Cechové vojny

Z Forge of Empires - Wiki SK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zapojte sa do boja!

Váš cech bojuje proti ostatným o prežitie a silu. Vaším cieľom je rozširovať územie vášho cechu a udržať si ho, zvyšovať úroveň cechu, získať bonusy a slávu pre všetkých členov.


Každý deň musíte získavať nové sektory na mape a brániť tie, ktoré už máte pod svojou mocou. Na záver dňa (po skončení odpočtu) sú kalkulované získané skúsenosti pre cech, a tieto skúsenosti pomáhajú zvyšovať úroveň cechu. Vyššia úroveň = lepšie odmeny!


Aby ste sa mohli zúčastniť, musíte byť členom cechu. Na veľkosti cechu vôbec nezáleží, ak ste v dobe železnej alebo vyššie, môžete sa zapojiť. Cechovné súboje samozrejme poskytujú aj body do celkového hodnotenia, čiže nemusíte vyberať medzi CvC alebo klasickými PvP vežami.

Cechové vojny sú len súčasťou prehliadačovej verzie hry

Pre sprístupnenie musíte kliknúť na ikonu vravo dole::

Menu.png

Mapa

Gvgmap.jpg

Všetka akcia prebieha na mape pre cechovné súboje, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre tento typ bitiek. Mapa je rozdelená na provincie, ktoré sú rozdelené rôznymi hraničnými prvkami ako rieky či hory. Každá oblasť zastupuje inú dobu/éru, okrem tej úplne dole na obrazovke, ktorá predstavuje mapu pre "všetky obdobia".

Mapa poskytuje rýchly prehľad vplyvu vášho cechu v rôznych provinciách a slúži ako vstupná brána do provincií, kde bude váš cech bojovať. Na obrázku môžete vidieť oblasť pod vplyvom vášho cechu zvýraznenú zelenou farbou, a nepriateľské územie zobrazené červenou. Oranžové oblasti sú vlastníctvom tzv. jednotiek NPC (ovládané počítačom), ktoré ešte hráčske cechy nezískali pod svoju kontrolu.

Váš cech môže bojovať v jednej provincii, alebo vo všetkých... výber je na vás! Avšak, bojovať môžete len s jednotkami a tovarmi rovnakej doby, v akej je provincia, v ktorej bojujete...

Provincia bez obdobia

V spodnej časti mapy sa nachádza provincia pre všetky obdobia. V tejto provincii môžete počas bitiek použiť akékoľvek jednotky z akéhokoľvek obdobia. Na tejto mape sa nepoužívajú tovary - náklady na obliehanie a obranné armády sú platené pomocou medailí.

Provincie

Súboje sa konajú na mapách provincií. Tu viete získať nové územie obliehaním sektora a následným útokom, s pomocou svojich spolubojovníkov v cechu.

Sektory

Sektory sú zobrazené typickými šesťuholníkmi na mape provincie. Váš cech musí tieto sektory získať - a ubrániť ich pred inváziou - aby úspešne rozširoval svoje územie. Dobytie sektora prebieha v 2 fázach - najprv obliehanie, potom útok!

Sectors.jpg

Sektory sú farebne vyznačené:

 • Červená - Nepriateľský cech
 • Zelená - Váš cech
 • Biela - Neutrálne (NPC).

Štartovná zóna

Po otvorení mapy provincie určitej éry, uvidíte tmavé časti mapy, ktoré predstavujú nepreskúmané, nepriradené územia. Aktívna časť mapy je územie kde môžete svoju prvú armádu a založiť centrálu cechu.

Ktoré sektory napadnúť??

Pri prvom vstupe na mapu provincie, môžete umiestniť obliehaciu armádu v každom sektore štartovnej zóny (biela oblasť), alebo na sektore rieky susediacom s územím iného cechu.

Stav sektora

Seige.png

Na mape je vidieť či je sektor pod obliehaním, má nad sebou ikonku prekrížených mečov. Ikonka štítu nad sektorom znamená, že sektor je chránený, bol pred nedávnom dobytý a momentálne sa na neho nedá útočiť. Do chránených sektorov sa nedá umiestňovať obliehacia armáda. To znamená, že ak máte jeden chránený sektor hneď vedľa nepriateľského, ktorý chcete obsadiť, musíte počkať až vášmu sektoru skončí ochrana, aby ste do neho mohli umiestniť obliehaciu armádu.

Zoznam udalostí

V prehľade udalostí vidíte akcie vykonané členmi svojho cechu a nepriateľskými cechmi. Prehľad otvoríte kliknutím na príslušné tlačidlo vľavo dole.

Event log button.png

V prehľade sú k dispozícii 3 záložky::

 • Dôležité udalosti
 • Akcie vašeho cechu
 • Akcie nepriateľov

Kliknutím na záložku zobrazíte aktuálne udalosti a miesto ich uskutočnenia. Kliknutím na určitý záznam vás mapa prenesie do danej oblasti.


Event log.png

Sektory

Informácie o sektore získate prechodom myšky ponad neho. Ak ovládate sektor, získavate "silu/moc", čo môžete vidieť v informáciach o sektore. Rôzne sektory poskytujú rôzne množstvo sily, a práve ziskom tejto sily, získavate body skúseností pre svoj cech, ktoré môžete použiť na zvýšenie úrovne cechu.

Sector example.png

Biela farba signalizuje, že sektor ovládajú mierumilovné jednotky NPC. Môžete vidieť aj presné súradnice (užitočné pri plánovaní stratégie!), silu, alebo či je sektor pod obliehaním (prípadne kto ho oblieha).

Možnosti sektora

Po kliknutí na sektor sa zobrazia možnosti sektora, podľa toho, kto daný sektor ovláda (váš cech, nepriateľ, NPC). Na obrázku vidíte možnosti pre sektor, ktorý vlastní váš cech.

Sector options.png

Kliknutím na profil sa dostanete do profilu vášho cechu a na Rebríček sa dostanete do hodnotenia cechov.

Premiestnenie centrály

Každý deň, je rezervný bonus aplikovaný najprv na vašu centrálu, ktorá získa najviac, a potom priľahlé sektory špirálovito vpred. Toto robí z vašej centrály strategické centrum cechu, ktoré niekedy môžete chcieť premiestniť inam . Kliknutím môžete premiestniť centrálu na požadované miesto, avšak vždy len raz za deň. Majte na pamäti, že bonus rezervnej podpory sa pre ostatné priľahlé sektory nezmení, až do ďalšej dennej kalkulácie.

Udelenie slobody

Ak sektor nie je viac strategicky výhodný pre váš cech, môžete mu udeliť slobodu. To bude znamenať, že sektor sa dostane pod kontrolu jednotiek NPC, a váš cech za to získa tovary do cechovnej pokladnice, podľa toho aké veľké územie ovládate, a koľko obliehacích armád ste umiestnili. Každý overený člen cechu dokáže denne udeliť slobodu 4 sektorom.

Dobytie sektora

Kliknite na nepriateľský sektor a vyberte jeho prehľad (nie u NPC kontrolovaných sektoroch), a dostanete sa do okna správy armády. V pravom hornom rohu obrazovky je miesto, kde môžete umiestniť armády do sektora. Sú 2 možnosti umiestnenia armády: obliehacia armáda, a obranná armáda. Keďže sa snažíte sektor získať, vyberiete práve umiestnenie obliehacích armády.

Umiestnenie obliehacej armády

Pred začiatkom útoku, musíte najprv potvrdiť nárok na sektor, ktorý chcete získať.

Umiestnenie vašej prvej obliehacej armády stojí tovary, množstvo zistíte pri prejdení myšou nad tlačidlo umiestnenia. Po umiestnení obliehacej armády, sú vaše jednotky odobraté z vašej armády, a automaticky patria vášmu cechu a nemôžete ich získať späť!

Seige army.png

Útok na sektor

Akonáhle ste potvrdili záujem a nárok na sektor, umiestnili obliehaciu armádu, je čas zaútočiť! Jeden samostatný útok určite nebude stačiť, a aby ste sektor získali, môže to vyžadovať niekoľko útokov v rade. Na útok musíte použiť vlastné armády... obliehacia armáda sa použiť nedá.

Kliknite na červenú ikonku obrany v okne správy armád, aby ste zobrazili svoje obranné armády.


Je možné mať až 8 obranných armád brániacich sektor, a vy musíte poraziť úplne všetky, aby ste daný sektor mohli získať. V tomto konkrétnom prípade sú na mieste 2 brániace armády. Pri každom útoku, bude vaša armáda bojovať proti náhodne vybranej obrannej armáde (nemôžete si vybrať na ktorú chcete útočiť). Pod ikonou armády, môžete vidieť jej "zdravie". Armády na obrázku majú 8 a 9 bodov zdravia, čo znamená, že musia byť dohromady dobyté 17 krát, aby boli úplne zničené a odstránené z obrany súpera. Každú armádu musíte poraziť niekoľkokrát, aby ste ju úplne zničili.

Keď porazíte všetky súperove obranné armády, vojde do sektora vaša obliehacia armáda a stane sa prvou obrannou armádou sektora.

TIP: Po úspešnom prvom útoku na obrannú armádu súpera, už budete vidieť aké jednotky sa v nej náchádzajú. Ak je obranná armáda poškodená, jej jednotky môžu vidieť všetci.

Môže sa stať, že iný cech chce dobyť sektor, ktorý chcete dobyť vy, alebo ho už váš cech vlastní. Nič nie je stratené! Môžete zničiť súperove armády rovnakým spôsobom ako pri ničení obranných armád. Ale musíte viesť útok na obliehaciu armádu, nie na obrannú, výberom zelenej ikonky pred útokom, a vaša armáda napadne obliehaciu armádu namiesto obrannej

Po získaní sektora

Po získaní sektora, je na určitý čas sektor pod ochranou pred útokmi, až po koniec "dňa", čo zobrazuje odpočítavanie v ľavom hornom rohu mapy provincie. Keď odpočítavanie klesne na 0, deň končí a vykalkuluje sa skóre za predchádzajúci deň. Ochrana sektora automaticky končí. Ja vaším záujmom udržať si sektor pred koncom odpočítavania!

After win.png

Obrana sektora

Po získaní sektora máte len jednu obrannú armádu (vaša pôvodná obliehacia armáda). Do prázdnych slotov môžete umiestniť ďalších 7 armád, dohromady teda 8 obranných armád. Ale na odomknutie každého obranného slotu musíte zaplatiť tovary, a náklady na otvorenie narastajú s každým ďalším slotom. Rovnako ako pri obliehacích armádach, jednotky umiestnené do obranných armád automaticky strácate a sú majetkom cechu. Keďže náklady na sloty narastajú, samostatný jedinec zrejme nebude zvládať platiť všetko sám, preto je k dispozícii tzv. cechovná pokladnica, do ktorej môžu hráči prispievať a kde tovary budú čakať na použitie.

Pod obliehaním

Ak je niektorý z vašich sektorov pod obliehaním nepriateľa, nebude produkovať silu/moc. Väčšina možných akcií je zablokovaná (umiestnenie obrany, premiestnenie centrály alebo udelenie slobody). Čiže je vo vašom záujme zničiť armády nepriateľa čo najrýchlejšie.

Rezervná podpora

Každý cech ma k dispozícii tzv. "rezervnú podporu" pri bojoch proti ostatným cechom. Táto rezerva sa počíta z úrovne cechu a niektorých budov, ktoré vlastnia jeho členovia. Poskytuje percentuálny bonus do útoku a obrany všetkých jednotiek cechu v danom sektore.

Táto podpora je distribuovaná medzi sektormi cechu, najprv centrála má prednosť, potom k nej priľahlé sektory, a potom ďalšie.

Bonus môžete vidieť prejdením myšou ponad armádu. Obranné a obliehacie armády čerpajú z bonusu ak sú v jeho dosahu. Bonus je prepočítavaný každý deň po skončení odpočítavania.


TIP: Centrála cechu môže mať max. bonus 75%, priľahlé sektory k vašej centrále max. do 50%, s klesajúcou tendenciou pri vzdialenejších sektoroch od centrály.

Denná kalkulácia

Každý deň po skončení odpočtu nastane denná kalkulácia a podniknú sa tieto kroky:

 1. Kalkulácia cechovnej úrovne
 2. Kalkulácia umiestnenia v rebríčku
 3. Kalkulácia bonus rezervných podpôr
 4. Udelenie sily/moci
 5. Ochrana sektorov je zrušená
 6. Ak ste predošlý deň premiestnili centrálu, táto možnosť sa pred ďalším dňom zresetuje

Úroveň cechu

Zvyšovanie úrovne cechu vylepší jeho umiestnenie v rebríčku a poskytne lepšie bonusy jeho členom. Niektoré bonusy vám pomôžu v boji proti ostatným cechom, a niektoré sú špecifické pre samotných hráčov.

Informácie o úrovni cechu, požiadavky na ďalšie úrovne, môžete vidieť v príslušnom okne, ktoré je prístupné pod ikonkou vášho cechu.

Aby ste videli odmeny a požiadavky ďalších úrovní, použite šípky v dolnej časti okna úrovne cechu.

Ako zvýšiť úroveň svojho cechu

Musíte získavať moc/silu. Silu získavate rozširovaním a udržaním svojho územia. Každý sektor poskytuje silu, a každý deň pri kalkulácii je obdržaná sila pridelená k vášmu celkovému zisku, čo umožňuje zvyšovať úroveň cechu.

Bonusy

Zvyšovaním úrovne cechu sa budú zvyšovať aj nasledovné bonusy:

Bonus prestíže Pridáva prestíž k celkovej denne prestíži

Bonus rezervných podpôr Pridáva bonus k rezervným podporám (bonus útoku/obrany v cechovných bitkách)

Hráčske bonusy

Niektoré úrovne poskytnú aj bonusy pre hráčov:

Bonus verbovania jednotiek Redukuje čas potrebný na tréning a liečenie jednotiek.

Bonus výskumu Pridá dodatočné body výskumu v hlavnej budove.

Zľava na výstavbu Znižuje cenu zásob a mincí o niekoľko % na stavbu budov (pôvodná cena je zobrazená v strome výskumu).

Rebríček cechov

Existujú 2 rebríčky: rebríček cechov, a rebríček mapy.

Rebríček cechov je globálny a určený množstvom bodov prestíže, ktoré váš cech získava zvyšovaním svojej úrovne a získavaním príslušných bonusov.

Provincie majú taktiež svoj rebríček mapy, ktorý zobrazuje silu cechov na konkrétnej mape provincie. Dostať sa na vrchol rebríčka mapy vás nespraví len slávnymi, ale má to aj svoje vlastné benefity.

Každý deň po kalkulácii rebríčka, bonus sily je udelený TOP 3 najlepším cechom na mape. Nasledovne: TOP 1 - 15% TOP 2 - 10% TOP 3 - 5%

Práva cechu a pokladnica

Oprávnenia

Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetkých členov cechu. Tieto úkony vyžadujú byť "overený" člen:

 • Odomknutie slotu pre obrannú armádu
 • Zrušenie ktorejkoľvek armády
 • Umiestnenie obliehacej armády
 • Udelenie slobody
 • Premiestnenie centrály

Pokladnica cechu

Rozširovaním svojho územia a dobýjaním sektorov sa zvyšujú ceny tovarov na odomknutie armádnych slotov. Často bude potreba aby prispieval celý cech na zabezpečenie dostatočného množstva tovarov, a práve na to je určená cechovná pokladnica. Pri pokuse o umiestnenie armády, ste najprv prenesený do okna odomknutia, kde máte prístup - a tiež aj možnosť prispieť - do spoločnej cechovnej pokladnice.

Na obrázku vidíte, že je potrebných 30 ks šperkov, a pod týmto požiadavkom je vidno, že dané tovary už sú k dispozícii vo vašej pokladnici. Ostatné typy tovarov ešte k dispozícii nie sú a preto musia byť vyzbierané a zaplatené na odomknutie slotu. Tlačidlá po bokoch zobrazujú čo môžete prispieť vy ako hráč: v tomto prípade, 10 železa, alebo diamanty na nákup tovarov pre svoj cech.

Len ak sú všetky tovary k dispozícii je možné odomknúť slot.

Unlock defense.png

TIP: Udelenie slobody sektoru, ktorý už viac váš cech nechce, odmení nejaké tovary a umiestni ich priamo do pokladnice.

Tovarom môžte prispieť kedykoľvek, keď sa vám bude chcieť, a to na obrazovke pokladnice.

CvC termíny

Nižšie je zoznam termínov vzťahujúcich sa k CvC, ktoré by sa vám mohli hodiť:

Ochrana pred útokom - Po získaní sektora, nemôže byť opäť napadnutý až po nasledujúcej dennej kalkulácii.

Priemerná sila/moc - Priemerná sila sektora v provincii.

Pod obliehaním - Sektor pod obliehaním obliehacou armádou. Sektor neprodukuje silu a úkony sú zablokované.

Zľava na stavbu budov - Podľa úrovne cechu majú členovia znížené náklady na stavbu budov.

Súradnice - Unikátny identifikátor každého sektora.

Denná kalkulácia - prebieha každý deň a obsahuje súpis krokov, ktoré sú automaticky vykonané.

Obranná armáda - Sektor môže brániť až 8 obranných armád. Každá armáda musí byť porazená 10 krát.

Udeliť slobodu - Po udelení slobody sú všetky armády v sektore opäť kontrolované NPC jednotkami. Cech získa pár tovarov ako protihodnotu.

Rebríček cechov - Rebríček, ktorý zobrazuje cechy podľa ich prestíže.

Pokladnica - V pokladnici sa zhromažďujú tovary potrebné na niektoré úkony.

Cechovné vojny - Oficiálny názov novej časti hry.

Oblasť cechu - Sektory ovládané cechom v provincii.

Centrála - Prvý dobytý sektor cechu bude obsahovať centrálu. Centrála sa dá premiestniť do iných sektorov. Je dôležitá pri distribúcii bonusov.

Štartovná zóna - začiatočná časť sektorov v ktorej cechy umiestňujú svoje prvé armády.

Rebríček mapy - Každá mapa provincie má vlastný rebríček.

NPC - “Non-playing character” – nie-hráč, ovládané počítačom.

Majiteľ - Vlastník sektora (cech/NPC).

Mierumilovné NPC - NPC jednotky použite v štartovnej zóne. Neútočia.

Sila - Sektor produkuje silu pri dennej kalkulácii pre majiteľa sektora.

Prestíž - Prestíž sa počíta z úrovne cechu a dennej získanej sily.

Provincia - Časť mapy cechovných vojen. Každá éra má jednu provinciu.

Éra provincie - Éra provincie, podľa dôb a vekov v hre. Môžu byť použité len jednotky a tovary z danej doby.

Bonus verbovania jednotiek - Podľa úrovne cechu je členom udelený bonus v čase verbovania a liečenia jednotiek.

Premiestnenie centrály - Cech môže premiestniť svoju centrálu. Raz denne.

Bonus výskumu - Podľa úrovne cechu, všetci členovia obdržia dodatočné body výskumu v hlavnej budove.

Sektor - Každá provincia sa skladá z viacerých sektorov. cechy bojujú o ich kontrolu. Sektor poskytuje silu.

Obliehajúca armáda - Prvý krok k získaniu sektora je umiestnenie obliehacej armády. Umiestnenie armády vyžaduje tovary. Samotná armáda však neútočí, ale môže byť napadnutá a porazená.

Bonus rez. podpory - Všetky armády v dosahu môžu získať bonus do útoku a obrany.

Rezervné podpory - Všetci členovia prispievajú do podpôr niektorými budovami. Určuje bonus útoku a obrany pri cechovných vojnách.

Bonus rezervných podpôr - Zvyšuje sa s úrovňou cechu.

Odomknutý slot - Odomknutý slot pre obrannú armádu.