Vojenské budovy

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

BronzeAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_BronzeAge_ArcheryRange.png

Strelnica strelcov s prakom
430
money.png
Mince
280
supplies.png
Zásoby
size.png
2x3
street.png
1x1
34
population.png
Obyvateľstvo
15
rank.png

armyuniticons_90x90_slinger.jpg

Strelec s prakom / 1 hod.
M_SS_BronzeAge_HopliteBarracks.png

Kasárne bojovníkov
850
money.png
Mince
560
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
47
population.png
Obyvateľstvo
22
rank.png

armyuniticons_90x90_hoplite.jpg

Bojovník / 1 hod.
M_SS_BronzeAge_JavelinerBarracks.png

Kasárne kopijníkov
170
money.png
Mince
110
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
26
population.png
Obyvateľstvo
22
rank.png

armyuniticons_90x90_javeliner.jpg

Kopijník / 20 sek.
M_SS_BronzeAge_SiegeCamp.png

Tábor vrhačov
1 070
money.png
Mince
700
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
56
population.png
Obyvateľstvo
22
rank.png

armyuniticons_90x90_palintona.jpg

Vrhač kameňov / 1 hod.
M_SS_BronzeAge_Stable.png

Stajňa jazdcov
640
money.png
Mince
420
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
56
population.png
Obyvateľstvo
22
rank.png

armyuniticons_90x90_horseman.jpg

Jazdec / 1 hod.

IronAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_IronAge_Archeryrange.png

Strelnica lukostrelcov
2 820
money.png
Mince
2 020
supplies.png
Zásoby
size.png
2x2
street.png
1x1
105
population.png
Obyvateľstvo
16
rank.png

armyuniticons_90x90_archer.jpg

Lukostrelec / 2 hod.
M_SS_IronAge_Legionairebarracks.png

Kasárne legionárov
5 630
money.png
Mince
4 040
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
144
population.png
Obyvateľstvo
36
rank.png

armyuniticons_90x90_legionnaire.jpg

Legionár / 2 hod.
M_SS_IronAge_Militiamanbarracks.png

Kasárne vojakov
1 410
money.png
Mince
1 010
supplies.png
Zásoby
size.png
3x2
street.png
1x1
79
population.png
Obyvateľstvo
24
rank.png

armyuniticons_90x90_militiaman.jpg

Vojak / 2 hod.
M_SS_IronAge_Siegecamp.png

Tábor so strojmi na vrhanie striel
7 040
money.png
Mince
5 050
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
170
population.png
Obyvateľstvo
48
rank.png

armyuniticons_90x90_balista.jpg

Stroj na vrhanie striel / 2 hod.
M_SS_IronAge_Stable.png

Stajňa bojovníkov na koňoch
4 220
money.png
Mince
3 030
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
170
population.png
Obyvateľstvo
48
rank.png

armyuniticons_90x90_mounted_legionnaire.jpg

Bojovník na koni / 2 hod.

EarlyMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_EarlyMiddleAge_Archeryrange.png

Strelnica lukostrelcov na koni
11 050
money.png
Mince
8 570
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
206
population.png
Obyvateľstvo
120
rank.png

armyuniticons_90x90_mounted_bowman.jpg

Lukostrelec na koni / 4 hod.
M_SS_EarlyMiddleAge_Armoredswordsmsanbarracks.png

Kasárne obrnenej pechoty
16 570
money.png
Mince
12 850
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
284
population.png
Obyvateľstvo
90
rank.png

armyuniticons_90x90_armoredswordsman.jpg

Obrnená pechota / 4 hod.
M_SS_EarlyMiddleAge_Siegecamp.png

Tábor katapultov
18 410
money.png
Mince
14 280
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
335
population.png
Obyvateľstvo
90
rank.png

armyuniticons_90x90_catapult.jpg

Katapult / 4 hod.
M_SS_EarlyMiddleAge_Spearmanbarracks.png

Kasárne žoldnierov
7 360
money.png
Mince
5 710
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
155
population.png
Obyvateľstvo
90
rank.png

armyuniticons_90x90_spearman.jpg

Žoldnier / 4 hod.
M_SS_EarlyMiddleAge_Stablecataphract.png

Stajňa ťažkej kavalérie
14 730
money.png
Mince
11 420
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
335
population.png
Obyvateľstvo
120
rank.png

armyuniticons_90x90_cataphract.jpg

Ťažká kavaléria / 4 hod.

HighMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_HighMiddleAge_Archery.png

Strelnica strelcov s kušami
27 160
money.png
Mince
22 660
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
346
population.png
Obyvateľstvo
180
rank.png

armyuniticons_90x90_crossbowman.jpg

Strelec s kušou / 4 hod.
M_SS_HighMiddleAge_Axehammer.png

Kasárne škandinávskych bojovníkov
21 720
money.png
Mince
18 130
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
260
population.png
Obyvateľstvo
180
rank.png

armyuniticons_90x90_axe_hammer_warrior.jpg

Škandinávsky bojovník / 4 hod.
M_SS_HighMiddleAge_Dismountedknight.png

Kasárne ťažkej pechoty
38 020
money.png
Mince
31 720
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
476
population.png
Obyvateľstvo
180
rank.png

armyuniticons_90x90_dismounted_knight.jpg

Ťažká pechota / 4 hod.
M_SS_HighMiddleAge_Siege.png

Tábor obliehacích strojov
43 450
money.png
Mince
36 250
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
563
population.png
Obyvateľstvo
180
rank.png

armyuniticons_90x90_trebuchet.jpg

Obliehací stroj / 4 hod.
M_SS_HighMiddleAge_Stable.png

Stajňa rytierov
32 590
money.png
Mince
27 190
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
563
population.png
Obyvateľstvo
240
rank.png

armyuniticons_90x90_feudal_knight.jpg

Rytier / 4 hod.

LateMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_LateMiddleAge_Archeryrange.png

Strelnica lukostrelcov s dlhým lukom
60 370
money.png
Mince
54 130
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
521
population.png
Obyvateľstvo
270
rank.png

armyuniticons_90x90_longbowman.jpg

Lukostrelec s dlhým lukom / 4 hod.
M_SS_LateMiddleAge_BidenhnderMercenaryBarracks.png

Kasárne bojovníkov s veľkým mečom
48 300
money.png
Mince
43 310
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
391
population.png
Obyvateľstvo
270
rank.png

armyuniticons_90x90_biedenhaender_mercenary.jpg

Bojovník s veľkým mečom / 4 hod.
M_SS_LateMiddleAge_Pikemanbarracks.png

Kasárne kráľovskej gardy
84 520
money.png
Mince
75 780
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
716
population.png
Obyvateľstvo
360
rank.png

armyuniticons_90x90_pikeman.jpg

Kráľovská garda / 4 hod.
M_SS_LateMiddleAge_Siegecamp.png

Tábor delostrelcov
96 590
money.png
Mince
86 610
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
846
population.png
Obyvateľstvo
360
rank.png

armyuniticons_90x90_bombarde.jpg

Delo / 4 hod.
M_SS_LateMiddleAge_Stable.png

Stajňa obrnených rytierov
72 440
money.png
Mince
64 960
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
846
population.png
Obyvateľstvo
480
rank.png

armyuniticons_90x90_imperial_knight.jpg

Obrnený rytier / 4 hod.

ColonialAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_ColonialAge_ArtilleryStables.png

Tábor poľných delostrelcov
107 100
money.png
Mince
102 100
supplies.png
Zásoby
size.png
3x4
street.png
1x1
1 105
population.png
Obyvateľstvo
600
rank.png

armyuniticons_90x90_cannoniers.jpg

Poľné delo / 4 hod.
M_SS_ColonialAge_DragoonStables.png

Stajňa dragúnov
91 800
money.png
Mince
87 500
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
921
population.png
Obyvateľstvo
600
rank.png

armyuniticons_90x90_dragoon.jpg

Dragún / 4 hod.
M_SS_ColonialAge_GrenadierBarracks.png

Kasárne granátnikov
99 500
money.png
Mince
94 800
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 013
population.png
Obyvateľstvo
600
rank.png

armyuniticons_90x90_grenadier.jpg

Granátnik / 4 hod.
M_SS_ColonialAge_MarksmanRange.png

Strelnica mušketierov
76 500
money.png
Mince
72 900
supplies.png
Zásoby
size.png
5x3
street.png
1x1
737
population.png
Obyvateľstvo
750
rank.png

armyuniticons_90x90_marksman.jpg

Mušketier / 4 hod.
M_SS_ColonialAge_RangerEncampment.png

Tábor hraničiarov
84 200
money.png
Mince
80 200
supplies.png
Zásoby
size.png
4x2
street.png
1x1
829
population.png
Obyvateľstvo
400
rank.png

armyuniticons_90x90_ranger.jpg

Hraničiar / 4 hod.

IndustrialAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_IndustrialAge_Military1.png

Strelnica strelcov s puškami
105 000
money.png
Mince
106 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
982
population.png
Obyvateľstvo
900
rank.png

armyuniticons_90x90_rifleman.jpg

Strelec s puškou / 4 hod.
M_SS_IndustrialAge_Military2.png

Tábor poľovníkov
115 000
money.png
Mince
117 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
1 104
population.png
Obyvateľstvo
900
rank.png

armyuniticons_90x90_jaeger.jpg

Poľovník / 4 hod.
M_SS_IndustrialAge_Military3.png

Stajne jazdcov s kopijami
126 000
money.png
Mince
128 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 227
population.png
Obyvateľstvo
1 200
rank.png

armyuniticons_90x90_lancer.jpg

Jazdec s kopijou / 4 hod.
M_SS_IndustrialAge_Military4.png

Továreň na húfnice
136 000
money.png
Mince
138 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
1 350
population.png
Obyvateľstvo
1 200
rank.png

armyuniticons_90x90_howitzer.jpg

Húfnica / 4 hod.
M_SS_IndustrialAge_Military5.png

Továreň na tarasnice
147 000
money.png
Mince
149 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x5
street.png
1x1
1 472
population.png
Obyvateľstvo
1 500
rank.png

armyuniticons_90x90_breech_loader.jpg

Tarasnica / 4 hod.

ProgressiveEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_ProgressiveEra_Military1.png

Tábor ostreľovačov
137 000
money.png
Mince
147 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street.png
1x1
1 260
population.png
Obyvateľstvo
2 700
rank.png

armyuniticons_90x90_sniper.jpg

Ostreľovač / 4 hod.
M_SS_ProgressiveEra_Military2.png

Úrad pre brancov
151 000
money.png
Mince
162 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street.png
1x1
1 420
population.png
Obyvateľstvo
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_conscript.jpg

Branec / 4 hod.
M_SS_ProgressiveEra_Military3.png

Továreň na obrnené autá
164 000
money.png
Mince
176 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
1 580
population.png
Obyvateľstvo
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_armored_car.jpg

Obrnené auto / 4 hod.
M_SS_ProgressiveEra_Military4.png

Továreň na tanky
178 000
money.png
Mince
191 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
1 740
population.png
Obyvateľstvo
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_tank.jpg

Tank / 4 hod.
M_SS_ProgressiveEra_Military5.png

Továreň na muníciu
192 000
money.png
Mince
206 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
1 890
population.png
Obyvateľstvo
3 000
rank.png

armyuniticons_90x90_rf_cannon.jpg

Rýchlopalný kanón / 4 hod.

ModernEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_ModernEra_Military1.png

Stredisko ťažkých zbraní
183 000
money.png
Mince
194 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
1 570
population.png
Obyvateľstvo
4 000
rank.png

armyuniticons_90x90_bazooka.jpg

Bazuka tím / 4 hod.
M_SS_ModernEra_Military2.png

Výsadkársky tábor
201 000
money.png
Mince
213 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x3
street.png
1x1
1 760
population.png
Obyvateľstvo
3 750
rank.png

armyuniticons_90x90_paratrooper.jpg

Výsadkár / 4 hod.
M_SS_ModernEra_Military3.png

Kasárne mechanizovanej pechoty
219 000
money.png
Mince
233 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
1 960
population.png
Obyvateľstvo
5 000
rank.png

armyuniticons_90x90_mech_infantry.jpg

Mechanizovaná pechota / 4 hod.
M_SS_ModernEra_Military4.png

Továreň na bojové tanky
238 000
money.png
Mince
252 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 160
population.png
Obyvateľstvo
6 000
rank.png

armyuniticons_90x90_battle_tank.jpg

Bojový tank / 4 hod.
M_SS_ModernEra_Military5.png

Továreň mechanizovaného delostrelectva
256 000
money.png
Mince
271 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
2 350
population.png
Obyvateľstvo
5 000
rank.png

armyuniticons_90x90_mech_artillery.jpg

Mechanizované delostrelectvo / 4 hod.

PostModernEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_PostModernEra_Military1.png

Závod na výrobu raketových delostreleckých zbraní
330 000
money.png
Mince
347 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street_required.png
2x2
2 800
population.png
Obyvateľstvo
7 200
rank.png

armyuniticons_90x90_rocket_artillery.jpg

Raketové delostrelectvo / 4 hod.
M_SS_PostModernEra_Military2.png

Tábor komanda
236 000
money.png
Mince
248 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
1 900
population.png
Obyvateľstvo
6 400
rank.png

armyuniticons_90x90_commando.jpg

Komando / 4 hod.
M_SS_PostModernEra_Military3.png

Závod na výrobu obrnených transportérov
283 000
money.png
Mince
297 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
2 400
population.png
Obyvateľstvo
8 000
rank.png

armyuniticons_90x90_infantry_fighting_vehicle.jpg

BVP / 4 hod.
M_SS_PostModernEra_Military4.png

Závod na výrobu univerzálnych tankov
306 000
money.png
Mince
322 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 600
population.png
Obyvateľstvo
9 600
rank.png

armyuniticons_90x90_universal_tank.jpg

Univerzálny tank / 4 hod.
M_SS_PostModernEra_Military5.png

Guľometná strelnica
259 000
money.png
Mince
272 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x7
street.png
1x1
2 100
population.png
Obyvateľstvo
8 400
rank.png

armyuniticons_90x90_automatic_rifleman.jpg

Čata s ťažkým guľometom / 4 hod.

ContemporaryEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_ContemporaryEra_Military1.png

Centrum zásahového tímu
312 000
money.png
Mince
327 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street.png
1x1
2 100
population.png
Obyvateľstvo
7 200
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_strike_team.jpg

Zásahový tím / 4 hod.
M_SS_ContemporaryEra_Military2.png

Továreň protivzdušnej obrany
343 000
money.png
Mince
359 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
2 600
population.png
Obyvateľstvo
12 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_aa_vehicle.jpg

Protilietadlové vozidlo / 4 hod.
M_SS_ContemporaryEra_Military3.png

Základňa pre útočnú helikoptéru
375 000
money.png
Mince
392 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
2 800
population.png
Obyvateľstvo
12 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_attack_helicopter.jpg

Útočná helikoptéra / 4 hod.
M_SS_ContemporaryEra_Military4.png

Továreň na útočné tanky
406 000
money.png
Mince
425 000
supplies.png
Zásoby
size.png
7x4
street_required.png
2x2
2 400
population.png
Obyvateľstvo
16 800
rank.png

armyuniticons_90x90_assault_tank.jpg

Útočný tank / 4 hod.
M_SS_ContemporaryEra_Military5.png

Továreň na balistické rakety
437 000
money.png
Mince
457 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x6
street_required.png
2x2
3 100
population.png
Obyvateľstvo
10 800
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_missile_artillery.jpg

Balistická raketa / 4 hod.

TomorrowEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_TomorrowEra_Military1.png

Protimateriálový rozsah
527 000
money.png
Mince
504 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x5
street.png
1x1
3 300
population.png
Obyvateľstvo
15 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_anti_material_sniper.jpg

Antimateriálový odstreľovač / 4 hod.
M_SS_TomorrowEra_Military2.png

Továreň na obrnené vozidlá Ultra AP
486 000
money.png
Mince
462 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street_required.png
2x2
3 500
population.png
Obyvateľstvo
16 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_ultra_ap.jpg

Obrnené vozidlo Ultra AP / 4 hod.
M_SS_TomorrowEra_Military3.png

Továreň na mikrovlnné zbrane
405 000
money.png
Mince
378 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
2 400
population.png
Obyvateľstvo
25 000
rank.png

4 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_mobile_microwave_gun.jpg

Mobilná mikrovlnná zbraň / 4 hod.
M_SS_TomorrowEra_Military4.png

Základňa pre bojové bezpilotné lietadlá
446 000
money.png
Mince
546 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x3
street_required.png
2x2
3 000
population.png
Obyvateľstvo
12 000
rank.png

armyuniticons_90x90_combat_drone.jpg

Bojové bezpilotné lietadlo / 4 hod.
M_SS_TomorrowEra_Military5.png

Továreň na neviditeľné tanky
365 000
money.png
Mince
420 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
2 700
population.png
Obyvateľstvo
24 000
rank.png

4 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_stealth_tank.jpg

Neviditeľný tank / 4 hod.

FutureEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_FutureEra_Military1.png

Závod na výrobu vonkajších kostier
740 000
money.png
Mince
729 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
6 300
population.png
Obyvateľstvo
32 000
rank.png

5 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_exo_soldier.jpg

Vojak s vonkajšou kostrou / 4 hod.
M_SS_FutureEra_Military2.png

Vysunuté satelitné stredisko
635 000
money.png
Mince
625 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
5 900
population.png
Obyvateľstvo
40 000
rank.png

5 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_sat_uplink_unit.jpg

Satelitný pozorovateľ / 4 hod.
M_SS_FutureEra_Military3.png

Základňa letky drónov
529 000
money.png
Mince
521 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street_required.png
2x2
4 500
population.png
Obyvateľstvo
25 600
rank.png

armyuniticons_90x90_drone_swarm.jpg

Letka drónov / 4 hod.
M_SS_FutureEra_Military4.png

Základňa pre vznášajúce sa tanky
582 000
money.png
Mince
573 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x5
street_required.png
2x2
5 000
population.png
Obyvateľstvo
48 000
rank.png

5 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_hover_tank.jpg

Vznášajúci sa tank / 4 hod.
M_SS_FutureEra_Military5.png

Batéria koľajových diel
687 000
money.png
Mince
677 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x3
street_required.png
2x2
5 400
population.png
Obyvateľstvo
28 800
rank.png

5 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_rail_gun_unit.jpg

Koľajové delo / 4 hod.

ArcticFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_ArcticFuture_Military1.png

Náhradná zostava
708 000
money.png
Mince
692 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x4
street.png
1x1
5 800
population.png
Obyvateľstvo
38 400
rank.png

armyuniticons_90x90_surrogate_soldier.jpg

Náhradný vojak / 4 hod.
M_SS_ArcticFuture_Military2.png

Garáž nájazdníkov-prieskumníkov
544 000
money.png
Mince
532 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x6
street_required.png
2x2
4 500
population.png
Obyvateľstvo
43 200
rank.png

armyuniticons_90x90_recon_raider.jpg

Nájazdník-prieskumník / 4 hod.
M_SS_ArcticFuture_Military3.png

Továreň na bojové pevnosti
599 000
money.png
Mince
586 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x6
street_required.png
2x2
4 900
population.png
Obyvateľstvo
72 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_battle_fortress.jpg

Bojová pevnosť / 4 hod.
M_SS_ArcticFuture_Military4.png

Základňa pre dračie bezpilotné lietadlá
708 000
money.png
Mince
665 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
5 100
population.png
Obyvateľstvo
60 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_dragon_drone.jpg

Dračie bezpilotné lietadlo / 4 hod.
M_SS_ArcticFuture_Military5.png

Plazmová strelnica
544 000
money.png
Mince
586 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
5 300
population.png
Obyvateľstvo
57 600
rank.png

7 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_plasma_artillery.jpg

Plazmové delostrelectvo / 4 hod.
M_SS_ArcticFuture_Military6.png

Hangár pre Behemoth
762 000
money.png
Mince
665 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x6
street_required.png
2x2
4 700
population.png
Obyvateľstvo
86 400
rank.png

6 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_behemoth.jpg

Behemoth / 4 hod.

OceanicFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_OceanicFuture_Military1.png

Hydroelektrické zariadenie
817 000
money.png
Mince
719 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street.png
1x1
5 000
population.png
Obyvateľstvo
60 000
rank.png

armyuniticons_90x90_hydroelectric_eel.jpg

Hydroelektrický úhor / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military10.png

Silo medúz
969 000
money.png
Mince
788 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
8 000
population.png
Obyvateľstvo
72 000
rank.png

armyuniticons_90x90_medusa.jpg

Medúza / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military2.png

Prístav pre krížniky
871 000
money.png
Mince
681 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
5 600
population.png
Obyvateľstvo
72 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sub_cruiser.jpg

Podvodný krížnik / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military3.png

Laboratórium typu C.R.A.B.
914 000
money.png
Mince
745 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
6 000
population.png
Obyvateľstvo
75 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_crab_mech.jpg

Mech typu C.R.A.B. / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military4.png

Dok pre korytveže
626 000
money.png
Mince
660 000
supplies.png
Zásoby
size.png
7x3
street_required.png
2x2
5 100
population.png
Obyvateľstvo
63 000
rank.png

7 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_turturret.jpg

Korytveža / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military5.png

Mantový záliv
898 000
money.png
Mince
788 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
6 300
population.png
Obyvateľstvo
72 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_manta.jpg

Manta / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military6.png

Nautilova základňa
909 000
money.png
Mince
772 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x5
street_required.png
2x2
6 100
population.png
Obyvateľstvo
90 000
rank.png

7 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_nautilus.jpg

Nautilus / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military7.png

Depo chobotníc
795 000
money.png
Mince
708 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
6 900
population.png
Obyvateľstvo
60 000
rank.png

armyuniticons_90x90_octopod.jpg

Chobotnica / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military8.png

Hangár pre scimitary
762 000
money.png
Mince
767 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x7
street.png
1x1
7 200
population.png
Obyvateľstvo
63 000
rank.png

armyuniticons_90x90_scimitar.jpg

Scimitar / 4 hod.
M_SS_OceanicFuture_Military9.png

Roj vetroňov
925 000
money.png
Mince
852 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
7 800
population.png
Obyvateľstvo
75 000
rank.png

armyuniticons_90x90_gliders.jpg

Vetrone / 4 hod.

VirtualFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_VirtualFuture_Military1.png

Dojo
1 206 000
money.png
Mince
1 179 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
7 900
population.png
Obyvateľstvo
100 000
rank.png

armyuniticons_90x90_augmented_samurai.jpg

Vylepšený samuraj / 4 hod.
M_SS_VirtualFuture_Military2.png

Skrytá škola
1 206 000
money.png
Mince
1 163 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street.png
1x1
8 000
population.png
Obyvateľstvo
100 000
rank.png

8 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_ninja.jpg

Nindža / 4 hod.
M_SS_VirtualFuture_Military3.png

Továreň na bojové roboty
1 045 000
money.png
Mince
892 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x5
street_required.png
2x2
7 700
population.png
Obyvateľstvo
80 000
rank.png

armyuniticons_90x90_ronin_bot.jpg

Róninský bot / 4 hod.
M_SS_VirtualFuture_Military4.png

Strelnica raketového delostrelectva
1 085 000
money.png
Mince
931 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
9 700
population.png
Obyvateľstvo
96 000
rank.png

8 %
att_boost_attacker.png

armyuniticons_90x90_rocket_troop.jpg

Jednotka raketového delostrelectva / 4 hod.
M_SS_VirtualFuture_Military5.png

Škola bojových mníchov
1 085 000
money.png
Mince
931 000
supplies.png
Zásoby
size.png
3x3
street.png
1x1
9 700
population.png
Obyvateľstvo
36 000
rank.png

6 %
def_boost_defender.png

armyuniticons_90x90_warrior_monk.jpg

Bojový mních / 4 hod.

SpaceAgeMars

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_SpaceAgeMars_Military1.png

Výrobňa ostreľovacích botov
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x4
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
130 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sniperbot.jpg

Ostreľovací bot / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeMars_Military2.png

Kasárne vesmírnej pechoty
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
162 500
rank.png

armyuniticons_90x90_space_marine.jpg

Vesmírna pechota / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeMars_Military3.png

Dóm sentinelov
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
156 000
rank.png

armyuniticons_90x90_sentinel.jpg

Sentinel / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeMars_Military4.png

Stanica oceľových strážcov
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x7
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
182 000
rank.png

armyuniticons_90x90_steel_warden.jpg

Oceľový strážca / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeMars_Military5.png

Výrobňa Tesiel
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
4x6
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
156 000
rank.png

armyuniticons_90x90_tesla_walker.jpg

Tesla / 4 hod.

SpaceAgeAsteroidBelt

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military1.png

Výrobňa pásových laserových diel
1 538 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x6
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
270 000
rank.png

armyuniticons_90x90_belt.jpg

Pásové laserové delo / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military2.png

Strelnica klincovačiek
1 743 000
money.png
Mince
1 277 000
supplies.png
Zásoby
size.png
6x4
street_required.png
2x2
17 300
population.png
Obyvateľstvo
216 000
rank.png

armyuniticons_90x90_nail_storm.jpg

Klincovačka / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military3.png

Depo vŕtačov
1 436 000
money.png
Mince
1 572 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
14 000
population.png
Obyvateľstvo
225 000
rank.png

armyuniticons_90x90_drill_ranger.jpg

Vŕtač / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military4.png

Parkovisko lietajúcich rozbíjačov
1 641 000
money.png
Mince
1 473 000
supplies.png
Zásoby
size.png
7x4
street_required.png
2x2
13 000
population.png
Obyvateľstvo
252 000
rank.png

armyuniticons_90x90_hover_hammer.jpg

Lietajúci rozbíjač / 4 hod.
M_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Military5.png

Výrobňa drvičov
1 538 000
money.png
Mince
1 621 000
supplies.png
Zásoby
size.png
5x5
street_required.png
2x2
15 100
population.png
Obyvateľstvo
225 000
rank.png

armyuniticons_90x90_shredder.jpg

Drvič / 4 hod.