Vytvoriť cech

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Ak chcete založiť nový cech, prejdite do menu cechu a tu kliknite na „Vytvoriť cech“.

Guild admin create.png


Ak vytvárate cech, musíte ho taktiež pomenovať a určiť, akým spôsobom sa budú môcť pripojiť noví členovia. Oboje môže byť zmenené v nastaveniach aj dodatočne.

Create a Guild.JPG

V prípade, že zvolíte "automatické pridanie“, sa žiadajúci hráči stávajú automaticky členmi vášho cechu.

Ak si vyberiete možnosť „Cez žiadosť“, potom si hráč o prijatie musí požiadať a vedenie cechu sa potom rozhoduje, či žiadosť prijme, alebo odmietne.

Akonáhle vyberiete možnosť „Cez pozvánku“, tak cech nebude musieť prijímať akékoľvek žiadosti a budú sa môcť pridať iba tí hráči, ktorých cech sám pozve.

Potom, čo ste cech vytvorili, nezabudnite ešte zájsť do informačného okna a aktualizovať tu informácie.