Správa cechu

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation


Záložka profilu cechu

Guild Profile EditName.png


Kliknutím na tlačítko „Upraviť profil“ je možné zmeniť názov cechu a jeho avatar.

Popis cechu zmeníte kliknutím na tlačítko „Upraviť popis“.

Majte na pamäti, že popis je „vizitkou“ cechu. To je to, čo láka tých hráčov, ktorí sa po cechu zháňajú. Napíšte ho teda tak, aby bol zaujímavý, ak chcete zaujať nových členov.


Záložka členov cechu

Guild members.PNG

Toto je zoznam členov, v ktorom môžete každému svojmu členovi prideliť a odobrať jeho práva, a to pomocou príslušnej ikonky u jeho mena.


Pre viac podrobností sa pozrite na cechové práva.

Záložka správy cechu

Guild admin.PNG

Túto záložku vidia iba zakladatelia, velitelia a náborári cechu.

Môžete tu vidieť všetkých, ktorí žiadali o miesto vo vašom cechu, rozosielať pozvánky a upraviť formu, akou sa môžu nováčikovia do vášho cechu pridať.