Syntetizátory

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Len čo vaša posádka opustí Červenú planétu a začne hľadať nové výzvy v Páse asteroidov, už sa nebudete môcť vrátiť do svojej kolónie alebo si pozrieť povrch Marsu. Ak chcete pokračovať vo výrobe marťanských tovarov, môžete si vo svojom hlavnom meste postaviť syntetizátory, ktoré vám budú marťanské tovary vyrábať doma.

To isté platí aj pri prechode do Kozmického veku Venuša a ďalších. Už nebudete môcť z mapy zbierať asteroidový ľad a preto budete musieť vo svojom hlavnom meste používať nové syntetizátory, aby ste získali asteroidový ľad a mohli vyrábať tovary z Pásu asteroidov. V Kozmickom veku Mesiac Jupitera budete musieť postaviť syntetizátory na produkciu venušanských tovarov a v Kozmickom veku Titan budete musieť postaviť syntetizátory na produkciu tovarov z Mesiaca Jupitera a Neznámej DNA.

Nižšie nájdete prehľad rôznych syntetizátorov tovarov.

Kozmický vek: Pás asteroidov

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods10-8373406e6.png

Syntetizátor fúzneho reaktora
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
1
fusion_reactors-36cfeaee4.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods6-5c1ec2b92.png

Syntetizátor biotechnologických jednotiek
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
1
biotech_crops-4b6776899.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods7-caccc8ec2.png

Syntetizátor marťanských mikróbov
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
1
mars_microbes-d8d2ab899.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods8-b95a16ca7.png

Syntetizátor superzliatin
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
1
superalloys-ba3ac5ae1.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Goods9-75a4766ec.png

Syntetizátor mazív
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
1
lubricants-ac936623e.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_SpecialGoods1-377ced6ba.png

Syntetizátor marťanskej rudy
450 000
money-ecd40aa19.png
Mince
900 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
7 900
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
81 000
rank-57652d887.png
10
mars_ore-865b35af7.png
/ 4 hod.

Kozmický vek: Venuša

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
G_SS_SpaceAgeVenus_Goods10-2a4c76e4e.png

Syntetizátor spracovaných materiálov
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
1
processed_material-98ea5ffc2.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeVenus_Goods6-fa4384006.png

Syntetizátor brómu
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
1
bromine-3540feb70.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeVenus_Goods7-d4b389c84.png

Syntetizátor tekutých zlúčenín
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
1
compound_fluid-f97f61814.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeVenus_Goods8-e79929ae4.png

Syntetizátor nikla
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
1
nickel-e95e8d4a5.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeVenus_Goods9-2b31c5184.png

Syntetizátor platinových kryštálov
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
1
platinum_crystals-281d38288.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeVenus_SpecialGoods1-864abc052.png

Syntetizátor asteroidového ľadu
550 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 000 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
7 900
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
94 500
rank-57652d887.png
10
asteroid_ice-c70305494.png
/ 4 hod.

Kozmický vek: Mesiac Jupitera

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Goods10-1a67744e6.png

Syntetizátor žiarivých chalúh
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
1
glowing_seaweed-7a48bd82f.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Goods6-df02d4a1d.png

Syntetizátor sójových proteínov
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
1
soy_proteins-c8a51cbc3.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Goods7-c6ccff074.png

Syntetizátor mikrozelených doplnkov
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
1
microgreen_supplement-a64cac847.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Goods8-23d2f7763.png

Syntetizátor bylinkových zákuskov
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
1
herbal_snack-4ba04e920.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Goods9-1df8ab170.png

Syntetizátor cukrových kryštálov
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
5 640
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
1
sugar_crystals-3072237ae.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeJupiterMoon_SpecialGoods1-6e62c8c5d.png

Syntetizátor venušanského uhlíka
650 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 200 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
8 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
108 000
rank-57652d887.png
10
venus_carbon-2d2d213d9.png
/ 4 hod.

Kozmický vek: Titan

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
G_SS_SpaceAgeTitan_Goods10-b0b1eff5f.png

Pokročilý syntetizátor údajov o DNA
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
1
advanced_dna_data-a54ed1ee2.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeTitan_Goods6-f902b3b6b.png

Syntetizátor červených rias
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
1
red_algae-c638c888f.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeTitan_Goods7-5e29e8b51.png

Syntetizátor biologických organizmov
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
1
bio_creatures-0980e4a13.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeTitan_Goods8-8fd38b46e.png

Syntetizátor topologických záznamov
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
1
topological_records-775e88e78.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeTitan_Goods9-c8663743d.png

Syntetizátor vylepšených Porifer
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
6 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
1
enhanced_porifera-a6c0405fb.png
/ 4 hod.
G_SS_SpaceAgeTitan_SpecialGoods1-2642c66f1.png

Syntetizátor neznámej DNA
850 000
money-ecd40aa19.png
Mince
1 600 000
supplies-660dd9d0f.png
Zásoby
size-5ae5e0c1b.png
3x3
street_required-0e6b0551e.png
2x2
9 500
population-e6f83cb5e.png
Obyvateľstvo
117 000
rank-57652d887.png
10
unknown_dna-c77c7f6cd.png
/ 4 hod.