Obyvateľstvo

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
Population.png
ObyvateľstvoSmall population.png:

Bez robotníkov nemôžete vykonávať prácu - a vaše obyvateľstvo je tu kľúčové. Obytné budovy vám poskytujú obyvateľov, ktorých budete potrebovať na stavbu ďalších budov ako produkčné budovy, tovarové budovy a vojenské budovy. Uistite sa, že máte dostatok voľného obyvateľstva, lebo v opačnom prípade nebudete môcť tieto budovy postaviť. Ak zbúrate obytnú budovu, prídete o obyvateľov, ktorí v nej bývali. Ak nemáte dostatok voľného obyvateľstva, nebudete môcť zbúrať existujúce obytné budovy. Obyvateľov môžete získať späť, ak predáte budovu, ktorá obyvateľov zamestnávala. Títo sa potom pridajú k dostupnému obyvateľstvu.