10. výročie Forge of Empires

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
FoE10thloading.png


'Drahé kráľovné a králi,Forge of Empires bolo vytvorené pred takmer 10 rokmi a my sme sa rozhodli to osláviť zbrusu novou hernou udalosťou!!'


Forge Fact Finder.png


Ako sa môžem zúčastniť udalosti k 10. výročiu Forge of Empires?

Hracia plocha

Board 1 x 2.png


Udalosť k 10. výročiu FoE je založená na stolnej hre – a podobne ako mnohé, ktoré ste možno hrali – cieľom je prejsť cez hraciu plochu hádzaním kockou!

Série úloh udalosti

Forge Fact Finder.png

Úlohy získate prostredníctvom Zberača faktov Forge, ktorý vám poskytne nielen úlohy, ale aj zaujímavé fakty z histórie Forge!
Celkovo je v sérii dostupných 61 úloh - z toho je 40 rýchlych úloh a 21 denných úloh!


Postup po hracej ploche

Na postup po hracej ploche sú potrebné papierové peniaze, za ktoré si môžete kúpiť hody kockou. Dokončením celého kola po hracej ploche sa budete posúvať vpred dobami! Začínate v Dobe kamennej a môžete sa katapultovať až do Kozmického veku! Existuje až 20 rôznych hracích plôch, ktoré môžete zažiť. Keď sa dostanete na poslednú 20 hraciu plochu, zábava nekončí! Môžete pokračovať v hre tak dlho, ako len budete chcieť.

Papierové peniaze

PaperMoney.png

Papierové peniaze môžete získavať dokončením úloh, za denné prihlásenie, či z incidentov, ktoré sa môžu objaviť v okolí vášho mesta. Tieto incidenty sa od tých bežných veľmi líšia!

Giftbox 01 4k.png Giftbox 02 4k.png Giftbox 03 4k.png
Obyčajný Obyčajný Vzácny

Hádzanie kockou

Použite získané papierové peniaze na hod kockou a postup po hracej ploche.

RollDice.png


Zlatá kocka

MovePieceOnBoard.png

Existujú aj Zlaté kocky, ktoré možno nájsť ako odmenu v udalosti, prípadne si ich môžete zakúpiť za diamanty. Zlatá kocka vám umožní vybrať si vlastný hod (od 1 do 6) a následne prejsť na vybrané políčko.

Čo vás čaká na políčkach?

S každým hodom máte možnosť pristáť na nejakom políčku. Každé z nich obsahuje jedinečné odmeny, vrátane budov, mincí, medailí, zásob, portrétov, ako aj truhlíc!

V rohoch hracej plochy sa nachádzajú aj špeciálne políčka! Tieto vám poskytnú špeciálne dodatočné odmeny. Políčko v pravom spodnom rohu vám dokonca posilní percentuálnu šancu na získanie Dennej ceny o 5%!

Daily Special x 2.png


Postupovať do ďalších dôb však nie je jediným dôvodom, prečo by ste sa mali pohybovať po hracej ploche. Každé prejdené kolo totižto vylepší určité políčka (čím sa zlepšia odmeny) a taktiež tým pokročíte aj k získaniu Veľkej ceny! Ukazovateľ sa postupne zapĺňa, ako hádžete kockou a pohybujete sa po políčkach!

Truhlice

Obyčajná truhlica Vzácna truhlica Políčko s Denným cieľom
Common Chest.png Rare Chest.png Goal10th.png
 • 13-15% šanca na Dennú cenu
 • Plániky a Úlomky (vrátane Studne prianí)
 • Posilnenia mincí a zásob
 • Tovary, jednotky, budovy, ako aj ďalšie dodatočné ceny!


 • 16% šanca na Dennú cenu
 • Veľké posilnenia útoku a obrany
 • Jednotky, budovy a body výskumu
 • A omnoho viac!
Raz za deň sa na nejakom políčku objaví malá modrá vlajka, ktorá označuje možnosť získania lepších odmien, tzv. Denný cieľ. Pristátie na takom políčku vám poskytne ďalšiu odmenu (vrátane 20% šance na získanie Dennej ceny)!
Odmeny v udalosti

Zlaté planetárium

Samozrejme by sme nemohli mať hernú udalosť bez novej budovy! Zlaté planetárium je vylepšovateľná budova (4x5) s 10 úrovňami, ktorú môžete získať v rámci Veľkej ceny!


Zlaté planetárium Poskytuje
Golden Orrey.png
 • Úrovne 1-3: Obyvateľstvo a zásoby
 • Úroveň 4: Obyvateľstvo, zásoby a 1 bod výskumu
 • Úroveň 5: Obyvateľstvo, zásoby a 2 body výskumu
 • Úroveň 6: Obyvateľstvo, zásoby a 3 body výskumu
 • Úroveň 7: Obyvateľstvo, zásoby, 4 body výskumu a posilnenie obrany pre útočnú armádu až do 17%
 • Úroveň 8: Obyvateľstvo, zásoby, 6 bodov výskumu, posilnenie obrany pre útočnú armádu až do 21%, ako aj náhodnú odmenu!
 • Úroveň 9: Obyvateľstvo, zásoby, 8 bodov výskumu, 5 tovarov z predchádzajúcej doby, posilnenie obrany pre útočnú armádu až do 24%, ako aj náhodnú odmenu (výber z vylepšených možností odmien)!
 • Úroveň 10: Obyvateľstvo, zásoby, 10 bodov výskumu, 10 tovarov z predchádzajúcej doby, posilnenie obrany pre útočnú armádu až do 27%, ako aj náhodnú odmenu (výber z ešte viac vylepšených možností odmien)!
Odmeny na špeciálnych políčkach

Avšak nebola by to tá správna oslava iba s jednou novou budovou! Po pristátí na políčkach na hracej ploche môžete vyhrať aj ďalšie dodatočné odmeny! Toto zahŕňa Veľkého kráľa (ktorý poskytuje medaily) a Veľkú kráľovnú (ktorá poskytuje tovary). Obe budovy sa dajú vylepšiť na úroveň 2 a keď ich umiestnite vedľa seba, poskytnú vám body výskumu!

Ďalej môžete z Denných cien vyhrať aj Javisko dejín, ktoré poskytuje body výskumu, tovary z predchádzajúcej doby a útočné posilnenie pre vašu útočnú armádu.


Veľký kráľ (3x3) Veľká kráľovná (3x3) Javisko dejín (4x4)!
Grand King.png Grand Queen.png StageOfAges.png

Úroveň 1:

 • Obyvateľstvo
 • Mince
 • Medaily
 • Bonus súpravy: 2 Body výskumu

Úroveň 2:

 • Obyvateľstvo
 • Viac mincí
 • Viac medailí
 • 5% posilnenie útoku pre vaše útočné armády
 • Bonus súpravy: 5 Bodov výskumu


Úroveň 1:

 • Obyvateľstvo
 • Mince
 • 5 Tovarov
 • Bonus súpravy: 1 Bod výskumu

Úroveň 2:

 • Obyvateľstvo
 • Viac mincí
 • 10 Tovarov
 • 5% posilnenie útoku pre vaše útočné armády
 • Bonus súpravy: 3 Body výskumu
 • Spokojnosť
 • Obyvateľstvo
 • 4 Body výskumu
 • 15 tovarov z predchádzajúcej doby
 • až do 19% posilnenie útoku pre vaše útočné armády

Budovy z minulých udalostí

To nie je všetko! Z Denných cien budete môcť získať rôzne skvelé odmeny, vrátane obľúbených z predchádzajúcich udalostí, ako je Mlyn Suishun, či z historických sérií úloh, ako je Zverinec!


Menagerie.png Suishun Mill.png
Portréty k 10. výročiuA nakoniec, budete mať možnosť získať portréty z minulých herných udalostí, dokonca aj veľmi vyhľadávané historické postavy z našich historických sérií úloh! Čakajú na vás aj úplne nové portréty vytvorené len pre túto udalosť. Získajte ich, aby ste ostatným ukázali vaše zručnosti v stolnej hre!

Avatars10th.png