Herný slang

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
#ABCDE FGHI MNO PQRST U#

B

Body výskumu (BV / FP) - špeciálny zdroj nevyhnutný na skúmanie technológií a na zvyšovanie úrovní Veľkolepých budov

C

Cech - skupina hráčov, ktorá navzájom spolupracuje na dosiahnutí určitých bonusov / cieľov
Cech proti cechu (CvC) - tímová akcia, v ktorej spolu s ostatnými členmi cechu bojujete za rozšírenie a udržanie územia okupovaného vaším cechom.
Cechové expedície (CE) - tímová akcia, v ktorej spolu s ostatnými členmi cechu prechádzate niekoľkými stretnutiami (zrážkami), aby ste získali odmeny a silu pre váš cech.

D

Dekorácia - Väčšinou malá budova, ktorá poskytuje spokojnosť a nemusí byť pripojená k Radnici.
Denný prepočet - na konci každého dňa, počas denného prepočtu, sa pripisuje sila cechu získaná v priebehu dňa z CvC, Cechových expedícii a Siene slávy a taktiež sa končí ochrana pred útokmi na CvC mapách.
Diamanty - prémiová mena Forge of Empires.
Doba - váš postup v hre je rozdelený do období, ktoré sa nazývajú Dobami (neskôr sú to Éry). prehľad nájdete v technologickom strome výskumu.
Dostupné obyvateľstvo - počet nezamestnaných obyvateľov

E

Éra - váš postup v hre je rozdelený do období, ktoré sa nazývajú Éry (na začiatku hry sú to Doby). Prehľad nájdete vo výskumnom strome.

H

Hostinec priateľov - Užitočná budova na okraji mesta, ktorú si môžete odomknúť preskúmaním technológie "Varenie piva", ktorú môžu navštevovať vaši priatelia.
Hviezdy - zdroje používané v zimnej udalosti.

I

Inventár - miesto, kde skladujete predmety získane plnením úloh, udalostí a cechových expedícii, ako napríklad špeciálne budovy, plániky veľkolepých budov, sezónnu menu herných udalostí, body výskumu, balíčky, atď. Tiež tu môžete skontrolovať, koľko máte momentálne na sklade tovaru. Nemôžete tu skladovať budovy, ktoré ste už postavili.
Incidenty - Tu a tam môžete očakávať, že sa vo vašom meste alebo v jeho blízkosti uskutočnia malé, neobvyklé udalosti. Pre viac informácií navštívte túto stránku: Incidenty

J

Jednotky - vojaci a stroje, ktoré za vás bojujú v bojoch.

K

Kultúrna budova - budova, ktorá poskytuje spokojnosť. Na rozdiel od dekorácií musí byť pripojená cestou k Radnici.

L

Lístky - zdroje používané v letnom kasíne počas letnej udalosti.

M

Mapa kontinentov - mapa sveta, na ktorej nájdete provincie, ktoré môžete získať, za čo dostanete odmeny alebo splníte zadané úlohy.
Medaile - zdroj získaný z PvP turnajov alebo špeciálnych budov.

N

Nálezisko - náleziská tovarov sa nachádzajú na mape kontinentov. Potrebujete ich na zvýšenie produkcie konkrétneho druhu tovaru.
Nepripojené jednotky - jednotky získané z Alcatrazu, z odmien pri plnení úloh alebo získané v prebiehajúcich udalostiach.

O

Obytná budova - budova, ktorá poskytuje obyvateľov na prácu vo vašom meste.
Obyvateľstvo - počet obyvateľov vo vašom meste.

P

Plániky - časti konštrukčného plánu Veľkolepej budovy, nevyhnutné na jej postavenie.
Podpora - skupina dobrovoľníkov pomáhajúca iným hráčom cez systém hernej podpory.
Podvodný účet - tzv. Push účet je účet vytvorený s výhradným cieľom pomôcť inému účtu, pričom sa ignorujú iné funkcie hry. Ovládanie takéhoto účtu alebo vedomé využívanie jeho služieb, je zakázané!
Prestíž - Prestíž sa počíta z úrovne cechu a dennej sily. Používa sa na určenie poradia cechov v globálnom rebríčku cechov.
Pripojené jednotky - jednotky naverbované vo vojenských budovách.
Provincia - malé územie na mape kontinentov, ktoré po získaní poskytne odmeny.
PvP turnaj - týždenná výzva, ktorá umožňuje hráčom navzájom súťažiť.

R

Rozšírenie - používa sa na zväčšenie stavebnej plochy vášho mesta. Každé rozšírenie pridá 16 políčok.

S

Sektor - Malá oblasť v provincii.
Sila cechu (moc) - zdroj zhromažďovaný cechmi na získanie bonusov. Sila sa získava v CvC, Cechových expedíciách a v špeciálnych budovách.
Spokojnosť - ukazovateľ spokojnosti vášho obyvateľstva - čím je vyššia, tým efektívnejšie pracujú vaši obyvatelia.
Stretnutie (zrážka) - miesto na mape cechových expedícii, ktoré môžete získať bojom alebo vyjednávaním.
Strom výskumu - na postup v hre musíte odomykať technológie dostupné v strome výskumu.
Špeciálna budova budova, ktorá bola získaná z herných udalostí, kultúrnych usadlostí, z Cechových expedícií alebo z Cechových bojov, ktorú si môžete uložiť do vášho inventára pomocou položky Uložiť budovu.
Svet - Informácie ohľadom sveta Forge of Empires: Univerzum.

T

Tím, FoE Tím - herná podpora, moderátori fóra a iní dobrovoľníci, ktorí denne pomáhajú ostatným hráčom.
Ticket - Keď napíšete hernej podpore o pomoc, vaše otázky a rozhovor budú v takzvanom tickete.
Tovarová budova - Budova, ktorá vyrába tovary ako sú napríklad Stavebné drevo, Mramor alebo Železo.
Trhovisko - miesto kde môžete vymeniť vaše tovary s inými hráčmi alebo trhovými obchodníkmi.

U

Udalosť - časovo ohraničená herná udalosť, počas ktorej môžete získať rôzne špeciálne odmeny.
Úlohy - špeciálne zadania, ktoré musíte splniť, aby ste získali odmeny.
Úspechy - získate ich dosiahnutím rôznych míľnikov v hre. Slúžia na reprezentáciu vášho herného štýlu a pokroku v hre.

V

Veľkolepé budovy (VB) - špeciálne stavby, ktoré poskytujú vášmu mestu určité bonusy. S pomocou Bodov výskumu môžete zvyšovať ich úroveň.
Veľkonočné vajíčka - zdroje využívané vo veľkonočnom udalosti.
Veža - (PvP veža) predstavuje prebiehajúci turnaj a umožňuje jeho účastníkom zistiť aktuálne hodnotenie.
Vojenská budova - budova, ktorá vám umožní naverbovať vojenské jednotky.
Vyjednávanie - mierová cesta vyriešenia Stretnutia (zrážky). Využíva tovary.
Výrobná budova - budova, ktorá vyrába zásoby.

Z

Zdroje - mince, zásoby, medaile, tovary, diamanty a iné špeciálne meny.