Cechové práva

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Správne nastavenie cechových práv je veľmi dôležitou súčasťou spravovania cechu.

Príliš málo práv buď bude nútiť vedenie byť nepretržite online alebo povedie k neaktívnosti cechu, zatiaľ čo príliš veľa práv môže priviesť k anarchii.

Každý cech sa preto musí rozhodnúť, koľko udelených právomocí je pre nich tým najlepším riešením.


Cechové práva
Founder.PNG Zakladateľ cechu môže absolútne všetko. Dokonca môže z cechu vylúčiť iných zakladateľov alebo rozpustiť celý cech. Tiež sú jediními, ktorí môžu ostatným udeliť právo "Vodca".
Leader.PNG Vodca môže robiť všetko okrem práv výlučne popísaných ako práva zakladateľa.
Moderator.PNG Moderátor môže moderovať a vytvárať nové vlákna v cechovom fóre.
Inviter.PNG Pozývateľ môže pozývať nových hráčov do cechu.
Notifier.PNG Toto umožňuje členom cechu posielať hromadné správy celému cechu.
Trusted.PNG Dáva právo umiestňovať a odstraňovať obliehaciu armádu v CvC a takisto odomykať sloty pre obrannú armádu, premiestňovať centrálu a udeliť slobodu sektoru.