Rebríček

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation


Vo Forge of Empires je dostupných niekoľko rebríčkov. Na otvorenie správneho rebríčka klikni na dané tlačidlo:

Prehliadač: Button1.jpg

Mobilná aplikácia: Button2.jpg

Okno rebríčka vyzerá nasledovne:

Prehliadač
Mob2.jpg

Mobilná aplikácia
Mob1.jpg

Rebríček hráčov

Viac informácií o rebríčku hráčov

Rebríček cechov

Viac informácií o rebríčku cechov

Rebríček medailí

Viac informácií o rebríčku medailí