Raný stredovek

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
  • Legenda k tabuľke:
Small fp.png
Požadované BV
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované tovary
Tech icon.png
Čo získate
Technológia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ema framehouses.png Drevené domy 12 3000 1500 House icon.png
Ema tanning.png Činenie koží 18 1500 3000 Supplie icon.png
Ema premium houses.png Mnohoposchodové domy 20 0 0 House icon.png
Ema casting.png Odlievanie 20 3000 3000 Good icon.png Good icon.png
Ema mounted archers.png Lukostrelec na koni 25 750 1500 28Ebony icon.png22Albaster icon.png Military icon.png
Ema economics.png Ekonomika 26 750 1000 20Rough gems icon.png46Flowers icon.png Cultural icon.png Deco icon.pngOdomyká Predajcu starožitností
Ema apiary.png Včelín 20 3000 5000 Good icon.png
Ema quarries.png Lomy 22 0 6000 Good icon.png Good icon.png
Ema accomodation.png Ubytovanie 25 3000 1000 40Limestone icon.png 34Cypress icon.png Cultural icon.png Deco icon.png
Ema police.png Polícia 26 1500 4000 Road icon.png
Ema mercenaries.png Žoldnieri 26 1250 1500 42Lead ore icon.png 35Grapes icon.png Military icon.png
Ema leatherworking.png Spracovanie kože 29 1500 1250 49Wool icon.png 61Stone icon.png Supplie icon.png
Ema clapboardhouses.png Doskové domy 24 500 2000 35Ebony icon.png 4Granite icon.png House icon.png
Ema heavycavalry.png Ťažká kavaléria 33 4000 7500 Military icon.png
Ema armoredinfantry.png Obrnená pechota 33 4000 3000 Military icon.png
Ema aqueducts.png Akvadukty 16 0 4000 30Limestone icon.png 14Marble icon.png Cultural icon.png Deco icon.png
Ema executions.png Popravy 20 2250 2000 28Wool icon.png 20Honeycombs icon.png Cultural icon.png
Ema croprotations.png Striedanie plodín 29 0 0 Expansion icon.png
Ema physics.png Fyzika 35 1500 3000 40Lead ore icon.png23Bronze icon.png Military icon.png
Ema fertilization.png Hnojenie 22 0 10000 Expansion icon.png
Ema monarchy.png Monarchia 24 0 3000 70Rough gems icon.png30Gold.png Expansion icon.pngAge icon.png
Doba/Éra
Doba bronzová - Doba železná - Raný stredovek - Vrcholný stredovek - Neskorý stredovek - Koloniálny vek - Priemyselná éra - Progresívna doba - Moderná éra - Postmoderá éra - Súčasná éra - Zajtra - Budúcnosť - Arktická budúcnosť - Oceánska budúcnosť - Virtuálna budúcnosť - Kozmický vek Mars

Zhrnutie

Doba/Éra Age icon.png BV Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Small supplie.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný stredovek 505 31 500 63 250
Vrcholný stredovek 733 53 500 194 000
Neskorý stredovek 1 072 155 000 427 500
Koloniálny vek 1 000 115 337 421 870
Priemyselná éra 1 140 303 000 1 495 000
Progresívna doba 1 430 514 111 2 026 111
Moderná éra 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderná éra 1 680 5 030 000 7 120 000
Súčasná éra 1 530 10 025 914 12 351 147
Zajtra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budúcnosť 1 887 21 176 100 29 181 200
Arktická budúcnosť 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánska budúcnosť 9 667 134 800 000 127 400 000
Virtuálna budúcnosť 6 369 233 700 000 262 000 000
Kozmický vek Mars 8 445 250 000 000 180 000 000
Celkom 42 958 733 680 493 707 179 037


Nová éra

S každou novou érou sa zobrazí "gratulačné" okienko, ktoré vám nie len oznámi, čo je nové a čo ešte len príde v ére, ktorú ste práve odomkli, ale získate aj malú odmenu. Nasledujúca tabuľka ukazuje obsah balíčkov, ktoré dostanete pri prechode do danej éry.

Doba bronz. Doba želez. Ranný stred. Vrchol. stred. Neskor. stred. Kolon. vek Priem. éra Progr. doba
MinceIcon coins.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
ZásobySmall supplie.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
BVSmall fp.png 2 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 5 20 40 80 150 250 400 600
Moder. éra Post. éra Súčas. éra Zajtra Budúc. Arktic. bud. Oceán. bud.
MinceIcon coins.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
ZásobySmall supplie.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
BVSmall fp.png 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 900 1250 1600 2200 2400 2600 2800
Kozmický vek Mars
Mince
Icon coins.png
45,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000
BV
Small fp.png
10
Medaile
Small medal.png
3,600