Herný slang

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
#ABCDE FGHI MNO PQRST U#

B

Body výskumu (BV / FP) - špeciálny zdroj nevyhnutný na skúmanie technológií a na zvyšovanie úrovne Veľkolepých budov

C

Cech - skupina hráčov, ktorá navzájom spolupracuje na dosiahnutí určitých bonusov / cieľov
Cech proti cechu (CvC) - tímová akcia, v ktorej spolu s ostatnými členmi cechu bojujete za rozšírenie a udržanie územia okupovaného vaším cechom.
Cechové expedície - tímová akcia, v ktorej spolu s ostatnými členmi cechu prechádzate niekoľkými stretnutiami (zrážkami), aby ste získali odmeny a silu pre váš cech.

D

Dekorácia - Väčšinou malá budova, ktorá poskytuje spokojnosť a nemusí byť spojená cestou s Radnicou.
Denná kalkulácia - na konci každého dňa, počas dennej kalkulácie, sa pripisuje sila cechu získaná v priebehu dňa z CvC, Cechových expedícii a Siene slávy a taktiež sa končí ochrana pred útokom na CvC mapách.
Diamanty - prémiová mena Forge of Empires.
Doba - váš postup v hre je rozdelený do období, ktoré sa nazývajú Dobami (neskôr sú to Éry). prehľad nájdete vo výskumnom strome.
Dostupné obyvateľstvo - počet nezamestnaných obyvateľov

E

Éra - váš postup v hre je rozdelený do období, ktoré sa nazývajú Éry (na začiatku hry sú to Doby). Prehľad nájdete vo výskumnom strome.
Event - udalosť - časovo ohraničená udalosť, počas ktorej môžu hráči získať rôzne špeciálne odmeny.

H

Hviezdy - zdroje používané v zimnej udalosti.

I

Inventár - miesto, kde skladujete predmety získane plnením úloh, udalostí a cechových expedícii, ako napríklad špeciálne budovy, plány, sezónnu menu, body výskumu, balíčky, ... Tiež tu môžete skontrolovať, koľko tovarov máte momentálne na sklade. Nemôžete tu skladovať budovy, ktoré ste už postavili.

J

Jednotky - vojaci a stroje, ktoré za vás bojujú v bojoch.

K

Kultúrna budova - budova, ktorá poskytuje spokojnosť. Na rozdiel od dekorácií musí byť s Radnicou spojená cestou.

L

Lístky - zdroje používané v letnom kasíne počas letnej udalosti.

M

Mapa kontinentov - mapa sveta, na ktorej nájdete provincie k podmaneniu na získanie odmien, alebo na splnenie zadaných úloh.
Medaile - zdroj získaný z turnajov alebo špeciálnych budov.

N

Nepridelené jednotky - jednotky získané z Alcatrazu, z odmien pri plnení úloh alebo získané v prebiehajúcich udalostiach.

O

Obytná budova - budova ktorá poskytuje obyvateľov na prácu vo vašom meste.
Obyvateľstvo - počet obyvateľov vo vašom meste.

P

Plány - časti konštrukčného plánu Veľkolepej budovy, nevyhnutné na jej postavenie.
Podpora - skupina dobrovoľníkov pomáhajúca iným hráčom cez systém hernej podpory.
Podvodný účet - účet je účet vytvorený s výhradným cieľom pomôcť inému účtu, pričom sa ignorujú iné funkcie hry. Vlastnenie podvodného účtu alebo vedomé využívanie jeho služieb je zakázané!
Prestíž - Prestíž sa počíta z úrovne cechu a dennej sily. Používa sa na určenie poradia cechov v globálnom rebríčku cechov.
Pripojené jednotky - jednotky naverbované vo vojenských budovách.
Provincia - malé územie na mape kontinentov, ktoré poskytuje špeciálne odmeny, keď ju získate.
PvP turnaj - týždenná výzva, ktorá umožňuje hráčom navzájom súťažiť.

R

Rozšírenie - používa sa na zväčšenie stavebnej plochy vášho mesta. Každé rozšírenie pridá 16 políčok.

S

Sektor - špeciálne zadania vašich radcov, ktoré musíte splniť na získanie špeciálnych odmien.
Sila - zdroj zhromažďovaný cechmi na získanie bonusov. Sila sa získava v CvC, Cechových expedíciách a v špeciálnych budovách.
Sklad - sklady tovarov sa nachádzajú na mape kontinentov. Potrebujete ich na zvýšenie produkcie konkrétneho druhu tovaru.
Sklad tovaru - sklady tovarov sa nachádzajú na mape kontinentov. Potrebujete ich na zvýšenie produkcie.
Spokojnosť - ukazovateľ spokojnosti vášho obyvateľstva - čím je vyššia, tým efektívnejšie pracujú vaši obyvatelia.
Stretnutie (zrážka) - miesto na mape cechových expedícii, ktoré môžete získať bojom alebo vyjednávaním.
Strom výskumu - na postup v hre musíte odomykať technológie dostupné v strome výskumu.

T

Tím, FoE tím - podpora, moderátori fóra a iní dobrovoľníci, ktorí denne pomáhajú ostatným hráčom.
Tovarová budova - Budova, ktorá vyrába tovary ako sú napríklad Stavebné drevo, Mramor alebo Železo.
Trhovisko - miesto kde môžete vymeniť vaše tovary s inými hráčmi alebo trhovými obchodníkmi.

U

Úlohy - špeciálne zadania, ktoré musíte splniť, aby ste získali odmeny.
Úspechy - získate ich dosiahnutím rôznych míľnikov v hre. Slúžia na prezentáciu vášho herného štýlu a pokroku v hre.

V

Veľkolepé budovy (VB) - špeciálne stavby, ktoré poskytujú vášmu mestu určité bonusy. S pomocou Bodov výskumu môžete zvyšovať ich úroveň.
Veľkonočné vajíčka - zdroje využívané vo veľkonočnom udalosti.
Veža - predstavuje prebiehajúci turnaj a umožňuje jeho účastníkom zistiť aktuálne hodnotenie.
Vojenská budova - budova, ktorá vám umožní naverbovať vojenské jednotky.
Vyjednávanie - mierová cesta vyriešenia Stretnutia (zrážky). Využíva tovary.
Výrobná budova - budova ktorá vyrába zásoby.

Z

Zdroje - mince, zásoby, medaile, tovary, Diamanty a iné špeciálne meny.