Cechové expedície

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
(Presmerované z Guild Expeditions)
Prejsť na: navigácia, hľadať

Čo sú to cechové expedície?

Cechové expedície sú hernou funkciou dostupnou na viacerých herných platformách, v ktorej spolu s ostatnými členmi vášho cechu postupujete jednotlivými lokáciami, aby ste získali individuálne odmeny a silu pre váš cech.

Expedície začínajú automaticky každý utorok a trvajú 6 dní. Zúčastniť sa ich môže každý hráč, ktorý je v cechu a dosiahol dobu železnú k momentu začiatku expedície. Prístup k expedíciám je z herného menu.

Ak sa pripojíte k cechu, alebo ak si vytvoríte svoj vlastný cech počas prebiehajúcej expedície, budete musieť počkať na začiatok novej expedície, aby ste sa jej mohli zúčastniť.

Mapa expedície

ExpeditionMap.png

Ako môžete vidieť na obrázku, pre expedície bolo zvolené prostredie džungle a v reproduktoroch vás bude sprevádzať zodpovedajúca hudba. Každý člen cechu má svoju individuálnu mapu, ktorú musí prejsť, ale všetci členovia zdieľajú spoločný cieľ, zobrazený na lište v hornej časti obrazovky (alebo v spodnej časti, ak hráte na mobilnej aplikácii).

Na lište sa spočítavajú Expedičné body nazbierané vašim cechom. Zakaždým, keď nazbierate dostatočný počet bodov a dosiahnete cieľ, získa váš cech silu a stanoví sa nový cieľ. Sila cechu sa pripočítava každý deň počas dennej kalkulácie. Kliknutím na lištu sa dozviete viac informácii.

ExpeditionGoalBar.png

Expedičné body sa získavajú v lokáciach (voláme ich Stretnutia, alebo sa používa aj slovíčko „Zrážka“), ktoré vidíte na mape. Stretnutia môžete vyriešiť buď bojom, alebo hrou vyjednávania. Po vyriešení stretnutia si vždy môžete vyzdvihnúť svoju osobnú odmenu z truhlice za miestom stretnutia a potom môžete prejsť na ďalšie stretnutie.

Hmla, ukrývajúca mapu expedície mizne postupne v závislosti od toho, ako postupujete ďalej, a odkrýva nové stretnutia a truhlice s odmenami. Majte na pamäti, že „väčšie“ stretnutia sú vždy väčšou výzvou než tie „menšie“. Ak sa na mape expedície stratíte, zlatá šípka vám vždy ukáže vašu aktuálnu pozíciu.

Riešenie stretnutí

Množstvo za sebou nasledujúcich pokusov na vyriešenie stretnutí je limitované na 8 pokusov. Zakaždým, keď začnete boj, alebo použijete tovar na vyjednávanie, sa vám odráta jeden pokus. Počet zostávajúcich pokusov môžete sledovať na lište v hornej časti obrazovky.

ExpeditionAttempts.png

Keď sa vám pokusy minú, môžete buď počkať na ich obnovenie (dostanete 1 pokus za 1 hodinu), alebo si ich môžete kúpiť za medaile alebo za diamanty. Suma medailí, ktoré musíte zaplatiť za každý ďalší pokus sa postupne s každou kúpou zvyšuje. Po skončení expedície sa cena obnoví a ďalší týždeň znova na svojej počiatočnej hodnote.

Bez ohľadu na to, či bol váš pokus o vyriešenie stretnutia úspešný, vždy prispejete expedičnými bodmi k spoločnému cieľu (samozrejme, že pri prehre nebude suma bodov až taká veľká). Cechové ciele závisia od počtu hráčov a ich éry na začiatku expedície (stanovia sa v momente začiatku expedície a do jej skončenia sa nemenia, aj keď hráči v priebehu týždňa do cechu prídu alebo z neho odídu) a spolu podieľajú sa na nich všetcí členovia cechu zaradení do prebiehajúcej expedície.

Boj

Ako sme už spomínali, stretnutia môžete vyriešiť jedným z dvoch spôsobov – boj alebo vyjednávanie. Boje by ste už mali poznať, pretože sú rovnaké naprieč celou hrou (mapa kontinentov, PvP a CvC)

Obdobie, z ktorého budú jednotky súperovej armády a celková obtiažnosť stretnutí závisí od vášho pokroku v hre k momentu začiatku expedície. Môžete čeliť aj dvom vlnám útoku, ako aj jednotkám so zvýšeným útokom/ obranou v závislosti od vašej éry.

Vyjednávanie

Ak si vyberiete vyjednávanie, stretnete sa s piatimi domorodcami. Každý z nich bude od vás chcieť určitý zdroj, ale sami vám nepovedia, ktorý! Budete to musieť uhádnuť metódou pokusu a omylu:

NegotiationGame1.png

Z ponuky si vyberiete zdroje pre každého domorodca zvlášť. Keď máte zdroje vybrané, stlačíte tlačítko „Zaplaťte a vyjednávajte“ ( v tomto momente sa vám odpočíta jeden pokus na vyriešenie stretnutia). Majte na pamäti, že počas vyjednávania musíte ponúkané tovary reálne odovzdať zo svojho inventára. Po každom pokuse uhádnuť zdroje vám domorodci odpovedia jednou z nasledujúcich možností:

NegotiationGameFeedback.png
  • Správne – vaša ponuka bola prijatá! Avšak, ostatní domorodci tiež môžu chcieť tento tovar (ale aj nemusia).
  • Nesprávna osoba – vaša ponuka bola odmietnutá. Ale aspoň jeden z ostatných domorodcov tento zdroj chce!
  • Nesprávne – vaša ponuka bola odmietnutá a nikto z ostatných domorodcov tento zdroj nechce. (tento zdroj bude šedý a v ďalšom ťahu ho už nebudete môcť vybrať).

Možno ste si všimli, že v okne vyjednávanie sú zobrazené „ťahy“ - to je preto, lebo domorodí obyvatelia po vás chcú, aby ste ich požiadavky uhádli v troch ťahoch. Jeden ťah sa odráta každý krát, keď stlačíte tlačítko „Zaplaťte a vyjednávajte“.

NegotationGame2.png

Keď miniete všetky 3 ťahy, môžete si ďalšie kúpiť za diamanty, alebo sa vzdáte pokusu a vrátite sa druhý raz. Pri ďalšom pokuse budete vyberať z rovnakých zdrojov, ale to, čo budú domorodci chcieť, sa zmení.

Úrovne obtiažnosti expedície

Mapu expedície môžete prejsť nie len raz, ale hneď 4 krát v priebehu jedného týždňa. Aby ste mohli prejsť mapu znova, musíte odomknúť vyššiu obtiažnosť (úroveň II, III a IV). Kliknutím na ikonku s hviezdou otvoríte prehľad úrovní obtiažnosti:

ExpeditionsDifficulties.png

Ako môžete vidieť, základná obtiažnosť je I. a je dostupná zdarma. Na odomknutie vyšších obtiažností musí zakladateľ alebo vodca cechu zaplatiť tovary z cechovej pokladnice. Každý člen cechu môže prispieť do pokladnice cechu, ale míňanie týchto tovarov je výlučne v právomoci zakladateľov alebo vodcov.

Náklady na odomknutie ďalších obtiažností závisia od počtu hráčov a ich éry k momentu začiatku expedície. Za každého člena cechu sa vygeneruje cena v závislosti od jeho éry, v ktorej sa nachádza. Cech ako celok potom musí zaplatiť súčet týchto cien na odomknutie ďalšej úrovne obtiažnosti. Odomknutá obtiažnosť je dostupná pre všetkých členov cechu, ktorí sa zúčastňujú na aktuálnej expedícii.

Šampionát cechov

Cechové šampionáty posúvajú expedície na úplne inú úroveň a umožňujú celosvetové súperenie rôznych cechov.

Každý týždeň bude váš cech zaradený do šampionátu s ďalšími podobne veľkými cechmi (max. 7 cechov). Cechy sa vyberajú náhodne zo všetkých svetov, ktoré sú práve dostupne vo vašej jazykovej verzii (Arvahall, Brisgard, ...). Šampionát trvá 6 dní, rovnako ako Expedícia, preto sa postarajte o to, aby čo najviac vašich členov dokončilo expedíciu, aby ste sa mohli umiestniť na vrchole rebríčka!

Chrám relikvií

Chrám relikvií je Veľkolepá budova vytvorená špeciálne pre fanúšikov cechových expedícií. Plány na výstavbu chrámu môžete získať buď vyriešením stretnutí na mape expedícii, alebo prispievaním do Chrámov relikvií ostatných hráčov. Táto VB má jediný pasívny bonus - Hľadanie relikvií.

Ge hud relic inactive.png

Hľadanie relikvií vám dáva šancu nájsť špeciálne odmeny po úspešnom vyriešení stretnutia. Na pravej strane expedičnej mapy sa objaví ikona, ktorá indikuje ukrytú relikviu na mape. Keď ikona svieti, tak niekde na mape nájdete minimálne 1 relikviu. Ak sa relikvia objavila v oblasti, ktorá je ešte ukrytá hmlou, musíte najprv vyriešiť aktuálne stretnutia, aby ste odkryli hmlu a až potom si môžete relikviu vyzdvihnúť. Postarajte sa o to, aby ste pozbierali všetky relikvie ešte pred prechodom na ďalšiu obtiažnosť. V opačnom prípade bude relikvia navždy stratená!

Ge hud relic.png

Odmeny delíme do troch skupín, ktorým zodpovedá príslušný druh relikvie – bežná, ojedinelá a vzácna. Šance na získanie bežnej relikvie sú samozrejme vyššie než šance na získanie vzácnej relikvie. Ale pozor, šanca na získanie vzácnej relikvie sa s rastúcou úrovňou Chrámu relikvií zvyšuje a šanca na získanie bežnej relikvie sa znižuje.

Ďalej nájdete prehľad odmien, ktoré sa môžu ukrývať v jednotlivých druhoch relikvií:

Ge relic common.png Bežná (strieborná) Ge relic uncommon.png Ojedinelá (zlatá) Ge relic rare.png Vzácna (smaragdová)
20 Bodov výskumu 100 Bodov výskumu Terasová farma
25 tovarov (z jedného druhu) 200 tovarov (jedného druhu) Posvätné nebeské hodiny
5 ľahkých jednotiek 10 Rogueov Fontána mladosti
5 streleckých jednotiek Obradný plameň Aktualizačná súprava
5 rýchlych jednotiek Kmeňové námestie Súprava na obnovu
5 ťažkých jednotiek Malý balík medailí Uložiť budovu
5 delostreleckých jednotiek
2x plánik VB
Prastará tvár
Brána slnečného boha

Vylepšenia budov

Keďže vieme, ako sú u vás mnohých Cechové expedície obľúbené, náš tím vývojárov sa rozhodol urobiť zopár vylepšení, aby sa pre vás expedície stali ešte viac obohacujúcejšie, ale aj náročnejšie, celkovo pribudlo šesť nových vylepšení pre budovy z Cechových expedícií a nová súprava zmenšenia. Tieto vylepšenia sa dajú získať zo štvrtej úrovne expedície:


Budova predtým
reward_icon_renovation_kit.png
Budova potom
Prastará tvár D_SS_MultiAge_Expedition16a.png
Reward icon upgrade kit face of the ancient.png
Prastará tvár – úr. 2 D_SS_MultiAge_Expedition16c.png
Brána slnečného boha D_SS_MultiAge_Expedition16b.png
Reward icon upgrade kit gate of the sun god.png
Brána slnečného boha – úr. 2 D_SS_MultiAge_Expedition16d.png
Obradný plameň T_SS_AllAge_Expedition16.png
Reward icon upgrade kit ritual flame.png
Obradný plameň – úr. 2 T_SS_AllAge_Expedition16b.png
Kmeňové námestie R SS MultiAge Expedition16a.png
Reward icon upgrade kit tribal square.png
Kmeňové námestie – úr. 2
R_SS_MultiAge_Expedition16c.png
Terasová farma P SS MultiAge Expedition16.png
Reward icon upgrade kit terrace farm.png
Terasová farma – úr. 2
P_SS_MultiAge_Expedition16b.png
Posvätná stráž nebies R_SS_MultiAge_Expedition16b.png
Reward icon upgrade kit sacred sky.png
Posvätná stráž nebies – úr. 2 R_SS_MultiAge_Expedition16d.png
Fontána mladosti L_SS_AllAge_Expedition16.png
Reward icon shrink kit fountain of youth.png
Malá fontána mladosti L_SS_AllAge_Expedition16Small.png