PvP Aréna

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
PvPArena.pngPvP Aréna je bojová funkcia pre všetkých hráčov na serveri, aby súťažili a ukazovali svoj bojový postup proti ostatným hráčom rovnakého servera týždenne a mesačne. Bola vytvorený s cieľom poskytnúť zmysluplnejší a konkurenčnejší zážitok pre našich PvP hráčov. Zahŕňa úplne novú budovu prístupnú mimo mriežku mesta a nové okno s exkluzívnymi informáciami o novej PvP funkcii. Okrem toho PvP Aréna obsahuje aj odmeny, vlastné záznamy bitiek a vyhradené okno s rebríčkom.


Začíname

Po vyskúmaní Žoldnierov (Age icon.pngtechnológia dostupná v Rannom stredoveku), budete presmerovaní do informačnej obrazovky PvP Arény, kde vám budú odprezentované základné informácie o tejto novinke. Po zatvorení okna budete môcť do PvP Arény pristupovať pomocou úplne novej budovy v blízkosti vášho mesta.

Vstup a odchod z PvP Arény

Aby ste mohli vstúpiť do PvP Arény, najprv si musíte nastaviť svoju obrannú PvP armádu. Ak chcete z PvP Arény odísť, musíte obrannú armádu kompletne odstrániť. Zúčastnovať sa bojov v PvP Aréne môžete len vtedy, ak ste v nej prihlásení.


PvP Aréna - pred vyskúmaním "Žoldnierov" PvP Aréna - po vyskúmaní "Žoldnierov"
PVPB1.png
PVPB2.png

Pri prvom vstupe do nového okna budete musieť nastaviť svoju obrannú armádu.

Správa obrannej armády

Nastavenie obrannej armády (mobil)

V mobilnej verzii, ťuknite na jednotku, ktorú chcete pridať do vašej obrannej armády. Zobrazí sa vám vyskakovacie okienko, kde ťuknite na druhé tlačidlo (ikonka so štítom). Všimnite si, že vaša obranná armáda v PvP Aréne je zobrazená žltou farbou. V pravom dolnom rohu ikonky jednotky je navyše malé logo veže.

PvP Arena - Defending Army Setup.pngNastavenie obrannej armády (prehliadač)

V prehliadačovej verzii, jednoducho kliknite na žltú ikonu prilby na ľavej strane a zvolte všetky jednotky, ktoré chcete prideliť do vašej obrannej armády.

AM Browser.PNG

Pred prechodom na ďalší krok nezabudnite zvoliť až 8 jednotiek. Akonáhle je vaša obranná armáda nastavená, otvorí sa hlavné PvP okno.

Hlavné PvP okno

Po otvorení hlavného PvP okna budete mať k dispozícii dve záložky: Boje a Rebríček.


Boje

Každý boj stojí jeden Pokus.

V záložke Boj môžete vidieť zoznam protivníkov, ktorý má štyri stĺpce:
Prvý stĺpec, Úroveň, reprezentuje úroveň obtiažnosti vášho protivníka, od 1 do 3 hviezd. Greenflag.png Zelená vlajka s jednou hviezdou značí ľahký boj, zatiaľ čo BlueFlag.png modrá s dvomi hviezdami znamená strednú obtiažnosť, no a nakoniec Redflag.png červená vlajka s tromi hviezdami označuje ťažkého protivníka.


PvP Arena - Level.pngDruhý stĺpec, Protivníci, zobrazuje vaše možné ciele a poskytuje informácie, ako sú napríklad ich doby, ako aj bonusy za útoky a obranu pre ich brániace jednotky.

PvP Arena - Bonuses.png


Tretí stĺpec, Odmena, zobrazuje, koľko bodov do rebríčka dostanete, keď porazíte súpera. Pamätajte, že čím náročnejšia je výzva, tým vyššie je množstvo bojových bodov CombatPoints.png. Inými slovami, pri výhre získate bojové body a potenciálne zlepšíte vaše umiestnenie v rebríčku. To však platí aj naopak a prehra môže znamenať stratu bojových bojov a umiestnenia v globálnom, dobovom alebo cechovom rebríčku (neovplyvní to váš osobný rebríček). Vyberajte si preto svojich súperov s rozumom!

PvP Arena - Fight.pngŠtvrtý stĺpec, Boj, ponúka tri tlačidlá pre boj s vybranými protivníkmi. Boj s nimi spotrebuje vaše pokusy PvP - AtemptsCoin.png, ktoré sú zobrazené vo vrchnej časti vašej obrazovky

PvP Arena - Bonuses.png
V prípade ak sa hre nepodarí nájsť vám protivníka na vašej úrovni, poskytne vám protivníka na nižšej úrovni alebo dokonca NPC postavu (počítačom riadená postava)

Po stlačení tlačidla pokusu o boj proti súperovi máte dve možnosti (rovnako ako akýkoľvek iný bojový systém): Automatický boj a Útok! Upozorňujeme, že PvP Arena neponúka možnosť vyjednávania.


Pokusy

Boj s protivníkmi spotrebuváva vaše pokusy PvP - AtemptsCoin.png, ktoré sú zobrazené vo vrchnej časti vašej obrazovky. Spolu máte 5 pokusov a po každom boji je nutné počkať 2 hodiny pred obnovením ďalšieho pokusu. Ak nechcete čakať, môžete kliknúť na tlačidlo + a zakúpiť si ďalšie pokusy za medaily alebo diamanty. Vezmite však na vedomie, že cena dodatočných pokusov zakúpených za medaily záleží od vašej doby a zvyšuje sa o 20% po nákupe nového pokusu. Cena sa resetne na počiatočnú pôvodnú hodnotu každý pondelok, kedy sa začne nový týždeň.


Správa armády

PvP Arena - Info.png


Na pravej strane záložky Boje si môžete pozrieť cenné informácie, ako sú vaše útočné a obranné bonusy pre vašu útočnú a obrannú armádu, môžete si tu nastaviť obrannú armádu, nájdete tu záznamy, ktoré vám poskytnú informácie o vašich predchádzajúcich bojov a taktiež je tu aj lišta s pokrokom k získanu odmeny, kde máte zobrazené vaše aktuálne bojové body a odmenu, ktorú dostanete, keď sa vám podarí dosiahnuť ďalší míľnik.
Stlačenie tlačidla Obranná armáda vás presmeruje do obrazovky so správou armády, podobne, ako je tá vo vašom meste, kde si môžete nastaviť vaše obranné jednotky.

PvP - BattleOpponent.pngVäčšina posilnení z vašich Veľkolepách budov a z vášho hlavného mesta sa vzťahuje aj na vašu armádu v PvP Aréne, vrátane posilnení z Hostinca priateľov, avšak nie obranné štíty pre mesto. Vašu obrannú armádu v PvP Aréne si môžete nastaviť po vašom prvom vstupe, tieto jednotky sa následne nebudú dať použiť na útočenie a nebudú viac dostupné ani vo vašom hlavnom meste. Ak budú tieto jednotky v PvP Aréne pri obrane porazené, nestratíte ich, budú okamžite vyliečené.

Zatiaľ čo môžete vidieť silu vášho protivníka, nebudete môcť vidieť jeho/jej jednotky, budú pri útoku zobrazené ako otázniky.


Útok vs Obrana

Útok je aktívna akcia, zatiaľ čo obrana je pasívna. Pokusy a jednotky sa pri obrane nestratia, ale aj tak môžete ako obrancovia získať alebo stratiť bojové body (CombatPoints.png BB), a ak skončíte v týždennej aréne s menej bojovými bodmi, ako ste mali, keď ste do arény vstupovali, vaše bojové body sa na konci ligy resetujú na hodnotu pri vstupe. Majte na pamäti, že útočenie na niekoho automaticky zamení váš zoznam dostupných protivníkov bez ohľadu na to, či bola bitka vyhraná alebo prehraná.

V PvP Aréne je možné využitie vašich pasívnych schopností, ktoré vám poskytujú vaše veľkolepé budovy (Icon great building bonus advanced tactics.png Pokročilá taktika, Icon great building bonus fierce resistance.png Zúrivý odpor, Icon great building bonus military.png Vojenské posilnenie, a Icon great building bonus spoils of war.png Vojnová korisť), ale už nie tých aktívnych (Icon great building bonus critical hit chance.png Kritický zásah, Icon great building bonus first strike.png Prvý úder a Icon great building bonus missile launch.png Odpálenie rakety).

Rebríček

Horná časť zobrazuje vaše osobné umiestnenie (sezónne). Postupovať ligami môžete víťazstvom v bitkách (iba tie aktívne pri útoku na iného hráča - obrana sa nezapočítava do postupu v lige), čím zvyšujete aj odmeny, ktoré budete dostávať.

Ranking 1.png
Zlatá lišta zobrazuje vašu pozíciu v minulej sezóne, zelené začiarknutia zobrazia truhlice, ktoré ste už dostali, a zvýraznená liga zobrazí ďalší míľnik. Majte na pamäti, že sezónne hodnotenie sa resetuje každý prvý deň v mesiaci!

V dolnej časti sa zobrazujú vaše týždenné rebríčky a odmeny, ktoré môžete získať zo svojho globálneho rebríčka. Okrem toho si teraz môžete tiež skontrolovať, aké je vaše umiestnenie v porovnaní s ostatnými hráčmi z tej istej éry (dobový rebríček) a z vášho cechu (cechový rebríček).

Ranking 2.png
Nezabúdajte, že dobový a cechový rebríček sa resetuje, zatiaľ čo bojové body globálneho rebríčka (BB) sa strácajú (klesajú) každý pondelok.

Záznamy

"Záznamy" vám zobrazia výsledky z posledných bitiek (útok a obrana). Vďaka týmto informáciám môžete mať lepšiu strategickú kontrolu nad tým, s ktorými súpermi sa oplatí bojovať (alebo sa im jednoducho vyhnúť). Majte na pamäti, že ak ste napadnutý, môžete získať / stratiť body až 5-krát denne (to neplatí pre osobný / sezónny rebríček). Záznamy sa resetujú každý týždeň v pondelok.

PvP - Log.png


Odmeny

Existujú tri rôzne spôsoby, ako získať odmenu v PvP Aréne. Sú to:

  • Osobné odmeny - Vyhrávajte bitky, aby ste sa každú sezónu dostali do vyššej ligy (za dosiahnutie novej ligy získate za odmenu truhlicu, resetuje sa každý mesiac).
  • Náhodné odmeny - Po víťazstve alebo prehre v boji máte šancu na získanie náhodnej odmeny.
  • Globálne odmeny - Vzťahujú sa na vaše globálne umiestnenie za týždeň. Odmeny sa rozdávajú každý pondelok.

PvP Aréna sa resetuje každý pondelok, keď všetci hráči dostanú svoje odmeny podľa ich poradia v rebríčku. Hráči, ktorí boli neaktívni 2 týždne po sebe, vezmú naspäť svoje brániace jednotky a nedostanú žiadne odmeny. Na požiadanie sa môžu kedykoľvek opäť pripojiť do PvP Arény.

Ako bolo zmienené vyššie, v záložke Rebríček, pod vaším profilom môžete vidieť tlačidlo Globálny rebríček, ktoré zobrazuje vaše aktuálne umiestnenie v rebríčku a PvP - ChestIcon.png odmeny, ktoré získate vzhľadom na vaše umiestnenie.


Reward1.PNGMajte na pamäti, že ide o týždenné hodnotenie rebríček a všetky odmeny sa udeľujú vždy v pondelok. Ak ste neboli aktívnym účastníkom v predchádzajúcej PvP Aréne, nedostanete žiadnu odmenu. Neaktivita dva po sebe nasledujúce týždne vás tiež automaticky vyradí z nadchádzajúcej PvP Arény, pokiaľ sa do nej sami opäť manuálne neprihlásite.

Hlavnou odmenou sú medaily. Ďalšie odmeny môžete získať v závislosti od vášho umiestnenia v rebríčku.

Posilnenia veľkolepých budov

V PvP Aréne fungujú tieto posilnenia veľkolepých budov:


Veľkolepá budova Pasívny bonus Aktívny bonus
X SS VirtualFuture Landmark1.png
Terakotová armáda
Icon great building bonus advanced tactics.png Pokročilá taktika

Útočiace a obranné jednotky majú svoje
útočné a obranné hodnoty zvýšené o určité percento.

X SS ArcticFuture Landmark2.png
Arktický skleník
Icon great building bonus critical hit chance.png Kritický zásah

Poskytuje šancu spôsobiť 150% poškodenie
proti jednotkám z rovnakej doby.

X SS ColonialAge Landmark2.png
Dealský hrad
Icon great building bonus fierce resistance.png Zúrivý odpor
Obranné jednotky majú posilnené svoje
útočné a obranné hodnoty o určité percento.
X SS LateMiddleAge Landmark1.png
Chrám Vasila Blaženého
Icon great building bonus fierce resistance.png Zúrivý odpor
Obranné jednotky majú posilnené svoje
útočné a obranné hodnoty o určité percento.
X SS OceanicFuture Landmark2.png
Kraken
Icon great building bonus first strike.png Prvý úder

Pri niekoľkých prvých bojoch je šanca na okamžité zabitie
jednej nepriateľskej jednotky na začiatku boja.
V prípade dvojvlnových bitiek
sa táto schopnosť uplatňuje iba pri prvej vlne.

X SS BronzeAge Landmark2.png
Diova socha
Icon great building bonus military.png Posilnenie armády

Útočné jednotky majú svoje útočné a
obranné hodnoty zvýšené o určité percento.

X SS EarlyMiddleAge Landmark2.png
Aachenský dóm
Icon great building bonus military.png Posilnenie armády

Útočné jednotky majú svoje útočné a
obranné hodnoty zvýšené o určité percento.

X SS LateMiddleAge Landmark3.png
Castel del Monte
Icon great building bonus military.png Posilnenie armády

Útočné jednotky majú svoje útočné a
obranné hodnoty zvýšené o určité percento.

X SS SpaceAgeMars Landmark2.png
Projekt Virgo
Icon great building bonus missile launch.png Vystrelenie rakety

Pri niekoľkých prvých bojoch je šanca na
okamžité zabitie polovice nepriateľských jednotiek na začiatku boja.
V bojoch, ktoré prebiehajú v dvoch vlnách,
sa táto schopnosť týka iba prvej vlny.

X SS VirtualFuture Landmark2.png
Hrad Himeji
Icon great building bonus spoils of war.png Vojnová korisť

Prvý počet víťazných bitiek má šancu poskytnúť vám náhodnú odmenu.
(zoznam možných odmien nájdete na stránke veľkolepej budovy)