Pravidlá hry

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
Inno foe.jpg


1 účet pre 1 hráča

Každý hráč môže mať 1 účet na jednom svete. Každý účet môže mať len jedného majiteľa a môže byť ovládaný len jedinou osobou - majiteľom účtu, a nikým iným, žiadnym iným hráčom. Zdieľanie hesla s inou osobou je prísne zakázané. Znalosť alebo dožadovanie sa hesiel k účtom iných hráčov je prísne zakázané. Ak vám iný hráč pošle heslo k svojmu účtu, musíte ho okamžite nahlásiť support teamu hry.
Príklady:
- Je zakázané vytvárať si viac účtov ako jeden na jednom svete z akéhokoľvek dôvodu..
- Je povolené používať jeden účet na viacerých herných svetoch..
- Je povolené hrať Forge of Empires na viacerých účtoch, ale nikdy nie na jednom/rovnakom svete.
- Nesmiete mať prístup na žiadny účet, ktorý vám nepatrí na akomkoľvek svete.
- Je zakázané hrať namiesto iného hráča ak daný hráč práve nemôže hrať, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
- Je zakázané vynucovať si vstup na účet iného hráča, alebo akýmkoľvek spôsobom sa dožadovať jeho prihlasovacích údajov.

Zdieľanie zariadenia a/alebo pripojenia k internetu

Je povolené pre dvoch alebo viacerých hráčov používať rovnaké zariadenie a/alebo pripojenie k internetu, ak každý hráč ovláda LEN svoj jeden účet (kontaktujte prosím Support Team a informujte ich).
Príklady:
- Môžete mať so súrodencom obdivaja účet na Forge of Empires, za predpokladu, že každý máte prístup iba ku svojmu jedinému účtu.
- Môžete sa prihlásiť do hry zo školy alebo z práce, ale vždy len na svoj jediný účet.

Komunikácia

InnoGames nebude tolerovať žiadne prejavy, ktoré Forge of Empires Team považuje za nelegálny, urážajúci, výhražný, násilný, ohrozujúci život mimo hry, sexuálny, pornografický (aj obrázky či animácie), politicky nekorektný, extrémne pravicový, nábožensky fanatický, ohrozujúci mladistvých, rasistický, podporujúci užívanie nezákonných drôg a alkoholu, alebo inak neprípustný. Nie je povolené ani vkladať rôzne odkazy na vyššie uvedené prejavy. Spam iných hráčov cez správy alebo chat je zakázané a nebude tolerované. Je zakázané vydávať sa za člena FoE Teamu a vynucovať si tak akékoľvek správanie daného hráča v hre.
Príklady:
- Je zakázané používať nevhodné mená.
- Je zakázané uvádzať reklamy na iné hry, zdieľať nevhodný obsah a odkazy na nerelevantné ilegálne web-stránky za účelom zárobku, či uvádzať odkazy na hry iného vydávateľa.
- Je povolené kritizovať hráča a nazývať ho nováčikom v hre (noob, lama) pri použití slušného jazyka a vhodnej formulácie.
- Vyhrážať sa je povolené len v ak sa to viaže na obsah hry a nie na reálny život. Napríklad, napísať hráčovi, že na neho zaútočíte so svojimi jednotkami v hre, ak vám neprispeje bodmi výskumu, je povolené. Avšak, ak niekomu napíšete, že si ho nájdete a ublížite mu ak vám body výskumu neprispeje, porušujete pravidlá a budete prísne potrestaný.
- Používanie len veľkých písmen, opakovaný spam rovnakej správy v chat miestnosti nie je povolené a je považované za nevhodné správanie.
- Žiadame hráčov, aby ako názvy účtov nepoužívali celé email adresy, celé mená alebo telefónne čísla, kvôli vlastnej bezpečnosti a ochrane údajov.
- Vyzývanie iných hráčov na porušovanie pravidiel je prísne zakázané.

Jazyk

Tento Forge of Empires server je slovenskou verziou hry. Je povolené používať slovenský alebo český jazyk v komunikácii. Preto prosíme, aby všetky správy, názvy, profily a iné boli v týchto jazykoch. Je možné použiť aj anglický jazyk v primeranej miere.

Použitie iného jazyka v krátkej formulácii je možné, avšak musí byť uvedený aj preklad do SJ alebo ČJ.

Všetky tickety na support by mali byť v slovenskom alebo českom jazyku, inak si vyhradzujeme právo neodpovedať.


Transfer účtu alebo Diamantov

Nie je povolené hrať na účte z komerčných dôvodov. Nie je povolené predávať, kupovať, vymieňať či ponúkať účty na výmenu za DIamanty, alebo akékoľvek iné benefity. Nie je povolená výmena herných predmetov(tovary, Body výskumu, atď.) za Diamanty alebo réalne benefity mimo hry (peniaze, kupóny, atď.) Účet môže byť vymenený inému majiteľovi zdarma. Je však potrebný predbežný súhlas Support Teamu. Diamanty môžu byť použité len na účte, ktorý ich zakúpil. Prevod Diamantov na iný účet nie je možný.

Boti a Skripty

Je prísne zakázané používanie botov, skriptov alebo iných automatizačných programov.
Príklady:
- Je prísne zakázané používať botov, alebo skripty, ktoré automaticky zbierajú vaše suroviny.
- Je prísne zakázané používať tzv. click-botov, ktoré minimalizujú vaše manuálne kliknutia.
- Je prísne zakázané používať programy,ktoré simulujú prémiové výhody a poskytujú nefér výhodu.

Chyby hry

Každý hráč je povinný nahlásiť kritické chyby priamo Supportu / Forge of Empires Teamu.

Hráč nesmie vedome využívať chybu hry vo svoj prospech. Ak si všimnete hráča, ktorý využíva chybu hry ku svojmu prospechu, musíte ho nahlásiť.

Ak nájdete gramatickú chybu, alebo chybu v preklade, okamžité nahlásenie nie je nutné, avšak budeme radi ak nám to dáte vedieť, za účelom skvalitnenia hry.

Pushing

Ovládanie tzv. push účtu, či vedomi získavanie výhod z takejto akcie je prísne zakázané.

Push účet, je účet, ktorý je hlavne používaný na pomoc inému účtu, ignorovaním ostatných prvkov hry. To znamená, že nie je povolené ovládať účet len za účelom pomoci inému hernému účtu, alebo vedome prijímať výhody alebo inú podporu z takéhoto účtu. Obchody v akejkoľvek podobe (tovary, Body výskumu, atď.), ktoré zahŕňajú viacero svetov nie sú povolené.


Rôzne

Správajte sa prosím slušne a rešpektujte ostatných členov Forge of Empires komunity.

Dodržiavanie pravidiel hry vytvára príjemné a zábavné prostredie pre všetkých.

Administrátori slovenskej verzie Forge of Empires majú právo mať posledné slovo v akomkoľvek prípade narušenia chodu hry, či porušenia pravidiel. Ich interpretácia pravidiel je konečná. Vyhradzujeme si právo vylúčiť z hry kohokoľvek.

Podľa vážnosti priestupku môžu hráči podať odvolanie cez Support systém. Berte prosím na vedomie, že odstránenie herných predmetov z účtu môže byť trestom za porušovanie pravidiel, a že zablokovaným hráčom nevzniká nárok na vrátenie peňazí za nakúpené Diamanty. Ak viete o niekom, kto porušuje pravidlá stačí ho nahlásiť priamo Support teamu.

Vedomé využívanie výhod od hráča, ktorý porušuje pravidlá je prísne zakázané. Vždy všetko podozrivé hláste.

Nevhodné správanie v ticketoch, urážky Support teamu, alebo spam Support systému môže vyústiť do permanentného zablokovania účtu. Pravidlá môžu byť prispôsobené rôznym situáciam za účelom zachovania fair play v hre.

Vymazanie účtu

Herné účty môžu byť vymazané po 30 dňoch neaktivity. Diamanty, ktoré boli zakúpené zostanú na hlavnom účte a nebudú odstránené, ak teda nebude vyžiadané kompletné odstránenie účtu z datábaz.
Posledná úprava pravidiel: 07.09.2015