Aplikácia - vpravo dole

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pravé dolné menu

Smallicon app.png
Pre jeho zobrazenie klepnite na šípku.
Allsocial app.png
Zľava doprava

Správy

Message app.jpg

Táto záložka predstavuje vaše centrum správ, v ktorom môžete otvárať svoje cechové konverzácie, prijímať správy a odpovedať na ne.

Druhá záložka je určená pre vytváranie nových správ.

Sendmessage app.jpg

Cechové expedície

Expedície sú funkcie cechov - aby ste sa mohli expedície zúčastniť, tak musíte byť jeho členom. Vyjednávaním alebo vybojovaním si musíte presekať cestu džunglou, za čo nedostanete odmeny iba pre seba, ale aj silu pre svoj cech.

Expedition.jpg
Ge app.jpg
Geranking app.jpg
Pre viac informácií o cechových expedícií kliknite sem.

Cech

Týmto môžete otvoriť okno svojho cechu, ktorý potom môžete spravovať.

Guildprofile.jpg

Na prvej záložke uvidíte profil cechu a jeho členov.

Guildprofile.jpg Guildlevel.jpg Guildstock.jpg

Vidieť podrobnosti o cechu a spravovať ho môžete v celkom troch záložkách. V tej prvej môžete vidieť a upravovať profil cechu. V tej druhej záložke pre zmenu uvidíte úroveň svojho cechu, a to spoločne s aktuálnou silou a bonusmi. Nakoniec prichádza na radu tretia záložka, v ktorej sa nachádza pokladnica cechu, do ktorej tu môžete prispievať.

Guildplayer.jpg

Poklepaním na 3 lišty vľavo hore budete môcť svoj cech spravovať alebo ho opustiť. Klepnutím na člena cechu sa otvorí menu, cez ktoré s ním ide interagovať alebo mu môžte zmeniť jeho práva v cechu či titul.

Guildoption.jpg
Guildadmin.jpg

V okne správy cechu je možné upravovať mu vlajku (klepnutím na ňu), ďalej taktiež názov a popis alebo pozmeniť spôsob, akým sa môžu hráči do cechu pridať, či tu taktiež môžete spravovať pozvánky/žiadosti o prijatie do cechu.

Guilddelete.jpg

Cech môžete rozpustiť poklepaním na tri prúžky vľavo hore.

Veľkolepé budovy

GB app.jpg

Sem môžete zájsť, ak sa chcete pozrieť, aké plánky ste doposiaľ získali. Rovnako môžete kliknúť na popis veľkolepých budov (modrý otáznik), ktoré vám potom ukážu o danej budove viac informácii.

Poznámka: Klepnutím na obrázok veľkolepej budovy sa vám otvorí podrobnejší popis a ukáže sa taktiež tovar potrebný na umiestnenie tejto budovy do vášho mesta.


GBcontrib app.jpg

Záložka so zoznamom príspevkov vám vypíše všetky veľkolepé budovy, na ktoré ste už prispeli.


GBplayer app.jpg

Môžete taktiež investovať určití počet výskumných bodov priamo na veľkolepú budovu vo svojom susedstve/cechu/u svojho priateľa. Navštívite daného hráča a klepnete na dotyčnú veľkolepú budovu, čím ju otvoríte.


Sociálna lišta

Táto lišta sa otvorí klepnutím na štvorec s tromi postavami. Prvá lišta s tromi šípkami smerom hore je susedstvo. Klepnutím na svoj portrét ho môžete zmeniť. Ak klepnete na portrét hráča, budete s ním môcť interagovať. Behom návštevy miest iných hráčov im môžete motivovať, zdokonalovať a rabovať (ak ste proti dotyčnému bojovali a porazili ho) akúkoľvek z jeho budov. Ak kliknete na motiváciu či zdokonalenie, ta si môžete vybrať akúkoľvek budovu, ktorá má nad sebou šedivú hviezdu. a podla toho ju motivovať alebo zdokonaliť.

Druhá záložka s ikonou štítu zobrazuje členov vášho cechu. Ak nie ste členom žiadneho, tak tu budú namiesto členov zobrazené priamo cechy.


Friend app.jpg

Tretia záložka s ikonou dvoch osôb označuje vás a zoznam vašich priateľov, kde je možné priateľstvá prijímať, prípadne ich zrušiť.

Findfriend app.jpg