Doba železná

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
  • Legenda k tabuľke:
Small fp.png
Požadované body výskumu
Icon coins.png
Požadované mince
Small supplie.png
Požadované zásoby
Small goods.png
Požadované tovary
Tech icon.png
Odmeny
Technológia
Small fp.png
Icon coins.png
Small supplie.png
Small goods.png
Tech icon.png
Ia rooftilehouses.png Škridlové domy 13 250 100 House icon.png Deco icon.png
Ia architecture.pngArchitektúra 12 0 0 5 Stone icon.png Expansion icon.png GBcontribution icon.png
Ia militia.png Domobrana 14 0 0 8 Grapes icon.png Military icon.png Icon reward daily challenge.png
Ia stockbreeding.png Chov dobytka 12 300 250 Supplie icon.png
Ia processions.png Procesie 13 0 0 12 Flowers icon.png Cultural icon.png Deco icon.png
Ia 13 carpentry.png Opracovávanie 11 600 0 Good icon.png Good icon.png
Ia ironworks.png Železiarne 6 0 1500 Good icon.png
Ia handicraft.png Remeslo 13 1500 0 Good icon.png Good icon.png
Ia agriculture.png Poľnohospodárstvo 11 0 0 30 Cypress icon.png Expansion icon.png
Ia villas.png Chalupa 13 600 1250 House icon.png
Ia archery.png Lukostreľba 13 0 0 16Albaster icon.png Military icon.png
Ia sewerage.png Kanalizácia 5 0 750 15 Flowers icon.png 3 Limestone icon.png Expansion icon.png
Ia butchery.png Mäsiarstvo 16 100 2500 Supplie icon.png
Ia militarytactics.png Vojenská taktika 22 1500 2000 Military icon.png Odomyká PvP súboje
Ia fortification.png Opevnenie 13 0 1400 20 Stone icon.png 4 Ebony icon.png Expansion icon.png Road icon.png
Ia mathematics.png Matematika 20 2000 1500 Military icon.png Odomyká Režim rekonštrukcie
Ia thermae.png Termálne kúpele 17 600 750 21Albaster icon.png 11Wool icon.png Cultural icon.png Deco icon.png
Ia plowing.png Obrábanie pôdy 15 0 0 30Cypress icon.png 13Lead ore icon.png Expansion icon.pngOdomyká Kultúrne usadlosti
Ia chainofcommand.png Systém velenia 17 600 1100 50Grapes icon.png 16Rough gems icon.png Military icon.png
Age icon.png
Doba/Éra
Doba bronzová - Doba železná - Raný stredovek - Vrcholný stredovek - Neskorý stredovek - Koloniálny vek - Priemyselná éra - Progresívna doba - Moderná éra - Postmoderá éra - Súčasná éra - Zajtra - Budúcnosť - Arktická budúcnosť - Oceánska budúcnosť - Virtuálna budúcnosť - Kozmický vek Mars

Zhrnutie

Doba/Éra Age icon.png BV Small fp.png Mince Icon coins.png Zásoby Small supplie.png
Doba kamenná 3 0 0
Doba bronzová 127 2 300 2 300
Doba železná 256 8 050 13 100
Raný stredovek 505 31 500 63 250
Vrcholný stredovek 733 53 500 194 000
Neskorý stredovek 1 072 155 000 427 500
Koloniálny vek 1 000 115 337 421 870
Priemyselná éra 1 140 303 000 1 495 000
Progresívna doba 1 430 514 111 2 026 111
Moderná éra 1 440 1 124 456 3 964 321
Postmoderná éra 1 680 5 030 000 7 120 000
Súčasná éra 1 530 10 025 914 12 351 147
Zajtra 1 620 16 220 100 20 011 100
Budúcnosť 1 887 21 176 100 29 181 200
Arktická budúcnosť 4 054 60 421 125 60 508 138
Oceánska budúcnosť 9 667 134 800 000 127 400 000
Virtuálna budúcnosť 6 369 233 700 000 262 000 000
Kozmický vek Mars 8 445 250 000 000 180 000 000
Celkom 42 958 733 680 493 707 179 037


Nová éra

S každou novou érou sa zobrazí "gratulačné" okienko, ktoré vám nie len oznámi, čo je nové a čo ešte len príde v ére, ktorú ste práve odomkli, ale získate aj malú odmenu. Nasledujúca tabuľka ukazuje obsah balíčkov, ktoré dostanete pri prechode do danej éry.

Doba bronz. Doba želez. Ranný stred. Vrchol. stred. Neskor. stred. Kolon. vek Priem. éra Progr. doba
MinceIcon coins.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
ZásobySmall supplie.png 120 500 1000 2000 3000 5000 7000 9000
BVSmall fp.png 2 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 5 20 40 80 150 250 400 600
Moder. éra Post. éra Súčas. éra Zajtra Budúc. Arktic. bud. Oceán. bud.
MinceIcon coins.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
ZásobySmall supplie.png 12000 15000 18000 21000 24000 28000 32000
BVSmall fp.png 10 10 10 10 10 10 10
MedaileSmall medal.png 900 1250 1600 2200 2400 2600 2800
Kozmický vek Mars
Mince
Icon coins.png
45,000
Zásoby
Small supplie.png
45,000
BV
Small fp.png
10
Medaile
Small medal.png
3,600