Obdobia

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
Doba kamenná
1 Stone Age.png
Radnica doby kamennej
Poskytuje
Technológia 1 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 3 Bazaar 5.png
Mince 0 Bazaar 1.png
Zásoby 0 Bazaar 0.png
Tovar 0 Bazaar 4.png
Doba bronzová
2 Bronze Age.png
Radnica doby bronzovej
Poskytuje
Technológia 22 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 127 Bazaar 5.png
Mince 2 300 Bazaar 1.png
Zásoby 2 300 Bazaar 0.png
Tovar 4 Bazaar 4.png
Doba železná
3 Iron Age.png
Radnica doby železnej
Poskytuje
Technológia 19 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 256 Bazaar 5.png
Mince 8 050 Bazaar 1.png
Zásoby 13 100 Bazaar 0.png
Tovar 254 Bazaar 4.png
Raný stredovek
4 Early Middle Ages.png
Radnica raného stredoveku
Poskytuje
Technológia 21 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 505 Bazaar 5.png
Mince 31 500 Bazaar 1.png
Zásoby 63 250 Bazaar 0.png
Tovar 671 Bazaar 4.png
Vrcholný stredovek
5 High Middle Ages.png
Radnica vrcholného stredoveku
Poskytuje
Technológia 20 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 733 Bazaar 5.png
Mince 53 500 Bazaar 1.png
Zásoby 194 000 Bazaar 0.png
Tovar 867 Bazaar 4.png
Neskorý stredovek
6 Late Middle Ages.png
Radnice neskorého stredoveku
Poskytuje
Technológia 21 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 072 Bazaar 5.png
Mince 155 000 Bazaar 1.png
Zásoby 427 500 Bazaar 0.png
Tovar 2 130 Bazaar 4.png
Koloniány vek
7 Colonial Age.png
Radnica koloniálného veku
Poskytuje
Technologie 20 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 000 Bazaar 5.png
Mince 115 337 Bazaar 1.png
Zásoby 421 870 Bazaar 0.png
Tovar 2 270 Bazaar 4.png
Priemyselná éra
8 Industrial Age.png
Radnice priemyselnej éry
Poskytuje
Technologie 19 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 140 Bazaar 5.png
Mince 303 000 Bazaar 1.png
Zásoby 1 495 000 Bazaar 0.png
Tovar 3 300 Bazaar 4.png
Progresívna doba
9 Progressive Era.png
Radnica progresívnej doby
Poskytuje
Technologie 22 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 430 Bazaar 5.png
Mince 514 111 Bazaar 1.png
Zásoby 2 026 111 Bazaar 0.png
Tovar 5 205 Bazaar 4.png
Moderná éra
10 Modern Era.png
Radnica modernej éry
Poskytuje
Technologia 21 Tech icon.png
Požadiavky
Body výskumu 1 440 Bazaar 5.png
Mince 1 124 456 Bazaar 1.png
Zásoby 3 964 321 Bazaar 0.png
Tovar 5 040 Bazaar 4.png
Postmoderná éra
11Postmodern Era.png
Radnice postmodernej éry
Poskytuje
Technológia 21 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 680 Bazaar 5.png
Mince 5 030 000 Bazaar 1.png
Zásoby 7 120 000 Bazaar 0.png
Tovar 6 605 Bazaar 4.png
Súčasná éra
12 Contemporary Era.png
Radnica éry súčasnosti
Poskytuje
Technologie 18 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 530 Bazaar 5.png
Mince 10 025 914 Bazaar 1.png
Zásoby 12 351 147 Bazaar 0.png
Tovar 8 780 Bazaar 4.png
Zajtra
13 Tomorrow.png
Radnica éry zajtrajška
Poskytuje
Technologie 18 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 620 Bazaar 5.png
Mince 16 220 100 Bazaar 1.png
Zásoby 20 011 100 Bazaar 0.png
Tovar 10 685 Bazaar 4.png
Budúcnosť
14 The Future.png
Radnice budúcnosti
Poskytuje
Technológia 20 Tech icon.png
Požiadavky
Body výskumu 1 887 Bazaar 5.png
Mince 21 176 100 Bazaar 1.png
Zásoby 29 181 200 Bazaar 0.png
Tovar 12 505 Bazaar 4.png
Akrtická budúcnosť
15 Arctic Future.png
Radnica arktickej budúcnosti
Poskytuje
Technológia 31 Tech icon.png (3. etapa)
Požiadavky
Body výskumu 4 054 Bazaar 5.png
Mince 60 421 125 Bazaar 1.png
Zásoby 60 508 138 Bazaar 0.png
Tovar 13 910 Bazaar 4.png
Budúcnosť oceánov
H SS OceanicFuture Townhall.png
Radnica budúcnosti oceánov
Poskytuje
Technológie 56 Tech icon.png (5.etapa)
Požiadavky
Body výskumu 9 667 Bazaar 5.png
Mince 134 800 000 Bazaar 1.png
Zásoby 127 400 000 Bazaar 0.png
Tovary 40 600 Bazaar 4.png