Radnica

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

StoneAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_StoneAge_Townhall.png

Radnica (Doba kamenná)
size.png
7x6
street.png
1x1
252
rank.png

250
money.png
/ 1 d.

BronzeAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_BronzeAge_Townhall.png

Radnica (Doba bronzová)
size.png
7x6
street.png
1x1
315
rank.png

500
money.png
/ 1 d.

IronAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IronAge_Townhall.png

Radnica (Doba železná)
size.png
7x6
street.png
1x1
504
rank.png

1 500
money.png
/ 1 d.

EarlyMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_EarlyMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Raný stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
1 260
rank.png

2 500
money.png
/ 1 d.

HighMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_HighMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Vrcholný stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
2 520
rank.png

4 000
money.png
/ 1 d.

LateMiddleAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_LateMiddleAge_Townhall.png

Radnica (Neskorý stredovek)
size.png
7x6
street.png
1x1
3 780
rank.png

6 000
money.png
/ 1 d.

ColonialAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ColonialAge_Townhall.png

Radnica (Koloniálny vek)
size.png
7x6
street.png
1x1
6 300
rank.png

9 000
money.png
/ 1 d.

IndustrialAge

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_IndustrialAge_Townhall.png

Radnica (Priemyselná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
12 600
rank.png

12 000
money.png
/ 1 d.

ProgressiveEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ProgressiveEra_Townhall.png

Radnica (Progresívna éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
18 900
rank.png

16 000
money.png
/ 1 d.

ModernEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ModernEra_Townhall.png

Radnica (Moderná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
31 500
rank.png

20 000
money.png
/ 1 d.

PostModernEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_PostModernEra_Townhall.png

Radnica (Postmoderná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
50 400
rank.png

25 000
money.png
/ 1 d.

ContemporaryEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ContemporaryEra_Townhall.png

Radnica (Súčasná éra)
size.png
7x6
street.png
1x1
75 600
rank.png

30 000
money.png
/ 1 d.

TomorrowEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_TomorrowEra_Townhall.png

Radnica (Éra zajtrajška)
size.png
7x6
street.png
1x1
126 000
rank.png

36 000
money.png
/ 1 d.

FutureEra

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_FutureEra_Townhall.png

Radnica (Éra budúcnosti)
size.png
7x6
street.png
1x1
201 600
rank.png

42 000
money.png
/ 1 d.

ArcticFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_ArcticFuture_Townhall.png

Radnica (Arktická budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
302 400
rank.png

49 000
money.png
/ 1 d.

OceanicFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_OceanicFuture_Townhall.png

Radnica (Oceánska budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
378 000
rank.png

56 000
money.png
/ 1 d.

VirtualFuture

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_VirtualFuture_Townhall.png

Radnica (Virtuálna budúcnosť)
size.png
7x6
street.png
1x1
504 000
rank.png

68 000
money.png
/ 1 d.

SpaceAgeMars

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeMars_Townhall.png

Radnica (Kozmický vek Mars)
size.png
7x6
street.png
1x1
819 000
rank.png

120 000
money.png
/ 1 d.

SpaceAgeAsteroidBelt

Budova Náklady Požiadavky Poskytuje Produkuje
H_SS_SpaceAgeAsteroidBelt_Townhall.png

Radnica (Kozmický vek Pás asteroidov )
size.png
7x6
street.png
1x1
1 134 000
rank.png

150 000
money.png
/ 1 d.