Radnica

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Doba kamenná

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_StoneAge_Townhall.png

Radnica (Doba kamenná)
size.png
7x6
street.png
1x1
250
money.png
/ 1 d.

Doba bronzová

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_BronzeAge_Townhall.png

Radnica (Doba bronzová)
size.png
7x6
street.png
1x1
500
money.png
/ 1 d.

Doba železná

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IronAge_Townhall.png

Radnica (Doba železná)
size.png
7x6
street.png
1x1
1 500
money.png
/ 1 d.

Raný stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_EarlyMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Raný stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
2 500
money.png
/ 1 d.

Vrcholný stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_HighMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Vrcholný stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
4 000
money.png
/ 1 d.

Neskorý stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_LateMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Neskorý stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
6 000
money.png
/ 1 d.

Koloniálny vek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ColonialAge_Townhall.png

Radnica (Koloniálny vek)
size.png
7x6
street.png
1x1
9 000
money.png
/ 1 d.

Priemyselná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IndustrialAge_Townhall.png

Radnica (Priemyselná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
12 000
money.png
/ 1 d.

Progresívna éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ProgressiveEra_Townhall.png

Radnica (Progresívna éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
16 000
money.png
/ 1 d.

Moderná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ModernEra_Townhall.png

Radnica (Moderná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
20 000
money.png
/ 1 d.

Postmoderná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_PostModernEra_Townhall.png

Radnica (Postmoderná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
25 000
money.png
/ 1 d.

Súčasná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ContemporaryEra_Townhall.png

Radnica (Súčasná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
30 000
money.png
/ 1 d.

Éra zajtrajška

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_TomorrowEra_Townhall.png

Radnica (Éra zajtrajška)
size.png
7x6
street.png
1x1
36 000
money.png
/ 1 d.

Éra budúcnosti

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_FutureEra_Townhall.png

Radnica (Éra budúcnosti)
size.png
7x6
street.png
1x1
42 000
money.png
/ 1 d.

Arktická budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ArcticFuture_Townhall.png

Radnica (Arktická budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
49 000
money.png
/ 1 d.

Oceánska budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_OceanicFuture_Townhall.png

Radnica (Oceánska budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
56 000
money.png
/ 1 d.

Virtuálna budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_VirtualFuture_Townhall.png

Radnica (Virtuálna budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
68 000
money.png
/ 1 d.

Kozmický vek Mars

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeMars_Townhall.png

Radnica (Kozmický vek Mars)
size.png
7x6
street.png
1x1
120 000
money.png
/ 1 d.

Kozmický vek Pás asteroidov

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Townhall.png

Radnica (Kozmický vek Pás asteroidov )
size.png
7x6
street.png
1x1
150 000
money.png
/ 1 d.