita
armyuniticons_90x90_military_drummer-8a53babee.jpg
Vojenský bubeník
Žiadna éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
200 10 10 1 14 Žiadne Žiadne
morale-f8bbcbfe9.png

Morálka
rally-15b86e931.png

Zomknúť sa
armyuniticons_90x90_color_guard-cba48722c.jpg
Farebná stráž
Žiadna éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
200 11 11 1 12 Žiadne Žiadne
rally-15b86e931.png

Zomknúť sa
armyuniticons_90x90_khopesh_fighter-e12f7949a.jpg
Bojovník s chopešom
Žiadna éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
140 100 100 1 8
heavy_melee-a77a87477.png
+60
fast-1c8a69511.png
+70
bushes-65954c114.png
+20
heavy_melee-a77a87477.png
+60
fast-1c8a69511.png
+70
bushes-65954c114.png
+20
swarm-e61b29f09.png

Roj
armyuniticons_90x90_nubian_archer-a87c2a528.jpg
Núbijskí lukostrelci
Žiadna éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
110 100 100 6 6
light_melee-164093475.png
+40
heavy_melee-a77a87477.png
+40
light_melee-164093475.png
+40
heavy_melee-a77a87477.png
+40
rocks-47b91dbfb.png
+20
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_camel_archer-e571cc20f.jpg
Lukostrelec na ťave
Žiadna éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
130 90 110 4 8
light_melee-164093475.png
+50
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
light_melee-164093475.png
+50
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
bushes-65954c114.png
+20
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_war_chariot-e15842823.jpg
Vojnový voz
Žiadna éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
100 100 90 3 10
short_ranged-39a9cb259.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
short_ranged-39a9cb259.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
forest-cfdc5b68b.png
+20
close_quarters-8aa579c81.png

Tesný kontakt
armyuniticons_90x90_war_elephant-429f4fec7.jpg
Vojnový slon
Žiadna éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
120 80 120 1 10
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+70
plain-5ace050fd.png
+20
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+70
plain-5ace050fd.png
+30
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko

Doba bronzová

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_clubman-caba98e2f.jpg
Bojovník s kyjom
Doba bronzová light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
40 3 3 1 14
fast-1c8a69511.png
+2
fast-1c8a69511.png
+2
armyuniticons_90x90_javeliner-157d8d545.jpg
Kopijník
Doba bronzová light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
90 7 7 1 14
fast-1c8a69511.png
+3
fast-1c8a69511.png
+3
bushes-65954c114.png
+2
forest-cfdc5b68b.png
+3
armyuniticons_90x90_slinger-a2c4f5e6d.jpg
Strelec s prakom
Doba bronzová short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
120 6 3 5 12
heavy_melee-a77a87477.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+1
heavy_melee-a77a87477.png
+3
armyuniticons_90x90_horseman-0b686dba1.jpg
Jazdec
Doba bronzová fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
80 8 5 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+3
short_ranged-39a9cb259.png
+3
armyuniticons_90x90_hoplite-94f3ba580.jpg
Bojovník
Doba bronzová heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
100 6 10 1 11
light_melee-164093475.png
+3
light_melee-164093475.png
+3
plain-5ace050fd.png
+2
armyuniticons_90x90_palintona-edf87db78.jpg
Vrhač kameňov
Doba bronzová long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
110 3 2 12 6
heavy_melee-a77a87477.png
+3
hills-71e02fb9e.png
+1
heavy_melee-a77a87477.png
+3
armyuniticons_90x90_BronzeAge_champion-85d53b61d.jpg
Šampión
Doba bronzová fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
200 8 5 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+3
short_ranged-39a9cb259.png
+3
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Doba železná

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_militiaman-ac3ed82b4.jpg
Vojak
Doba železná light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
140 9 9 1 16
fast-1c8a69511.png
+4
fast-1c8a69511.png
+4
bushes-65954c114.png
+3
forest-cfdc5b68b.png
+4
armyuniticons_90x90_archer-190d586c0.jpg
Lukostrelec
Doba železná short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
180 10 4 5 12
heavy_melee-a77a87477.png
+4
rocks-47b91dbfb.png
+2
heavy_melee-a77a87477.png
+4
armyuniticons_90x90_mounted_legionnaire-d26d09a79.jpg
Bojovník na koni
Doba železná fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
120 9 8 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+4
short_ranged-39a9cb259.png
+4
armyuniticons_90x90_legionnaire-2cb3be57f.jpg
Legionár
Doba železná heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
150 8 13 1 11
light_melee-164093475.png
+4
light_melee-164093475.png
+4
plain-5ace050fd.png
+4
armyuniticons_90x90_balista-e0e711ed8.jpg
Balista
Doba železná long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
170 4 3 13 6
heavy_melee-a77a87477.png
+4
hills-71e02fb9e.png
+2
heavy_melee-a77a87477.png
+4
armyuniticons_90x90_IronAge_champion-1e1735fb8.jpg
Šampión
Doba železná fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
300 9 8 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+4
short_ranged-39a9cb259.png
+4
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Raný stredovek

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_spearman-6d8d988a5.jpg
Žoldnier
Raný stredovek light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
210 13 13 1 16
fast-1c8a69511.png
+5
fast-1c8a69511.png
+5
bushes-65954c114.png
+3
forest-cfdc5b68b.png
+5
armyuniticons_90x90_mounted_bowman-5d2eac3c6.jpg
Lukostrelec na koni
Raný stredovek short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
280 9 8 5 22
heavy_melee-a77a87477.png
+5
rocks-47b91dbfb.png
+3
heavy_melee-a77a87477.png
+5
armyuniticons_90x90_cataphract-a66ebc9a3.jpg
Ťažká kavaléria
Raný stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
180 12 13 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+5
short_ranged-39a9cb259.png
+5
armyuniticons_90x90_armoredswordsman-9a14e118e.jpg
Obrnená pechota
Raný stredovek heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
230 12 18 1 11
light_melee-164093475.png
+5
light_melee-164093475.png
+5
plain-5ace050fd.png
+5
armyuniticons_90x90_catapult-70621971b.jpg
Katapult
Raný stredovek long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
250 6 3 13 6
heavy_melee-a77a87477.png
+5
hills-71e02fb9e.png
+3
heavy_melee-a77a87477.png
+5
armyuniticons_90x90_barbarian-69531256e.jpg
Barbar
Raný stredovek heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
320 10 6 1 14
light_melee-164093475.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+3
light_melee-164093475.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+3
last_stand-9ee1e775d.png

Posledný odpor
armyuniticons_90x90_barbarian_slinger-f91935747.jpg
Barbarský vrhač
Raný stredovek short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
280 6 3 5 14
heavy_melee-a77a87477.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+3
heavy_melee-a77a87477.png
+3
rocks-47b91dbfb.png
+3
last_stand-9ee1e775d.png

Posledný odpor
armyuniticons_90x90_EarlyMiddleAge_champion-166d9db81.jpg
Šampión
Raný stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
450 12 13 1 22
short_ranged-39a9cb259.png
+5
short_ranged-39a9cb259.png
+5
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Vrcholný stredovek

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_axe_hammer_warrior-caba98e2f.jpg
Berserker
Vrcholný stredovek light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
320 20 16 1 16
fast-1c8a69511.png
+6
fast-1c8a69511.png
+6
bushes-65954c114.png
+4
forest-cfdc5b68b.png
+6
armyuniticons_90x90_crossbowman-00a3493fb.jpg
Strelec s kušou
Vrcholný stredovek short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
420 20 10 5 12
heavy_melee-a77a87477.png
+6
rocks-47b91dbfb.png
+3
heavy_melee-a77a87477.png
+6
armyuniticons_90x90_feudal_knight-c804ac414.jpg
Rytier
Vrcholný stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
280 16 17 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+6
short_ranged-39a9cb259.png
+6
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
armyuniticons_90x90_dismounted_knight-b108a2707.jpg
Ťažká pechota
Vrcholný stredovek heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
350 16 26 1 12
light_melee-164093475.png
+6
light_melee-164093475.png
+6
plain-5ace050fd.png
+6
armyuniticons_90x90_trebuchet-914617aac.jpg
Obliehací stroj
Vrcholný stredovek long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
390 9 4 14 6
heavy_melee-a77a87477.png
+6
hills-71e02fb9e.png
+3
heavy_melee-a77a87477.png
+6
armyuniticons_90x90_HighMiddleAge_champion-a7ba2fb64.jpg
Šampión
Vrcholný stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
700 19 17 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+6
short_ranged-39a9cb259.png
+6
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Neskorý stredovek

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_biedenhaender_mercenary-077fb531a.jpg
Bojovník s veľkým mečom
Neskorý stredovek light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
450 25 25 1 16
fast-1c8a69511.png
+7
fast-1c8a69511.png
+7
bushes-65954c114.png
+4
forest-cfdc5b68b.png
+7
armyuniticons_90x90_longbowman-62a40d6a0.jpg
Lukostrelec s dlhým lukom
Neskorý stredovek short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
600 24 12 6 12
heavy_melee-a77a87477.png
+7
rocks-47b91dbfb.png
+4
heavy_melee-a77a87477.png
+7
armyuniticons_90x90_imperial_knight-3f1b93fba.jpg
Obrnený rytier
Neskorý stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
400 22 25 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+7
short_ranged-39a9cb259.png
+7
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
armyuniticons_90x90_pikeman-8183820e2.jpg
Kráľovská garda
Neskorý stredovek heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
500 23 33 1 12
light_melee-164093475.png
+7
light_melee-164093475.png
+7
plain-5ace050fd.png
+7
armyuniticons_90x90_bombarde-5c39f81be.jpg
Delo
Neskorý stredovek long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
550 13 4 12 6
heavy_melee-a77a87477.png
+7
hills-71e02fb9e.png
+4
heavy_melee-a77a87477.png
+7
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_LateMiddleAge_champion-20b6a5b53.jpg
Šampión
Neskorý stredovek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
1000 25 25 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+7
short_ranged-39a9cb259.png
+7
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Koloniálny vek

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_ranger-ef99e257a.jpg
Hraničiar
Koloniálny vek light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
680 35 35 1 16
fast-1c8a69511.png
+10
fast-1c8a69511.png
+10
bushes-65954c114.png
+7
forest-cfdc5b68b.png
+10
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_marksman-7fdb320ce.jpg
Mušketier
Koloniálny vek short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
900 30 18 7 12
heavy_melee-a77a87477.png
+10
rocks-47b91dbfb.png
+6
heavy_melee-a77a87477.png
+10
armyuniticons_90x90_dragoon-0c7c1c676.jpg
Dragún
Koloniálny vek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
600 28 40 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+10
armyuniticons_90x90_grenadier-17c4df0b2.jpg
Granátnik
Koloniálny vek heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
750 28 40 2 12
light_melee-164093475.png
+10
light_melee-164093475.png
+10
plain-5ace050fd.png
+10
armyuniticons_90x90_cannoniers-d1c46763a.jpg
Poľné delo
Koloniálny vek long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
830 14 6 15 8
heavy_melee-a77a87477.png
+10
hills-71e02fb9e.png
+6
heavy_melee-a77a87477.png
+10
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_ColonialAge_champion-3652684a2.jpg
Šampión
Koloniálny vek fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
1500 28 40 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+10
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Priemyselná éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_howitzer-fd2404041.jpg
Húfnica
Priemyselná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
1150 35 35 6 10
light_melee-164093475.png
+15
light_melee-164093475.png
+15
plain-5ace050fd.png
+14
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_rifleman-a461a6f05.jpg
Strelec s puškou
Priemyselná éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
1380 38 25 8 12
heavy_melee-a77a87477.png
+15
rocks-47b91dbfb.png
+9
heavy_melee-a77a87477.png
+15
armyuniticons_90x90_jaeger-cc822c74e.jpg
Poľovník
Priemyselná éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
1040 28 37 6 16
fast-1c8a69511.png
+15
fast-1c8a69511.png
+15
bushes-65954c114.png
+10
forest-cfdc5b68b.png
+14
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_lancer-1856f5ec8.jpg
Jazdec s kopijou
Priemyselná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
920 40 40 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+15
short_ranged-39a9cb259.png
+15
armyuniticons_90x90_breech_loader-2dd660eeb.jpg
Tarasnica
Priemyselná éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
1270 18 9 15 8
heavy_melee-a77a87477.png
+15
hills-71e02fb9e.png
+9
heavy_melee-a77a87477.png
+15
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_brave_warrior-8456e8b91.jpg
Statočný bojovník
Priemyselná éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
900 20 24 1 16
fast-1c8a69511.png
+8
fast-1c8a69511.png
+8
forest-cfdc5b68b.png
+6
last_stand-9ee1e775d.png

Posledný odpor
armyuniticons_90x90_mounted_brave-9029e72c1.jpg
Statočný bojovník na koni
Priemyselná éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
680 16 14 4 22
heavy_melee-a77a87477.png
+8
rocks-47b91dbfb.png
+6
heavy_melee-a77a87477.png
+8
last_stand-9ee1e775d.png

Posledný odpor
armyuniticons_90x90_IndustrialAge_champion-953f8b1d7.jpg
Šampión
Priemyselná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
2300 40 40 1 24
short_ranged-39a9cb259.png
+15
short_ranged-39a9cb259.png
+15
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Progresívna éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_conscript-78fa44d85.jpg
Branec
Progresívna éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
1700 40 48 9 16
heavy_melee-a77a87477.png
+10
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+10
heavy_melee-a77a87477.png
+10
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
trench-1480d6c9e.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+10
close_quarters-8aa579c81.png

Tesný kontakt
armyuniticons_90x90_sniper-e92ff1149.jpg
Ostreľovač
Progresívna éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
1870 30 30 12 18
light_melee-164093475.png
+50
light_melee-164093475.png
+50
bushes-65954c114.png
+20
forest-cfdc5b68b.png
+40
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_armored_car-8c23d7a12.jpg
Obrnené auto
Progresívna éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
1360 45 50 9 26
short_ranged-39a9cb259.png
+25
short_ranged-39a9cb259.png
+25
plain-5ace050fd.png
+15
armyuniticons_90x90_tank-a5d9c78a6.jpg
Tank
Progresívna éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
2040 30 60 9 14
fast-1c8a69511.png
+50
short_ranged-39a9cb259.png
+50
fast-1c8a69511.png
+50
short_ranged-39a9cb259.png
+50
armyuniticons_90x90_rf_cannon-50a27bc80.jpg
Rýchlopalný kanón
Progresívna éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
1530 23 12 15 10
heavy_melee-a77a87477.png
+25
fast-1c8a69511.png
+25
hills-71e02fb9e.png
+12
heavy_melee-a77a87477.png
+25
fast-1c8a69511.png
+25
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_ProgressiveEra_champion-a769a278a.jpg
Šampión
Progresívna éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
3400 45 50 9 26
short_ranged-39a9cb259.png
+25
short_ranged-39a9cb259.png
+25
plain-5ace050fd.png
+15
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Moderná éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_bazooka-5b15e1240.jpg
Bazuka tím
Moderná éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
2340 70 45 7 14
heavy_melee-a77a87477.png
+35
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+20
heavy_melee-a77a87477.png
+35
long_ranged-3fbf922e0.png
+25
trench-1480d6c9e.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+20
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_paratrooper-62d98dc2d.jpg
Výsadkár
Moderná éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
3120 48 48 9 18
light_melee-164093475.png
+25
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
rocks-47b91dbfb.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+25
light_melee-164093475.png
+25
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
bushes-65954c114.png
+20
forest-cfdc5b68b.png
+40
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_mech_infantry-44b673ed4.jpg
Mechanizovaná pechota
Moderná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
2080 60 60 9 24
light_melee-164093475.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+30
light_melee-164093475.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+30
plain-5ace050fd.png
+10
armyuniticons_90x90_battle_tank-c4f6eda86.jpg
Bojový tank
Moderná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
2600 45 65 10 20
fast-1c8a69511.png
+55
short_ranged-39a9cb259.png
+55
fast-1c8a69511.png
+55
short_ranged-39a9cb259.png
+55
armyuniticons_90x90_mech_artillery-d3f8b3310.jpg
Mechanizované delostrelectvo
Moderná éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
2860 32 35 16 16
heavy_melee-a77a87477.png
+20
fast-1c8a69511.png
+20
hills-71e02fb9e.png
+15
heavy_melee-a77a87477.png
+20
fast-1c8a69511.png
+20
armyuniticons_90x90_ModernEra_champion-5fbd16ba4.jpg
Šampión
Moderná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
5200 60 60 9 24
light_melee-164093475.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+30
light_melee-164093475.png
+10
short_ranged-39a9cb259.png
+30
plain-5ace050fd.png
+10
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Postmoderná éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_PostModernEra_champion-01bd680b2.jpg
Šampión
Postmoderná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
8000 75 65 10 28
light_melee-164093475.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
light_melee-164093475.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
plain-5ace050fd.png
+25
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_commando-235df8c02.jpg
Komando
Postmoderná éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
3600 80 55 7 18
heavy_melee-a77a87477.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
sandbagcircle-c802e80f3.png
+25
heavy_melee-a77a87477.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
forest-cfdc5b68b.png
+50
sandbagcircle-c802e80f3.png
+25
close_quarters-8aa579c81.png

Tesný kontakt
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_automatic_rifleman-1f5e769c6.jpg
Čata s ťažkým guľometom
Postmoderná éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
4800 70 55 10 14
light_melee-164093475.png
+35
fast-1c8a69511.png
+35
rocks-47b91dbfb.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+35
light_melee-164093475.png
+35
fast-1c8a69511.png
+35
rocks-47b91dbfb.png
+25
sandbagcircle-c802e80f3.png
+35
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_infantry_fighting_vehicle-09407f32e.jpg
BVP
Postmoderná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
3200 75 65 10 28
light_melee-164093475.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
light_melee-164093475.png
+40
long_ranged-3fbf922e0.png
+40
plain-5ace050fd.png
+25
armyuniticons_90x90_universal_tank-f83686544.jpg
Univerzálny tank
Postmoderná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
4000 80 75 10 22
fast-1c8a69511.png
+65
short_ranged-39a9cb259.png
+65
plain-5ace050fd.png
+15
fast-1c8a69511.png
+65
short_ranged-39a9cb259.png
+65
armyuniticons_90x90_rocket_artillery-e091a200d.jpg
Raketové delostrelectvo
Postmoderná éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
4400 45 35 18 16
heavy_melee-a77a87477.png
+35
short_ranged-39a9cb259.png
+25
heavy_melee-a77a87477.png
+35
short_ranged-39a9cb259.png
+25

Súčasná éra

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_ContemporaryEra_champion-f36795f77.jpg
Šampión
Súčasná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
10000 105 125 10 22
fast-1c8a69511.png
+35
short_ranged-39a9cb259.png
+70
plain-5ace050fd.png
+30
fast-1c8a69511.png
+35
short_ranged-39a9cb259.png
+70
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_strike_team-ef4bcc196.jpg
Zásahový tím
Súčasná éra light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
4680 100 80 9 18
heavy_melee-a77a87477.png
+20
long_ranged-3fbf922e0.png
+60
sandbagcircle-c802e80f3.png
+35
heavy_melee-a77a87477.png
+20
long_ranged-3fbf922e0.png
+60
forest-cfdc5b68b.png
+60
sandbagcircle-c802e80f3.png
+35
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_aa_vehicle-a8e357801.jpg
Protilietadlové vozidlo
Súčasná éra short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
4160 90 80 10 24
light_melee-164093475.png
+60
fast-1c8a69511.png
+80
plain-5ace050fd.png
+25
light_melee-164093475.png
+60
fast-1c8a69511.png
+80
plain-5ace050fd.png
+25
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_attack_helicopter-ef1e81a9b.jpg
Útočná helikoptéra
Súčasná éra fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
5720 120 100 10 28
light_melee-164093475.png
+40
light_melee-164093475.png
+40
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_assault_tank-844ae4ce2.jpg
Útočný tank
Súčasná éra heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
5200 105 90 10 22
fast-1c8a69511.png
+30
short_ranged-39a9cb259.png
+65
plain-5ace050fd.png
+20
fast-1c8a69511.png
+30
short_ranged-39a9cb259.png
+65
reactive_armor-cc89d6220.png

Reaktívny pancier
armyuniticons_90x90_missile_artillery-22815145f.jpg
Balistická raketa
Súčasná éra long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
6240 50 70 18 16
heavy_melee-a77a87477.png
+25
short_ranged-39a9cb259.png
+10
heavy_melee-a77a87477.png
+25
short_ranged-39a9cb259.png
+10
mirv-ac4b67195.png

MIRV
one_shot-acd9ee63f.png

Jedna rana

Éra zajtrajška

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_ultra_ap-4c1fa38c0.jpg
Obrnené vozidlo Ultra AP
Éra zajtrajška light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
5850 110 80 7 16
heavy_melee-a77a87477.png
+60
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
crater-f57f42178.png
+20
rubble-b5b30c608.png
+40
heavy_melee-a77a87477.png
+60
long_ranged-3fbf922e0.png
+50
sandbagcircle-c802e80f3.png
+30
rubble-b5b30c608.png
+40
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_anti_material_sniper-c09d9e8e5.jpg
Antimateriálový ostreľovač
Éra zajtrajška short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
5200 100 70 16 20
light_melee-164093475.png
+60
fast-1c8a69511.png
+90
house-776699716.png
+40
rubble-b5b30c608.png
+20
light_melee-164093475.png
+60
fast-1c8a69511.png
+90
house-776699716.png
+40
rubble-b5b30c608.png
+20
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_combat_drone-d09bedb18.jpg
Bojový dron
Éra zajtrajška fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
7150 155 90 11 30
light_melee-164093475.png
+60
long_ranged-3fbf922e0.png
+10
light_melee-164093475.png
+60
long_ranged-3fbf922e0.png
+10
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_stealth_tank-28af5e72e.jpg
Neviditeľný tank
Éra zajtrajška heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
7800 120 105 7 20
fast-1c8a69511.png
+30
short_ranged-39a9cb259.png
+50
fast-1c8a69511.png
+30
short_ranged-39a9cb259.png
+50
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun-f13c56eae.jpg
Mobilná mikrovlnná zbraň
Éra zajtrajška long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
6500 70 85 12 24
heavy_melee-a77a87477.png
+60
short_ranged-39a9cb259.png
+20
plain-5ace050fd.png
+30
heavy_melee-a77a87477.png
+60
short_ranged-39a9cb259.png
+20
plain-5ace050fd.png
+30
heat-c38f37479.png

Prehriatie
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_TomorrowEra_champion-e11b00c44.jpg
Šampión
Éra zajtrajška heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
12000 140 130 10 22
fast-1c8a69511.png
+50
short_ranged-39a9cb259.png
+90
plain-5ace050fd.png
+40
fast-1c8a69511.png
+50
short_ranged-39a9cb259.png
+90
plain-5ace050fd.png
+50
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti

Éra budúcnosti

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_FutureEra_champion-b5eb5f0ea.jpg
Šampión
Éra budúcnosti heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
14000 160 145 10 22
fast-1c8a69511.png
+60
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+50
fast-1c8a69511.png
+60
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+60
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_exo_soldier-08c1a15b3.jpg
Exoskeletový vojak
Éra budúcnosti light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
7290 120 105 10 20
heavy_melee-a77a87477.png
+80
fast-1c8a69511.png
+100
house-776699716.png
+50
rubble-b5b30c608.png
+30
heavy_melee-a77a87477.png
+80
fast-1c8a69511.png
+100
house-776699716.png
+50
rubble-b5b30c608.png
+30
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
close_quarters-8aa579c81.png

Tesný kontakt
armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit-58557809e.jpg
Satelitný pozorovateľ
Éra budúcnosti short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
8100 80 100 14 22
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+70
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+70
heat-c38f37479.png

Prehriatie
armyuniticons_90x90_drone_swarm-3fbfc8abc.jpg
Letka drónov
Éra budúcnosti fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
6480 170 110 1 18
short_ranged-39a9cb259.png
+100
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
rocks-47b91dbfb.png
+40
short_ranged-39a9cb259.png
+100
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
forest-cfdc5b68b.png
+50
house-776699716.png
+100
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
armyuniticons_90x90_hover_tank-e50d957be.jpg
Hovertank
Éra budúcnosti heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
8910 120 120 12 15
fast-1c8a69511.png
+20
short_ranged-39a9cb259.png
+100
fast-1c8a69511.png
+20
short_ranged-39a9cb259.png
+100
force_field-c012d25a5.png

Silové pole
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_rail_gun_unit-612755fbb.jpg
Koľajové delo
Éra budúcnosti long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
9720 160 140 20 6
light_melee-164093475.png
+80
heavy_melee-a77a87477.png
+120
hills-71e02fb9e.png
+50
light_melee-164093475.png
+80
heavy_melee-a77a87477.png
+120
plain-5ace050fd.png
+40
recharge-1c0ce1fff.png

Nabíjanie
power_shot-0e6330cc9.png

Silná strela

Arktická budúcnosť

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_ArcticFuture_champion-a0b9979ba.jpg
Šampión
Arktická budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
15000 180 160 10 22
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+60
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+70
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_surrogate_soldier-45510ec72.jpg
Umelý vojak
Arktická budúcnosť short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
9200 140 130 10 18
light_melee-164093475.png
+140
fast-1c8a69511.png
+120
sandbagcircle-c802e80f3.png
+80
house-776699716.png
+60
light_melee-164093475.png
+140
fast-1c8a69511.png
+120
sandbagcircle-c802e80f3.png
+60
house-776699716.png
+40
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_recon_raider-62fb431e2.jpg
Umelý prieskumník
Arktická budúcnosť fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
8280 180 100 8 36
heavy_melee-a77a87477.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+160
sandbagcircle-c802e80f3.png
+60
rubble-b5b30c608.png
+20
heavy_melee-a77a87477.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+160
sandbagcircle-c802e80f3.png
+80
rubble-b5b30c608.png
+40
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
armyuniticons_90x90_battle_fortress-164620f03.jpg
Bojová pevnosť
Arktická budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
10120 150 150 12 20
light_melee-164093475.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+50
plain-5ace050fd.png
+30
hills-71e02fb9e.png
+30
light_melee-164093475.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+50
plain-5ace050fd.png
+40
forest-cfdc5b68b.png
+20
reactive_armor-cc89d6220.png

Reaktívny pancier
armyuniticons_90x90_dragon_drone-19d970ac6.jpg
Dračí dron
Arktická budúcnosť light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
9200 110 130 1 32
fast-1c8a69511.png
+100
long_ranged-3fbf922e0.png
+120
bushes-65954c114.png
+40
fast-1c8a69511.png
+100
long_ranged-3fbf922e0.png
+120
forest-cfdc5b68b.png
+60
rubble-b5b30c608.png
+40
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
dragon_breath-0d6314d35.png

Dračí dych
armyuniticons_90x90_plasma_artillery-c66fda40e.jpg
Plazmové delostrelectvo
Arktická budúcnosť long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
7360 180 140 20 14
heavy_melee-a77a87477.png
+140
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+50
heavy_melee-a77a87477.png
+140
short_ranged-39a9cb259.png
+100
hills-71e02fb9e.png
+60
house-776699716.png
+40
heat-c38f37479.png

Prehriatie
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_behemoth-67d05c407.jpg
Behemoth
Arktická budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
11040 200 120 12 12
light_melee-164093475.png
+100
short_ranged-39a9cb259.png
+60
bushes-65954c114.png
+40
forest-cfdc5b68b.png
+50
light_melee-164093475.png
+100
short_ranged-39a9cb259.png
+60
house-776699716.png
+40
rubble-b5b30c608.png
+50
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
force_field-c012d25a5.png

Silové pole

Oceánska budúcnosť

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel-a6cfc57f2.jpg
Hydroelektrický úhor
Oceánska budúcnosť fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
9270 180 150 10 35
short_ranged-39a9cb259.png
+160
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
rocks-47b91dbfb.png
+70
house-776699716.png
+40
short_ranged-39a9cb259.png
+160
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
rocks-47b91dbfb.png
+70
forest-cfdc5b68b.png
+45
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
heat-c38f37479.png

Prehriatie
armyuniticons_90x90_sub_cruiser-1c05cb138.jpg
Podvodný krížnik
Oceánska budúcnosť short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
10300 150 140 12 22
light_melee-164093475.png
+130
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
plain-5ace050fd.png
+75
light_melee-164093475.png
+130
long_ranged-3fbf922e0.png
+150
bushes-65954c114.png
+60
forest-cfdc5b68b.png
+65
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_crab_mech-ab63d64a1.jpg
Mech typu C.R.A.B.
Oceánska budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
11330 210 130 7 20
fast-1c8a69511.png
+80
short_ranged-39a9cb259.png
+60
hills-71e02fb9e.png
+60
rubble-b5b30c608.png
+50
fast-1c8a69511.png
+80
short_ranged-39a9cb259.png
+60
sandbagcircle-c802e80f3.png
+80
reactive_armor-cc89d6220.png

Reaktívny pancier
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_OceanicFuture_champion-7530a07db.jpg
Šampión
Oceánska budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
16000 190 160 10 22
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+60
fast-1c8a69511.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+100
plain-5ace050fd.png
+70
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_turturret-3f1374790.jpg
Korytveža
Oceánska budúcnosť long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
8280 170 160 20 10
light_melee-164093475.png
+120
heavy_melee-a77a87477.png
+160
plain-5ace050fd.png
+50
light_melee-164093475.png
+120
heavy_melee-a77a87477.png
+160
rocks-47b91dbfb.png
+30
mortar-674719cc1.png

Mínomet
armyuniticons_90x90_manta-78e112906.jpg
Manta
Oceánska budúcnosť light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
7360 190 170 9 24
heavy_melee-a77a87477.png
+150
fast-1c8a69511.png
+140
hills-71e02fb9e.png
+70
heavy_melee-a77a87477.png
+150
fast-1c8a69511.png
+140
forest-cfdc5b68b.png
+50
rubble-b5b30c608.png
+40
poison-79016f57f.png

Jed
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_nautilus-3030567b8.jpg
Nautilus
Oceánska budúcnosť short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
9270 150 140 12 22
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
sandbagcircle-c802e80f3.png
+70
house-776699716.png
+40
light_melee-164093475.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
sandbagcircle-c802e80f3.png
+70
house-776699716.png
+50
force_field-c012d25a5.png

Silové pole
armyuniticons_90x90_octopod-5a0871f06.jpg
Chobotnica
Oceánska budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
10300 180 220 10 20
fast-1c8a69511.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+60
hills-71e02fb9e.png
+60
rubble-b5b30c608.png
+50
fast-1c8a69511.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+60
plain-5ace050fd.png
+80
forest-cfdc5b68b.png
+80
frenzy-999989cc7.png

Šialenstvo
armyuniticons_90x90_scimitar-fa77f9954.jpg
Scimitar
Oceánska budúcnosť light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
9270 180 200 1 35
heavy_melee-a77a87477.png
+140
fast-1c8a69511.png
+160
rocks-47b91dbfb.png
+70
house-776699716.png
+40
heavy_melee-a77a87477.png
+140
fast-1c8a69511.png
+160
rocks-47b91dbfb.png
+70
forest-cfdc5b68b.png
+45
dragon_breath-0d6314d35.png

Dračí dych
armyuniticons_90x90_gliders-ff17f07f5.jpg
Vetrone
Oceánska budúcnosť fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
9270 200 120 8 30
short_ranged-39a9cb259.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
rocks-47b91dbfb.png
+70
house-776699716.png
+40
short_ranged-39a9cb259.png
+140
long_ranged-3fbf922e0.png
+140
rocks-47b91dbfb.png
+70
forest-cfdc5b68b.png
+45
swarm-e61b29f09.png

Roj
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_medusa-0319f24fb.jpg
Medúza
Oceánska budúcnosť long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
9270 210 140 50 0
light_melee-164093475.png
+150
heavy_melee-a77a87477.png
+180
plain-5ace050fd.png
+50
light_melee-164093475.png
+150
heavy_melee-a77a87477.png
+180
rocks-47b91dbfb.png
+30
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch

Virtuálna budúcnosť

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_augmented_samurai-635a90cbf.jpg
Vylepšený samuraj
Virtuálna budúcnosť light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
12000 280 220 1 30
heavy_melee-a77a87477.png
+250
fast-1c8a69511.png
+200
plain-5ace050fd.png
+40
heavy_melee-a77a87477.png
+250
fast-1c8a69511.png
+200
rocks-47b91dbfb.png
+80
reactive_armor-cc89d6220.png

Reaktívny pancier
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_ninja-45c980220.jpg
Nindža
Virtuálna budúcnosť short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
12000 290 220 8 20
light_melee-164093475.png
+240
long_ranged-3fbf922e0.png
+180
rocks-47b91dbfb.png
+50
forest-cfdc5b68b.png
+50
light_melee-164093475.png
+240
long_ranged-3fbf922e0.png
+180
swamp-cb43eb43e.png
+90
rapid_deployment-9db40410a.png

Rýchle nasadenie
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_ronin_bot-b96120526.jpg
Róninský bot
Virtuálna budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
12000 230 250 12 15
fast-1c8a69511.png
+170
short_ranged-39a9cb259.png
+230
hills-71e02fb9e.png
+30
fast-1c8a69511.png
+170
short_ranged-39a9cb259.png
+230
hills-71e02fb9e.png
+30
force_field-c012d25a5.png

Silové pole
armyuniticons_90x90_VirtualFuture_champion-8b21a2f52.jpg
Šampión
Virtuálna budúcnosť heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
17000 240 210 10 22
fast-1c8a69511.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+150
plain-5ace050fd.png
+80
fast-1c8a69511.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+150
plain-5ace050fd.png
+90
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_rocket_troop-67ef6aa3a.jpg
Raketový vojak
Virtuálna budúcnosť long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
12000 300 200 24 12
light_melee-164093475.png
+250
heavy_melee-a77a87477.png
+200
plain-5ace050fd.png
+30
hills-71e02fb9e.png
+40
light_melee-164093475.png
+250
heavy_melee-a77a87477.png
+200
hills-71e02fb9e.png
+30
mortar-674719cc1.png

Mínomet
armyuniticons_90x90_warrior_monk-e518716a6.jpg
Bojový mních
Virtuálna budúcnosť fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
12000 270 240 1 40
short_ranged-39a9cb259.png
+240
long_ranged-3fbf922e0.png
+200
rocks-47b91dbfb.png
+60
forest-cfdc5b68b.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+240
long_ranged-3fbf922e0.png
+200
forest-cfdc5b68b.png
+60
heat-c38f37479.png

Prehriatie
unit_ability_dug_in-096ebf1e0.png

Zakopať sa

Kozmický vek Mars

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_SpaceAgeMars_champion-a619e3b9b.jpg
Šampión
Kozmický vek Mars heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
20000 400 600 10 22
fast-1c8a69511.png
+200
short_ranged-39a9cb259.png
+250
plain-5ace050fd.png
+100
fast-1c8a69511.png
+200
short_ranged-39a9cb259.png
+250
plain-5ace050fd.png
+100
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_steel_warden-daa225c69.jpg
Oceľový strážca
Kozmický vek Mars heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
15000 400 600 10 18
fast-1c8a69511.png
+250
short_ranged-39a9cb259.png
+250
rocks-47b91dbfb.png
+70
fast-1c8a69511.png
+250
short_ranged-39a9cb259.png
+250
rocks-47b91dbfb.png
+80
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
force_field-c012d25a5.png

Silové pole
armyuniticons_90x90_sentinel-dfdea932a.jpg
Sentinel
Kozmický vek Mars fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
15000 550 450 8 30
short_ranged-39a9cb259.png
+250
long_ranged-3fbf922e0.png
+250
short_ranged-39a9cb259.png
+250
long_ranged-3fbf922e0.png
+250
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_tesla_walker-a8febf1aa.jpg
Tesla
Kozmický vek Mars short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
15000 450 550 14 16
light_melee-164093475.png
+250
long_ranged-3fbf922e0.png
+250
rubble-b5b30c608.png
+75
light_melee-164093475.png
+250
long_ranged-3fbf922e0.png
+250
rubble-b5b30c608.png
+75
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_sniperbot-aa9dbe0d6.jpg
Ostreľovací bot
Kozmický vek Mars long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
15000 600 400 26 14
light_melee-164093475.png
+250
heavy_melee-a77a87477.png
+250
hills-71e02fb9e.png
+100
light_melee-164093475.png
+250
heavy_melee-a77a87477.png
+250
hills-71e02fb9e.png
+50
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
heat-c38f37479.png

Prehriatie
armyuniticons_90x90_space_marine-d572f83dd.jpg
Vesmírna pechota
Kozmický vek Mars light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
15000 500 500 1 30
heavy_melee-a77a87477.png
+250
fast-1c8a69511.png
+250
heavy_melee-a77a87477.png
+250
fast-1c8a69511.png
+250
crater-f57f42178.png
+150
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
dragon_breath-0d6314d35.png

Dračí dych

Kozmický vek Pás asteroidov

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_SpaceAgeAsteroidBelt_champion-226ab3b7c.jpg
Šampión
Kozmický vek Pás asteroidov heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
21000 600 900 2 20
fast-1c8a69511.png
+300
short_ranged-39a9cb259.png
+350
plain-5ace050fd.png
+150
fast-1c8a69511.png
+300
short_ranged-39a9cb259.png
+350
plain-5ace050fd.png
+150
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_shredder-d462cd1a2.jpg
Drvič
Kozmický vek Pás asteroidov heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
17500 550 800 2 18
fast-1c8a69511.png
+300
short_ranged-39a9cb259.png
+300
fast-1c8a69511.png
+300
short_ranged-39a9cb259.png
+300
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
close_quarters-8aa579c81.png

Tesný kontakt
armyuniticons_90x90_hover_hammer-48ca452eb.jpg
Lietajúci rozbíjač
Kozmický vek Pás asteroidov fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
17500 700 700 1 28
short_ranged-39a9cb259.png
+300
long_ranged-3fbf922e0.png
+300
rocks-47b91dbfb.png
+120
short_ranged-39a9cb259.png
+300
long_ranged-3fbf922e0.png
+300
rocks-47b91dbfb.png
+60
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_nail_storm-c2ebf101a.jpg
Klincovačka
Kozmický vek Pás asteroidov short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
17500 650 650 16 14
light_melee-164093475.png
+300
long_ranged-3fbf922e0.png
+300
rubble-b5b30c608.png
+80
light_melee-164093475.png
+300
long_ranged-3fbf922e0.png
+300
rubble-b5b30c608.png
+100
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_belt-d3b826667.jpg
Pásové laserové delo
Kozmický vek Pás asteroidov long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
17500 750 550 24 10
light_melee-164093475.png
+300
heavy_melee-a77a87477.png
+300
crater-f57f42178.png
+50
light_melee-164093475.png
+300
heavy_melee-a77a87477.png
+300
crater-f57f42178.png
+80
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_drill_ranger-60f71f6ff.jpg
Vŕtač
Kozmický vek Pás asteroidov light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
17500 800 600 1 26
heavy_melee-a77a87477.png
+300
fast-1c8a69511.png
+300
hills-71e02fb9e.png
+100
heavy_melee-a77a87477.png
+300
fast-1c8a69511.png
+300
hills-71e02fb9e.png
+100
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
contact-0a7c78989.png

Kontakt!

Kozmický vek Venuša

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_SpaceAgeVenus_champion-08efdc7e4.jpg
Šampión
Kozmický vek Venuša heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
22000 800 1200 2 20
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+450
plain-5ace050fd.png
+200
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+450
plain-5ace050fd.png
+200
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_observer_drone-c3b28f26a.jpg
Sledovací dron
Kozmický vek Venuša light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
20000 900 800 5 24
heavy_melee-a77a87477.png
+350
fast-1c8a69511.png
+350
crater-f57f42178.png
+100
heavy_melee-a77a87477.png
+350
fast-1c8a69511.png
+350
crater-f57f42178.png
+110
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_energy_cannon-828c5b779.jpg
Energetické delo
Kozmický vek Venuša fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
20000 800 900 8 30
short_ranged-39a9cb259.png
+350
long_ranged-3fbf922e0.png
+350
rubble-b5b30c608.png
+100
short_ranged-39a9cb259.png
+350
long_ranged-3fbf922e0.png
+350
rubble-b5b30c608.png
+80
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_ghost_blaster-20e0e1cac.jpg
Odstrelovač duchov
Kozmický vek Venuša short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
20000 850 850 14 16
light_melee-164093475.png
+350
long_ranged-3fbf922e0.png
+350
light_melee-164093475.png
+350
long_ranged-3fbf922e0.png
+350
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_power_dragon-a8a6acd4a.jpg
Silodrak
Kozmický vek Venuša long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
20000 700 900 24 12
light_melee-164093475.png
+350
heavy_melee-a77a87477.png
+350
rocks-47b91dbfb.png
+50
light_melee-164093475.png
+350
heavy_melee-a77a87477.png
+350
rocks-47b91dbfb.png
+90
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
power_shot-0e6330cc9.png

Silná strela
armyuniticons_90x90_steel_fist-480e91701.jpg
Oceľová päsť
Kozmický vek Venuša heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
20000 750 950 2 18
fast-1c8a69511.png
+350
short_ranged-39a9cb259.png
+350
hills-71e02fb9e.png
+80
fast-1c8a69511.png
+350
short_ranged-39a9cb259.png
+350
hills-71e02fb9e.png
+70
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
reactive_armor-cc89d6220.png

Reaktívny pancier

Kozmický vek Mesiac Jupitera

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_SpaceAgeJupiterMoon_champion-0c4df80d5.jpg
Šampión
Kozmický vek Mesiac Jupitera heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
23000 1000 1500 2 20
fast-1c8a69511.png
+500
short_ranged-39a9cb259.png
+550
plain-5ace050fd.png
+250
fast-1c8a69511.png
+500
short_ranged-39a9cb259.png
+550
plain-5ace050fd.png
+250
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_division_drones-1c12a5556.jpg
Divízne drony
Kozmický vek Mesiac Jupitera light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
22500 800 1000 3 25
heavy_melee-a77a87477.png
+400
fast-1c8a69511.png
+400
rubble-b5b30c608.png
+100
heavy_melee-a77a87477.png
+400
fast-1c8a69511.png
+400
rubble-b5b30c608.png
+90
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa
armyuniticons_90x90_abyssal_glider-4909bae5f.jpg
Hlbinný klzák
Kozmický vek Mesiac Jupitera fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
22500 850 900 8 30
short_ranged-39a9cb259.png
+400
long_ranged-3fbf922e0.png
+400
rocks-47b91dbfb.png
+70
short_ranged-39a9cb259.png
+400
long_ranged-3fbf922e0.png
+400
rocks-47b91dbfb.png
+110
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_harpoon_grenadier-be1f794a4.jpg
Harpúnový granátnik
Kozmický vek Mesiac Jupitera short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
22500 800 900 14 16
light_melee-164093475.png
+400
long_ranged-3fbf922e0.png
+400
crater-f57f42178.png
+100
light_melee-164093475.png
+400
long_ranged-3fbf922e0.png
+400
crater-f57f42178.png
+110
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
contact-0a7c78989.png

Kontakt!
armyuniticons_90x90_cavitation_tank-113000342.jpg
Kavitačný tank
Kozmický vek Mesiac Jupitera long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
22500 800 850 24 12
light_melee-164093475.png
+400
heavy_melee-a77a87477.png
+400
hills-71e02fb9e.png
+100
light_melee-164093475.png
+400
heavy_melee-a77a87477.png
+400
hills-71e02fb9e.png
+90
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_glacier_hiker-141910372.jpg
Ľadochod
Kozmický vek Mesiac Jupitera heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
22500 900 1100 2 18
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+400
fast-1c8a69511.png
+400
short_ranged-39a9cb259.png
+400
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
force_field-c012d25a5.png

Silové pole

Kozmický vek Titan

Doba Typ
rank-57652d887.png
attack-3362ba9d7.png
defense-fb6b51a2d.png
range-e99118ab5.png
movement-873373c46.png
attack-3362ba9d7.png

Bonus
defense-fb6b51a2d.png

Bonus
Schopnosti
armyuniticons_90x90_SpaceAgeTitan_champion-b584bb8f1.jpg
Šampión
Kozmický vek Titan heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
27000 1200 1800 2 20
fast-1c8a69511.png
+600
short_ranged-39a9cb259.png
+600
plain-5ace050fd.png
+300
fast-1c8a69511.png
+600
short_ranged-39a9cb259.png
+600
plain-5ace050fd.png
+300
chivalry-62cdfaf13.png

Rytierstvo
call_of_duty-3cea07dcd.png

Volanie povinnosti
armyuniticons_90x90_molecular_enforcer-3cfce05df.jpg
Molekulizátor
Kozmický vek Titan light_melee-164093475.png
Ľahká jednotka
25000 900 950 4 25
heavy_melee-a77a87477.png
+450
fast-1c8a69511.png
+450
crater-f57f42178.png
+120
heavy_melee-a77a87477.png
+450
fast-1c8a69511.png
+450
crater-f57f42178.png
+110
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
force_field-c012d25a5.png

Silové pole
armyuniticons_90x90_permafrost_drone-6bece67f3.jpg
Mrazivý dron
Kozmický vek Titan fast-1c8a69511.png
Rýchla jednotka
25000 800 1050 6 30
short_ranged-39a9cb259.png
+450
long_ranged-3fbf922e0.png
+450
hills-71e02fb9e.png
+80
rubble-b5b30c608.png
+80
short_ranged-39a9cb259.png
+450
long_ranged-3fbf922e0.png
+450
hills-71e02fb9e.png
+70
rubble-b5b30c608.png
+70
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
flying-f5e95997f.png

Lietajúca
armyuniticons_90x90_pressurizer-8b1ecfe72.jpg
Tlakový granátnik
Kozmický vek Titan short_ranged-39a9cb259.png
Jednotka na diaľku
25000 850 1000 14 16
light_melee-164093475.png
+450
long_ranged-3fbf922e0.png
+450
light_melee-164093475.png
+450
long_ranged-3fbf922e0.png
+450
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
blast-e1c79d5b4.png

Výbuch
armyuniticons_90x90_overclock_orbiter-ff13787a2.jpg
Pretaktovaný kanón
Kozmický vek Titan long_ranged-3fbf922e0.png
Delostrelecká jednotka
25000 1000 900 24 12
light_melee-164093475.png
+450
heavy_melee-a77a87477.png
+450
rocks-47b91dbfb.png
+50
light_melee-164093475.png
+450
heavy_melee-a77a87477.png
+450
rocks-47b91dbfb.png
+90
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
mortar-674719cc1.png

Mínomet
armyuniticons_90x90_icebreaker-d30bd329b.jpg
Ľadoborec
Kozmický vek Titan heavy_melee-a77a87477.png
Ťažká jednotka
25000 850 1150 3 18
fast-1c8a69511.png
+450
short_ranged-39a9cb259.png
+450
fast-1c8a69511.png
+450
short_ranged-39a9cb259.png
+450
double_damage-ea6cf61c9.png

Presné oko
stealth-d96af2e34.png

Skryť sa