Armáda a boje

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation

Ktokoľvek, kto chce vybudovať ríšu, musí bojovať. Vo Forge of Empires hrajú boje významnú úlohu. Svoje jednotky môžete použiť k napádaniu ostatných hráčov či obsadzovaniu provincií na mape kontinentu. Na to, aby ste mohli ísť do boja, najprv potrebujete jednotky. Tie vkladáte do slotov vo svojich vojenských budovách. V Správe armády potom môžete jednotky riadiť a zaraďovať ich do svojej útočnej alebo obrannej armády.

Správa armády

Na tejto obrazovke je možné efektívne spravovať svoje jednotky. Jednotkám môžete rozkázať, aby bránili vaše mesto a zároveň môžu byť dokonca nasadené aj do útoku. Jednotky zvýraznené namodro sú v radách vašej obrannej armády, čo znamená, že vaše mesto bránia. Do svojho vojska by ste vždy mali nasadiť toľko jednotiek, koľko len môžete. Protihráči ich následne musia poraziť, keď vás napadnú. Ničoho sa ale nebojte - dokonca ani vtedy, keď súper zvíťazí, tak sú všetky obranci vášho mesta okamžite po akejkoľvek bitke uzdravení a oživení, aby mohli i naďalej brániť vaše mesto.

Útok!

Ak chcete napadnúť iného hráča či nepriateľa na Mape kontinentu, zvoľte si ešte pred začiatkom bitky jednotky do svojej útočnej armády. Môžu to byť tie isté jednotky, ktorým ste predtým prikázali brániť vaše mesto. Avšak, keď útočíte, tak vaše jednotky už nie sú chránené, a preto môžu byť poškodené alebo dokonca zničené... buďte teda opatrní!

Na záver ešte dodáme, že ak by ste chceli hneď preskočiť na výsledky bitky, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko "automatická bitka" v okne správy armády. Majte však na pamäti, že v takomto prípade prevezme velenie nad vašimi jednotkami UI a vy už nebudete môcť naplánovať ich pohyb!

Typy jednotiek

Každým vekom sa prelína 5 rôznych vojenských budov, ktoré cvičí rôzne jednotky danej doby. Jednotky sa líšia svojim typom: sú tu rýchle jednotky, ďalej ľahké a ťažké či strelecké s krátkym a dlhým dostrelom.

Icon reward military unit fast.png Rýchle jednotky majú dobrý dosah čo do pohybu, škody ale moc neurobia. Sú skvelým spôsobom ako zneškodniť strelecké jednotky.


Icon reward military unit light infantry.png Ľahké jednotky sú zlatý stred: sú rýchle, spôsobujú škody a vydržia toho celkom dosť. Najlepší sú na zadržanie nepriateľskej jazdy.


Icon reward military unit heavy infantry.png Ťažké jednotky sú pomalé ale zato ťažko obranné. Vďaka toku sa stávajú v boji na blízko hrozivými súpermi, dokážu predčiť akúkoľvek jednotku.


Icon reward military unit short range.png Strelecké jednotky s krátkym dosahom sú rýchle a môžu útočiť z diaľky. Ich útok spôsobí znateľné škody. Samy seba však brániť nemôžu, v boji na blízko sú preto skôr obeťou.


Icon reward military unit long range.png Delostrelecké jednotky sú v kontaktnom boji stratení. Sú pomalé a majú slabý útok. Ich obrovskou nevýhodou je ale to, že majú so svojim útokom dostrel takmer cez celú mapu bitky a sú schopní selektívne napadnúť vlastne skoro každú jednotku.

Pohyb a útok

Bojisko

Boj prebieha v kolách. V zásade sa každá jednotka pohybuje a útočí raz za kolo. Posúvajú sa podla svojich pohybových bodov, pričom rôzne typy terénu strhnú rôzne množstvo týchto bodov. Priamo po presune môže jednotka útočiť na súpera vo svojom dosahu. Jednotky na blízko môžu previesť útok na priľahlé pole, zatiaľ čo strelecké jednotky môžu napadnúť akéhokoľvek nepriateľa vo svojom dostrele.

Pri streleckých útokoch na diaľku sa nemusíte obávať odvetných protiútokov, avšak v boji nablízko sa môžu jednotky po kontaktnom útoku brániť a vrátiť úder. Funguje to takto: Najprv útočník udelí zranenie svojim útokom a potom jednotka, na ktorú sa útočilo, vráti útok späť. Každá jednotka však v jednom kole môže vykonať len jeden protiútok. Tým pádom aj najsilnejšia jednotka môže byť porazená húfom nepriateľov.

Poškodenie

Každá jednotka má najviac 10 bodov života. Miera poškodenia, akú útok spôsobí, sa vypočíta na základe útočníkových aktuálnych bodoch života a hodnoty jeho útoku, ďalej hodnoty obrany napadnutého, bonusy za terén, ostatné bonusy (niektoré jednotky dostávajú bonusy aj v tedy, keď bojujú proti jednotkám určitého typu) a náhodného faktoru. Vo výsledku teda jednotka s vysokou útočnou hodnotou napácha viac škody a nezranená jednotka spôsobí väčšie poškodenie než ranená. Na druhej strane vysoká hodnota obrany znamená dobré brnenie - jednotka utrpí menšie poškodenie. Pokiaľ daná jednotka stratí všetky body života, tak je zničená.

Terén

Na mape boja sa nachádzajú rozličné druhy terénu. Niektorými z nich sú lesy, kríky, skaly, malé kopce, planiny či močiare. Terén má v hre dva odlišné účinky: Za prvé, ovplyvňuje pohyb. Vodné plochy sú neprekonateľné a za prekračovanie cez niektoré typy terénu sú viac odpočítavané pohybové body. Okrem toho ale môžu jednotky z terénu získať aj bonusy: ľahké jednotky obdržia v kríkoch a v lese bonus k obrane, ťažké jednotky sú lepšie chránené na planinách, delostrelecké jednotky získavajú bonus k útoku, keď strieľajú z kopcov, zatiaľčo strelecké jednotky s krátkym dosahom tento bonus získajú, keď sú umiestnené na skalách. Iba rýchle jednotky nemajú z terénu žiadne bonusy.

Bonusy

Vojenské bonusy

Vlastnosti jednotiek môžu byť ďalej ovplyvnené percentuálnym bonusom. Zatiaľčo v niektorých provinciách mapy kontinentu získavajú všetky nepriateľské jednotky ku svojmu útoku a obrane určitý bonus (ľahko viditeľné v náhľade sektoru v podobe malej ikony štítu nad obrázkom danej jednotky), sú tu taktiež aj 2 rôzne bonusy, ktoré ovplyvňujú armádu hráča, pričom tieto bonusy plynú z určitých stavieb, napríklad z niekoľkých veľkolepých budov:

  • Zúrivý odpor: Všetky jednotky v obrannom vojsku tohto hráča získavajú bonus ako k hodnote svojho útoku, tak aj k hodnote obrany. To znamená, že utrpia menej poškodenia a udelia ho viac.
  • Vojenský bonus: Všetky jednotky v útočnom vojsku tohto hráča získavajú bonus ako k hodnote svojho útoku, ak aj k obrane. To znamená, že utrpia nemej poškodenia a udelia ho viac.
  • Obranný bonus: Všetky jednotky v obrannom vojsku tohto hráča získavajú bonus iba ku svojej obrannej hodnote, čo znamená, že utrpia menej poškodenia.
  • Útočný bonus: Všetky jednotky v útočnom vojsku tohto hráča získavajú bonus len ku svojej útočnej hodnote, čo znamená, že spôsobia viac poškodenia.

Špeciálne schopnosti

V hre je niekoľko jednotiek, ktoré hráčom dávajú ďalšiu rovinu taktických možností v podobe špeciálnych schopností.


One shot.png 1-rana: Odstráni sa z boja po útoku. Zomrie, ak sa boj prehrá.


Dragon breath.png Dračí dych: Útočí na rad nepriateľov až do dvoch políčok za vybraným cieľom bez získania protiútoku.


Poison.png Jed: 50% šanca na otrávenie jednotky na ktorú útočí. Otrávené jednotky každý ťah stratia jeden bod zdravia.


Contact.png Kontakt!: Vždy oplatí útok jednotkám na dostrel.


Flying.png Lietanie: Jednotka s touto schopnosťou nemôže byť napadnutá delostrelectvom a zároveň ignoruje pri svojom pohybe akýkoľvek terén.


Mortar.png Mínomet: Jeho strely zároveň spôsobujú aj 50 % poškodenie jednotkám v okruhu dlaždice/dlaždíc od cieľovej jednotky.


Mirv.png MIRV: Zasiahne cieľ plus 1 až 3 dodatočné jednotky v dosahu.


Morale.png Morálka: Všetky priateľské jednotky začnú boj s 1 bodom brnenia. Nesčítava sa.


Recharge.png Nabíjanie: Strieľa každý druhý ťah.


Last stand.png Posledný odpor: Získava bonus k obrane a útoku za každú padlú jednotku s touto schopnosťou.


Heat.png Prehriatie: Znižuje útok cieľového nepriateľa.


Reactive armor.png Reaktívny pancier: Nemôže získať viac ako 4 poškodenia v rámci jedného útoku.


Paratrooper.png Rýchle nasadenie: Začína boj v náhodnom políčku na mape. Koná pred všetkými ostatnými jednotkami.


Chivalry.png Rytierstvo: Ak je daná jednotka jediná s touto schopnosťou, tak zaisťuje bonus k útoku a obrane.


Power shot.png Silná strela: Ignoruje obranné schopnosti a terén.


Force field.png Silové pole: Absorbuje poškodenie až do min 1 bodu poškodenia.


Stealth.png Skryť sa (skrýva sa v teréne): Ak sa jednotka nachádza v rôznych terénoch, môže byť poškodená len blízkym útokom zo susedných políčok.


Frenzy.png Šialenstvo: Okrem poškodenia cieľovej jednotky spôsobí poškodenie nepriateľským jednotkám v dosahu 1 políčka od svojej pozície.


Rogue.png Tajná identita: Ignoruje prvé poškodenie a premení sa na inú jednotku vo vašej armáde. Ak už nemáte iné jednotky bez tajnej identity, potom táto jednotka pri prvom útoku zomiera.


Close quarters.png Tesný kontakt: Získava bonus útoku ak útočí na susedné políčko.


Call of duty.png Volanie povinnosti: Všetkým priateľským jednotkám udelí po svojom zničení bonus k obrane útoku. Aplikovateľné iba raz.


Blast.png Výbuch: Navyšuje udelené poškodenie za každé pole, o ktoré je táto jednotka bližšie k nepriateľovi. Ignoruje Ukrytie.


Dug in.png Zakopaný: Jednotka získava bonus k obrane, ak je od nej nepriateľ vzdialený viac ako 2 polia.


Rally.png Zomknúť sa: Všetky spriatelené jednotky začínajú boj s extra % útočným a obranným bonusom (nesčítava sa).

Liečenie

Je po bitke a vaše jednotky sú poškodené? Žiadny problém - postupne sa samy uzdravujú (jeden bod zdravia za určitý čas). Jednotky, ktoré boli v bitke zničené, sa však neliečia. Ich miesto v danej vojenskej budove je uvoľnené a vy si tak môžete vycvičiť novú jednotku.

Liečenie

V obrazovke správy armády máte taktiež možnosť jednotky vyliečiť použitím diamantov.

Padlú jednotku je možné rovnako za diamanty oživiť hneď po bitke, čo môže byť celkom užitočné. Najme vtedy, keď stratíte "nepripojené" jednotky, ktoré sa nespájajú s miestom vo vojenskej budove, ale boli získané z rôznych úloh či udalostí - nemôžete ich teda nahradiť.