Radnica

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Doba kamenná

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_StoneAge_Townhall-4d62d1d6b.png

Radnica (Doba kamenná)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
252
rank-57652d887.png
250
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Doba bronzová

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_BronzeAge_Townhall-9680589ab.png

Radnica (Doba bronzová)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
315
rank-57652d887.png
500
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Doba železná

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IronAge_Townhall-4ed9d73f5.png

Radnica (Doba železná)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
504
rank-57652d887.png
1 500
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Raný stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_EarlyMiddleAge_Townhall-a816334a4.png

Radnica (Raný stredovek)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1 260
rank-57652d887.png
2 500
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Vrcholný stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_HighMiddleAge_Townhall-98885832f.png

Radnica (Vrcholný stredovek)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
2 520
rank-57652d887.png
4 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Neskorý stredovek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_LateMiddleAge_Townhall-6a8f96dc0.png

Radnica (Neskorý stredovek)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
3 780
rank-57652d887.png
6 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Koloniálny vek

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ColonialAge_Townhall-02126270f.png

Radnica (Koloniálny vek)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
6 300
rank-57652d887.png
9 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Priemyselná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IndustrialAge_Townhall-bf69d9c91.png

Radnica (Priemyselná éra)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
12 600
rank-57652d887.png
12 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Progresívna éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ProgressiveEra_Townhall-dc9eb411b.png

Radnica (Progresívna éra)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
18 900
rank-57652d887.png
16 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Moderná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ModernEra_Townhall-227db57b9.png

Radnica (Moderná éra)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
31 500
rank-57652d887.png
20 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Postmoderná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_PostModernEra_Townhall-f0a1404d4.png

Radnica (Postmoderná éra)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
50 400
rank-57652d887.png
25 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Súčasná éra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ContemporaryEra_Townhall-bcfabdcc5.png

Radnica (Súčasná éra)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
75 600
rank-57652d887.png
30 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Éra zajtrajška

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_TomorrowEra_Townhall-c01948c40.png

Radnica (Éra zajtrajška)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
126 000
rank-57652d887.png
36 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Éra budúcnosti

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_FutureEra_Townhall-a0c0f81e4.png

Radnica (Éra budúcnosti)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
201 600
rank-57652d887.png
42 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Arktická budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ArcticFuture_Townhall-45db2f809.png

Radnica (Arktická budúcnosť)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
302 400
rank-57652d887.png
49 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Oceánska budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_OceanicFuture_Townhall-8ffc1fcdc.png

Radnica (Oceánska budúcnosť)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
378 000
rank-57652d887.png
56 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Virtuálna budúcnosť

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_VirtualFuture_Townhall-7b37ed723.png

Radnica (Virtuálna budúcnosť)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
504 000
rank-57652d887.png
68 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Kozmický vek Mars

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeMars_Townhall-81f8fcc51.png

Radnica (Kozmický vek Mars)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
819 000
rank-57652d887.png
120 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Kozmický vek Pás asteroidov

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Townhall-2ff7f0b49.png

Radnica (Kozmický vek Pás asteroidov )
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1 134 000
rank-57652d887.png
150 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Kozmický vek Venuša

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeVenus_Townhall-6e9991bf6.png

Radnica (Kozmický vek Venuša)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1 323 000
rank-57652d887.png
180 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Kozmický vek Mesiac Jupitera

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeJupiterMoon_Townhall-b6f42a96d.png

Radnica (Kozmický vek Mesiac Jupitera)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1 512 000
rank-57652d887.png
210 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.

Kozmický vek Titan

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeTitan_Townhall-f06f249cb.png

Radnica (Kozmický vek Titan)
size-5ae5e0c1b.png
7x6
street-02b2ff628.png
1x1
1 638 000
rank-57652d887.png
240 000
money-ecd40aa19.png
/ 1 d.