Súčasná éra

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
  • Legenda k tabuľke:
Small fp.png
Požadované BV
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované tovary
Tech icon.png
Čo získate
Technológia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ce internet.png Internet 58 500000 1000000 250Semiconductors.png150Convenience food.png Expansion icon.png
Ce waterfront.png Obytné domy na pobreží 95 100000 800000 250Ferroconcrete.png200Filters.png House icon.png Deco icon.png
Ce shophouses.png Domy s obchodmi 75 400000 400000 200Steel.png250Convenience food.png House icon.png
Ce automation.png Automatizácia 104 400000 850000 290Machineparts icon.png120Semiconductors.png Good icon.png Good icon.png
Ce bionics.png Bionika 60 350000 1200000 400Dna data.png100Plastics plant.png Good icon.png
Ce petroleum industry.png Ropný priemysel 101 600000 900000 330Petroleum.png160Tinplate.png Good icon.png Good icon.png
Ce local purchasing.png Miestne nakupovanie 99 200000 200000 250Renewable ressources.png200Packaging.png Supplie icon.png Cultural icon.png
Ce consumerism.png Konzumerizmus 61 1300000 500000 260Plastics plant.png400Luxury materials.png Cultural icon.png
Ce reactive armor.png Reaktívny pancier 110 150000 700000 380Explosive icon.png200Steel.png Military icon.png
Ce aerial fire support.png Podpora vzdušnej streľby 82 300000 500000 120Magnet factory.png100Machineparts icon.png Military icon.png
Ce missile artillery.png Raketové delostrelectvo 105 450000 1000000 480Asbestos.png160Petroleum.png Military icon.png
Ce financial services.png Finančné služby 44 2500000 0 180Semiconductors.png260Lng.png Supplie icon.png Deco icon.png
Ce globalization.png Globalizácia 97 800000 1500000 400Packaging.png180Robotics factory.png Supplie icon.png Deco icon.png
Ce mobile air defense.png Mobilná protivzdušná obrana 108 650000 450000 250Magnet factory.png260Tinplate.png Military icon.png
Ce condominiums.png Byty 90 200000 600000 300Ferroconcrete.png200Filters.png House icon.png
Ce stress management.png Zvládanie stresu 42 25914 251147 400Flavorants.png175Bionics research lab.png Cultural icon.png
Ce military interventions.png Vojenské intervencie 92 1000000 250000 250Lng.png200Robotics factory.png Military icon.png
Ce renewable energy.png Obnoviteľná energia 107 100000 1200000 225Bionics research lab.png250Renewable ressources.png Expansion icon.pngAge icon.png
Doba/Éra
Doba bronzová - Doba železná - Raný stredovek - Vrcholný stredovek - Neskorý stredovek - Koloniálny vek - Priemyselná éra - Progresívna doba - Moderná éra - Postmoderá éra - Súčasná éra - Zajtra - Budúcnosť - Arktická budúcnosť - Oceánska budúcnosť - Virtuálna budúcnosť - Kozmický vek Mars

Zhrnutie

Doba/Éra Age icon.png BV Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Small supplie.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný stredovek 505 31 500 63 250
Vrcholný stredovek 733 53 500 194 000
Neskorý stredovek 1 072 155 000 427 500
Koloniálny vek 1 000 115 337 421 870
Priemyselná éra 1 140 303 000 1 495 000
Progresívna doba 1 430 514 111 2 026 111
Moderná éra 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderná éra 1 680 5 030 000 7 120 000
Súčasná éra 1 530 10 025 914 12 351 147
Zajtra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budúcnosť 1 887 21 176 100 29 181 200
Arktická budúcnosť 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánska budúcnosť 9 667 134 800 000 127 400 000
Virtuálna budúcnosť 6 369 233 700 000 262 000 000
Kozmický vek Mars 8 445 250 000 000 180 000 000
Celkom 42 958 733 680 493 707 179 037


Nová éra

S každou novou érou sa zobrazí "gratulačné" okienko, ktoré vám nie len oznámi, čo je nové a čo ešte len príde v ére, ktorú ste práve odomkli, ale získate aj malú odmenu. Nasledujúca tabuľka ukazuje obsah balíčkov, ktoré dostanete pri prechode do danej éry.

Doba bronz. Doba želez. Ranný stred. Vrchol. stred. Neskor. stred. Kolon. vek Priem. éra Progr. doba
MinceIcon coins.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
ZásobySmall supplie.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
BVSmall fp.png 2 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 5 20 40 80 150 250 400 600
Moder. éra Post. éra Súčas. éra Zajtra Budúc. Arktic. bud. Oceán. bud.
MinceIcon coins.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
ZásobySmall supplie.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
BVSmall fp.png 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 900 1250 1600 2200 2400 2600 2800
Kozmický vek Mars
Mince
Icon coins.png
45,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000
BV
Small fp.png
10
Medaile
Small medal.png
3,600