Rebríček hráčov

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Rank2.png Základy

Vaše body v rebríčku pozostávajú z:

Bodov za súboje
Do rebríčka sa započítajú všetky body za všetky vaše súboje.
Použitia tovarov
Vždy, keď použijete tovary jeho bodová hodnota bude pripočítaná k celkovému hodnoteniu (strom výskumu, Veľkolepé budovy,Vyjednávanie v sektoroch, atď.). Jedinú výnimku tvorí obchodovanie. Použitie tovarov v obchodovaní sa do rebríčka nezapočítava (aby sa predišlo možnému zneužitiu). Bodová hodnota tovarov závisí od éry, z ktorej tovary pochádzajú (čím vyššia éra, tým vyššia bodová hodnota).
Bodov budov
Všetky budovy v hre majú svoju bodovú hodnotu, ktorá vychádza z ich rozlohy, éry a typu (špeciálne a prémiové budovy majú bodovú hodnotu o niečo vyššiu než ostatné obyčajné budovy).

Bodová hodnota Veľkolepých budov pozostáva z:

  • Štandardnej hodnoty budovy – hodnota obyčajnej budovy z rovnakej éry a rovnakej rozlohy.
  • Hodnoty tovarov nevyhnutných na jej postavenie.
  • Hodnoty bodov výskumu, ktoré boli do budovy investované od momentu postavenia až po súčasnú úroveň (suma bodov výskumu).

Rank3.png Podrobnosti

Nižšie nájdete detailné vysvetlenie každého koeficientu.

Rank4.png Body za súboje

Množstvo bodov za súboje, ktoré sa zaráta do rebríčka sa rovná:

Získané body za súboje / 50

Započítajú sa všetky súboje bez výnimky. Samozrejme, ak súboj prehráte alebo súboj skončí s hodnotou 0 (na vašej strane je väčšia strata ako ste spôsobili súperovi), nedostanete žiadne body do rebríčka.

Rank5.png Použitie tovarov

Tovary majú odlišnú bodovú hodnotu v závislosti od éry, z ktorej pochádzajú. Čím vyššia je éra, tým hodnotnejšie sú jej tovary. Každý tovar má svoju základnú hodnotu.
Pretvorené tovary majú svoju základnú hodnotu + hodnotu tovarov použitých na ich výrobu. Obdobne dvakrát pretvorené tovary majú svoju vlastnú hodnotu + hodnotu zodpovedajúceho pretvoreného tovaru.
Prehľad hodnôt nájdete v tabuľke nižšie:

Doba / éra Age icon.png Hodnota
Doba bronzová 2.5
Doba železná 3
Ranný stredovek 3.5
Vrcholný stredovek 4
Neskorý stredovek 4.5
Koloniálny vek 5
Priemyselná éra 5.5
progresívna éra 6
Moderná éra 11.5
Postmoderná éra 12.5
Súčasnosť 13.5
Zajtra 19
Budúcnosť 21
Arktická budúcnosť 22.5
Prométeum 42
Budúcnosť oceánov 29
Orichalkum 42

Základná hodnota začína na 2.5 v Dobe bronzovej a s každou ďalšou érou sa zvyšuje o 0,5. Počnúc Modernou érou začínajú pretvorené tovary, takže hodnota týchto tovarov v sebe zahŕňa hodnotu zodpovedajúceho nepretvoreného tovaru (napríklad pre Modernú éru je základná hodnota 6,5 + základná hodnota Koloniálneho veku 5 = celková hodnota 11,5). Počnúc érou Zajtra začínajú dvakrát pretvorené tovary (základná hodnota Zajtra je 8 + hodnota pretvorených tovarov v Modernej ére = celková hodnota 19,5).

Rank6.png Body budov

Body za budovu sa pripočítavajú v momente, keď budovu umiestnite vo vašom meste. Keď budovu odstránite, jej bodová hodnota sa z vášho hodnotenia odráta. Spôsob výpočtu bodov Veľkolepých budov sa odlišuje od výpočtu bodov klasických budov.

Rank7.png Mestské budovy

Vzorec pre výpočet bodov do rebríčka je nasledovný:

šírka x dĺžka x koeficient typu budovy x koeficient éry budovy

Zatiaľ čo šírka a dĺžka budovy sú všetkým jasné, koeficienty si musíme vysvetliť bližšie:

Koeficient typu budovy
Väčšina budov má koeficient 1. Diamantové budovy a špeciálne budovy (z úloh) majú koeficient 2 (jedna budova nemôže byť súčasne aj diamantovou aj špeciálnou). Radnica má najvyšší koeficient 3.
Toto v podstate znamená, že diamantové budovy a špeciálne budovy sú dvakrát hodnotnejšie, než klasické budovy z danej éry.

*Kláštory sa považujú za špeciálnu budovu, preto majú koeficient 2

Koeficient veku
Koeficient veku Age icon.png Hodnota
Doba kamenná 2
Doba bronzová 2.5
Doba železná 4
Ranný stredovek 10
Vrcholný stredovek 20
Neskorý stredovek 30
Koloniálny vek 50
Priemyselná éra 100
progresívna éra 150
Moderná éra 250
Postmoderná éra 400
Súčasnosť 600
Zajtra 1 000
Budúcnosť 1 600
Arktická budúcnosť 2 400
Budúcnosť oceánov 3 000
Žiaden vek (1) 100
Pohyblivá éra (2) Hodnota sa mení v závislosti od éry, v ktorej práve sú.
Všetky éry (3) 20


(1) Žiaden vek. Existujú len dve budovy bez priradenej éry: Hvezdáreň a Chrám relikvií.
(2) Pohyblivá éra. Napríklad úkryt Šampióna.
(3) Všetky éry. Napríklad Veža víťazstva alebo Studňa želaní.
Príklad
Chalupa z Doby železnej má hodnotu 16, pretože má rozlohu 2x2, je to obyčajná budova a pochádza z doby železnej. Po dosadení do vzorca dostaneme:
šírka x dĺžka x koeficient typu budovy x koeficient éry budovy
2*2*1*4=16

Rank8.png Veľkolepé budovy

Hodnota Veľkolepých budov sa určuje odlišne. Vzorec:

Hodnota klasickej budovy y daného veku s rovnakou rozlohou + Hodnota tovarov potrebných na postavenie budovy v meste + hodnota bodov výskumu nevyhnutných na dosiahnutie súčasnej úrovne VB.

Príklad
Postavenie Diovej sochy pridá 390 bodov, pretože:
  1. Hodnota budovy s rovnakou rozlohou a z rovnakej éry je 3*2*1*2,5 = 15
  2. Hodnota tovarov potrebných na jej postavenie je 150*2,5 = 375
  3. Hodnota Bodov výskumu potrebných na dosiahnutie súčasnej úrovne je 0, pretože sa zatiaľ žiadne body neinvestovali.
Akonáhle vaša Diova socha dosiahne úroveň 1, zvýši sa vaše hodnotenie o 600 bodov, pretože investujete 40 bodov výskumu. 1 bod výskumu = 15 bodov do rebríčka.


Prosím, majte na pamäti, že všetky body za VB sa vám odrátajú akonáhle ju z vášho mesta odstránite. (platí to pre body z investovaných bodov výskumu ako aj pre body z tovarov na postavenie VB).

Rank10.png Zaokrúhľovanie

Môže sa stať, že počet vašich bodov nebude celé číslo. Napríklad počet vašich bodov je 100 a vy prispejete 3 gumy do cechovej pokladnice. Výsledok je 116,5 bodov, pretože Guma je tovar z Priemyselnej éry a jej hodnota je 5,5 (3x5,5 = 16,5). Aj keď máte v skutočnosti 116,5 bodov, v hre sa zobrazí len 116 bodov. Dôvodom je naše rozhodnutie nezobrazovať desatinné čísla, pretože je to technicky jednoduchšie, než používať matematicky správne zaokrúhľovanie (a navyše to nepotrebuje žiadnu pamäť a má nižšiu chybovosť). Samozrejme správne číslo je vždy uložené v databáze a vašich 0,5 bodov sa nestratí. Akonáhle získate druhých 0,5 bodov, tak sa číslo v rebríčku zobrazí správne.